< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відносні показники обороту

Коефіцієнт загального обороту за прийомом:

Кз.о.п. = Рпр + Рз/Рср (6.12)

де Рпр. - число прийнятих, Рз - число звільнених, Рср - середньо облікове число працівників.

Коефіцієнт прийому:

Кп = Рпр/Рк.р. (6.13)

де Рпр - з прийому, Рк.р. - на кінець року.

Коефіцієнт за вибуттям:

Кв.=Рв/Рп.р. (6.14)

де Рв. - за вибуттям, Рп.р. - початок року.

Коефіцієнт постійності робочої сили:

Кпр.с. = 1 -Коб. (6.15)

Робочий час

Існують фонди робочого часу:

1) календарний фонд - характеризує весь час, який має в своєму розпорядженні готель в звітному періоді:

Кср =Дк х Рзм х Чзм х Чп (6.16)

де Дк календарні дні; Рзм - надані послуги робочою зміною; Чзм - число змін; Чп -число працівників.

2) Табельний фонд - розраховується так само, тільки береться число людино-днів періоду, - характеризує час, протягом якого повинен працювати готель відповідно до свого режиму роботи.

Тер =Др х ЧдхСзм* Pen. (6.17)

3) Максимально можливий фонд часу:

Мср = Тср-Дн. (6.18)

де Дн. - дні неявки.

Коефіцієнти, що характеризують використання фондів часу

1) Коефіцієнт потенційного використання робочого часу:

Кп.=Мф/Кф (6.19)

2) Коефіцієнт фактичного продуктивного використання робочого часу, (Кф.п.ч.)

Кф.п.ч. = Чср/Кср (6.20)

де Чср - час фактичної роботи.

Для детальнішого вивчення використання робочого часу використовуються показники:

1. Використання числа днів роботи одного працівника.

Кдн.раб. =Др.н. /Др (6.21)

де Др.н. - робочі дні за нормою; Др. - робочі дні.

2. Коефіцієнт використання робочого дня.

Кчд = Чр(пол)/ Чр(заг) (6.22)

3. Коефіцієнт використання годин роботи одного працівника:

Кгр = Гр(пол)/Гр(заг) (6.23)

Кчр = КчдхКдр (6.24)

4. Коефіцієнт змінності - характеризує рівномірність розподілу працівників за змінами найбільшого перевантаження:

Кзм =Вл.г. /Лд. (6.25)

де Вл.г. - відпрацьовані людино-години; Лд. - людино-дні.

5. Ступінь завантаженості змін за перебігом періоду:

Сз. = Зр. /Кзм. (6.30)

Відділ статистики і планування робочої сили проводять аналіз викладених вище показників, на основі яких і проводиться оптимізаційне планування потреби в трудових ресурсах.

Кадрові ресурси готельного бізнесу поділяються на:

  • 1) працівників, які визначають цілі готельного бізнесу;
  • 2) працівників, які розробляють засоби досягнення мети готельного бізнесу;
  • 3) працівників, які безпосередньо створюють засоби досягнення мети готельного бізнесу;
  • 4) працівників, які обслуговують процес створення засобів досягнення мети готельного бізнесу.

Розрахунок вартості робочого місця

Спрощений метод визначення вартості робочого місця (Врм) проводиться за формулою:

Врм = 3 х Керм (6.31)

де 3 - річна сума оплати праці персоналу, грн., яка включає основну і додаткову заробітну плату, винагороди, премії і матеріальну допомогу; Керм - повний поправочний коефіцієнт вартості робочого місця до заробітної плати.

Навіть в найгрубіших підрахунках витрат на персонал потрібно приймати Керм = 3-12, тобто помножити середню оплату праці працівника на дванадцять.

Строго кажучи, розрахунок витрат на утримання персоналу може бути здійснений для конкретного готелю достатньо точно. Початковими даними для розрахунку є:

  • - штатний розклад готельного підприємства;
  • - бухгалтерський баланс за попередній рік;
  • - кошторис доходів і витрат (фактичний за звітний рік);
  • - розрахунок чисельності персоналу на плановий рік;
  • - річний рівень інфляції (плановий і фактичний);
  • - кошторис накладних витрат готельного господарства з роз'ясненням.

Методика розрахунку полягає в калькуляції найбільших витрат на утримання робочого місця одного співробітника: річна оплата пралі; обов'язкові відрахування і податки; накладні витрати, пов'язані із утриманням робочого місця; плановий прибуток. Укрупнений розрахунок робиться в цілому по готелю з діленням на середньомісячну чисельність працівників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >