< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Органи державного фінансового контролю та їх характеристика

  • 2.1. Характеристика органів державного фінансового контролю.
  • 2.2. Суб'єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль.
  • 2.3. Органи внутрішнього фінансового контролю.
  • 2.4. Суб'єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролю.

Характеристика органів державного фінансового контролю

Відповідно до чинного законодавства в Україні вищим органом державного фінансового контролю України є Рахункова палата.

Головним органом суб'єктів державного фінансового контролю, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль, є Державна контрольно-ревізійна служба України.

Головним органом суб'єктів державного фінансового контролю, які мають окремі специфічні функції контролю, а також суб'єктів, які здійснюють внутрішній контроль, є Міністерство фінансів України.

Вищий і головні органи державного фінансового контролю виконують координуючі функції та методологічне забезпечення роботи суб'єктів державного фінансового контролю у межах системи державного фінансового контролю як безпосередньо, так і через відповідні територіальні органи державної виконавчої влади згідно з підпорядкуванням, визначеним законодавством.

При здійсненні фінансового контролю Державна контрольно-ревізійна служба досліджує ряд питань (рис. 2.1.):

Внутрішній (відомчий) державний фінансовий контроль здійснюється з метою:

  • o забезпечення виконання головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних програм у межах бюджетних призначень, встановлених їм у законі про Державний бюджет України на відповідний рік;
  • o дотримання цілей та завдань виконання бюджетних програм та спрямування бюджетних коштів, визначених у паспортах бюджетних програм на відповідний рік;
  • o забезпечення ефективності та економності використання бюджетних коштів відповідальними виконавцями у системі головних розпорядників бюджетних коштів;

Питання, які досліджуються Державною контрольно-ревізійною службою при здійсненні державного фінансового контролю

  • o забезпечення правильності та достовірності ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності головним розпорядником бюджетних коштів;
  • o виявлення фактів порушення фінансового законодавства (фінансових правопорушень), в тому числі бюджетного, під час прийняття управлінських рішень та здійснення фінансових операцій з бюджетними коштами.

У разі виявлення фактів порушення фінансового законодавства, в тому числі бюджетного, повідомлення про це направляється до керівника центрального органу виконавчої влади, якому підпорядковується контрольна служба.

Центральний орган виконавчої влади, як головний розпорядник коштів Державного бюджету, несе відповідальність за організацію та стан здійснення внутрішнього державного фінансового контролю як у підпорядкованих йому бюджетних установах, так і у розпорядників нижчого рівня та відповідних одержувачів бюджетних коштів.

Контрольна служба створюється у межах затвердженої чисельності працівників апарату органу державної виконавчої влади і бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів (табл. 2.1).

Контрольна служба у своїй діяльності керується законодавством та іншими нормативно-правовими актами України.

Контрольна служба внутрішнього (відомчого) державного фінансового контролю підпорядковуються безпосередньо керівнику органу державної влади, у складі якого вона знаходиться.

Керівник контрольної служби внутрішнього (відомчого) державного фінансового контролю призначається в порядку, встановленому відповідним нормативно-правовим актом про центральний орган виконавчої влади.

Таблиця 2.1

Чисельність працівників органів ДКРС (станом на 31.12.2005 р. )

Рівень органу ДКРС

Штатна чисельність працівників, чол.

Головне контрольно-ревізійне управління України

310

Контрольно-ревізійні управління в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

3474

Контрольно-ревізійні відділи в районах, містах і районах у містах, міжрайонні контрольно-ревізійні підрозділи

4896

Разом

8680

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >