< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Гроші і ділові цикли

У 1981 -1982 рр. сумарне виробництво товарів і послуг (його ще називають сукупним обсягом виробництва) в економіці зменшилося, кількість людей, що втратили роботу, перевищила 10 млн. (понад 10 % робочої сили) і понад 25 000 фірм збанкрутувало. Після 1982 р. в економіці наступило піднесення і до 1989 р. норма безробіття (відсоток наявної робочої сили, що не мала роботи) зменшилася з 10 % до приблизно 5 %. У 1990 р. восьмирічне піднесення закінчилося і в економіці знову почався спад.

Чому у 1981-1982 рр. в економіці спостерігався спад, а далі бурхливе піднесення, і знову у 1990 р. починається спад? Існують свідчення, що гроші відіграють важливу роль у розвитку ділових циклів, тобто зростань і падінь сукупного обсягу виробництва, що створюється в економіці. Ділові цикли впливають на всіх нас відчутно і безпосередньо. Наприклад, коли обсяг виробництва зростає, то легше знайти хороше робоче місце; коли обсяг виробництва падає, то працевлаштування значно ускладнюється. На графіку 1.3 показано динаміку темпів зростання кількості грошей за 1951 -1990 рр. Заштриховані частини графіка зображають спади, або періоди, коли сукупний обсяг виробництва знижується. Ми бачимо, що темпи зростання кількості грошей знижуються перед кожним спадом.

У двадцятому столітті кожному спаду передує зниження грошової маси. Це означає, що зміни в кількості грошей, можливо, також є рушійною силою ділових циклічних коливань. Проте не кожне падіння темпу зростання кількості грошей супроводжується спадом.

Ми дослідимо, як гроші можуть впливати на сукупний обсяг виробництва, коли вивчатимемо теорію грошей і розглянемо на основі емпіричних даних зв'язок між грішми і діловими циклами.

Зростання кількості грошей (М1 - США: 1951-1990 pp.)

Графік 1.3. Зростання кількості грошей (М1 - США: 1951-1990 pp.)

Гроші і процентні ставки

Процентна ставка - це вартість пози1 заплатити за користування позиченими як відсоток за користування 100 де багато видів процентних ставок: процентні ставки на купівлю автомобіля, а багатьох видах облігацій.

Процентні ставки є важливими змінними, які впливають на багато наших особистих утримують нас від купівлі будинку або фінансування цих покупок була б високою, с ставки можуть заохотити нас до заощаджень, більше доходу у вигляді процента, колі на рахунок у банку за високих процентах

Процентні ставки впливають на за зазначаються не тільки на готовності заощаджувати, але також на інвестиційний

Зростання кількості грошей (М1 - щорічний темп) і процентні ставки (довгострокові облігації Державної скарбниці): 1951 -1990 pp.

Графік 1.4. Зростання кількості грошей (М1 - щорічний темп) і процентні ставки (довгострокові облігації Державної скарбниці): 1951 -1990 pp.

Високі процентні ставки, наприклад, можуть змусити корпорацію відкласти будівництво нового підприємства, яке забезпечило б велику кількість робочих місць.

Економісти часто говорять про поняття "процентна ставка", бо більшість процентних ставок змінюється разом в одному і тому ж напрямку. Тому важливо пояснити звичайні коливання процентних ставок, що були значними протягом останніх 25 років. Справді, коливання процентних ставок протягом жодного іншого періоду історії США не було таким значним. Наприклад, процентна ставка по довгострокових облігаціях Державної скарбниці США була приблизно 4 % у 1965 p., зросла до близько 15 % у 1981 р. і була нижче 9 % у 1990 р. За попередній 25-річний період, з 1940 р. до 1965 p., ця ставка коливалася між 2 % і 5 %.

Що ці коливання означають, що спричиняє їх? Крім інших факторів, важливу роль у коливанні процентних ставок відіграють гроші. На графіку 1.4 показано зміни у процентній ставці по довгострокових облігаціях Державної скарбниці США і темп зростання кількості грошей. Якщо темп зростання кількості грошей підвищувався у 1960-х і 1970-х роках., то процентна ставка по довгострокових облігаціях зростала разом з ним. Проте взаємозв'язок між зростанням кількості грошей та процентними ставками є менш очевидним у 1980-і роки. Ми проаналізуємо цей взаємозв'язок, коли досліджуватимемо поведінку процентних ставок.

Проведення монетарної політики

Оскільки гроші можуть впливати на багато економічних змінних, то вони мають важливе значення для стану справ у нашій економіці. Тому політики і державні мужі у федеральному уряді турбуються про проведення монетарної політики, управління грішми та процентними ставками. Організацією, що відповідальна за проведення монетарної політики у Сполучених Штатах Америки, є Федеральна резервна система. У подальших розділах ми вивчатимемо, як Федеральна резервна система може впливати на кількість грошей в економіці, і побачимо, як насправді проводять монетарну політику.

Бюджетні дефіцити і монетарна політика

Дефіцит бюджету - це перевищення урядовими видатками податкових надходжень і дефіцит, який уряд мусить фінансувати за допомогою позичок. Як видно з графіка 1.5, у 1983 р. дефіцит бюджету сягнув найбільшого розміру у нашій економіці (розраховано як відсоток ВНП), але з того часу він зменшувався. Проте дефіцити бюджету все ж перевищують 200 млрд. дол. щорічно і стали предметом законодавчого процесу (закон Грама - Радмена) і гострих суперечок між президентом і Конгресом протягом останніх років.

Ви могли зустрічати у пресі або на телебаченні твердження, що такі дефіцити небажані, бо зрештою вони ведуть до інфляції. Ми дослідимо обґрунтованість або необґрунтованість таких тверджень насамперед через вивчення впливу фінансування цих дефіцитів на проведення монетарної політики і відповідно до цього дослідимо, чому ці дефіцити можуть вести до вищих темпів зростання кількості грошей, вищого темпу інфляції і вищих процентних ставок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >