< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Градусна сітка на карті та її елементи

Градусна сітка утворюється меридіанами і паралелями. Меридіани — це лінії, які проводяться на глобусі через Північний і Південний полюси. Через кожну точку на земній поверхні можна провести меридіан. Всі меридіани на глобусі мають однакову довжину. Тінь, яка утворюється гномоном опівдні, є напрямком вашої місцевості, тобто місцевого меридіану. Довжина частини меридіану дорівнює дузі в 1° і становить майже 11 км.

Паралелі—кола на поверхні глобуса; усі точки однієї паралелі рівновіддалені від екватора. Довжини паралелей різні: вони збільшуються при наближенні до екватора і зменшуються до полюсів. Усі точки одного й того ж меридіана мають однакову довготу, але різну широту. Усі точки однієї паралелі, навпаки, мають однакову широту, але різну довготу.

Найбільша паралель — екватор. Це коло на поверхні глобуса, всі точки якого лежать від обох полюсів неоднакових відстанях.

Зображення градусної сітки на площині, тобто на карті, називається картографічною сіткою.

На картах меридіани і паралелі зображуються по-різному. Наприклад, на карті світу меридіани прямі, паралельні один одному, паралелі — прямі, перпендикулярні меридіанам. На карті півкуль прямими лініями зображуються лише середній меридіан кожної півкулі та екватор, а інші меридіани і паралелі — кривими лініями.

Географічна широта і довгота

Місцезнаходження будь-якої точки на земній кулі визначається за допомогою географічних координат: широти і довготи.

Географічна широта — відстань вздовж меридіана в градусах від екватора до будь-якої точки земної кулі. За початок відліку широти беруть екватор — нульову паралель. Широти рахуються по меридіану від 0° до 90° по обидва боки від екватора і відповідно називаються північними або південними. На картах паралелі надписують на бічних рамках, а на глобусі — на0°і 180° меридіана.

Географічна довгота — відстань вздовж паралелі в градусах від початкового меридіана до будь-якої точки земної кулі. За початок відліку довготи беруть Гринвіцький меридіан—нульовий, який проходить недалеко від Лондона. Довготи на схід від початкового меридіана, від 0° до 180°, називаються східними, на захід — західними; рахуються по паралелі.

Географічні координати записують у цілих градусах і хвилинах із зазначенням широти і довготи.

Окомірна зйомка місцевості

Окомірна зйомка місцевості використовується, коли необхідно одержати план ділянки місцевості, наближений за точністю. Такі плани необхідні для географічних обстежень місцевості, складання плану організації будь-яких робіт на місцевості та доповнення карти, необхідного на цей момент. Розрізняють два види окомірної зйомки: 1) зйомка площ (ділянок місцевості) і 2) зйомка маршрутів (вузької смуги місцевості). Для проведення окомірної зйомки необхідні: 1) планшет-папка з прикріпленими до нього компасом і аркушем паперу; 2) візирна лінійка, по верхньому ребру якої проводиться візування на предмети; 3) циркуль-вимірювач і 4) олівці.

Підготовка до зйомки полягає в такому:

  • 1. Підготовка планшету до роботи, тобто прикріплення компасу в куті папки або листка фанери так, щоб діаметр лімба компасу 0—180° був розміщений паралельно до краю листка фанери.
  • 2. Побудова на планшеті (у південній частині): а) лінійного масштабу, який відповідає числовому масштабу зйомки; б) лінійного масштабу кроків відповідного числового масштабу зйомки.

Масштаб кроків — це звичайний лінійний масштаб, за яким відкладаються відстані, виміряні на місцевості кроками. Масштаб кроків відповідає метричному масштабу зйомки і величині кроку того, хто проводить зйомку.

За масштабом кроків на плані будуть відкладатися відстані, безпосередньо виміряні на місцевості, а по метричному масштабі будуть відкладатися на плані відстані, виміряні до місцевих предметів окомірно.

Окомірна зйомка може проводитися двома способами: 1) по "скелету", складеному за картою, тобто за викопіровкою з карти основних ліній доріг, канав, меж прямолінійних контурів; 2) зйомка на чистій основі.

Зйомка проводиться обходом ділянки по її межах або по вибраних під час рекогносцировки ліній доріг, канав, меж контурів, які називаються ходовими лініями, а точки повороту ходових ліній називаються станціями. Отже, окомірна зйомка проводиться з ходових ліній та зі станцій.

Зі станцій зйомка проводиться полярним способом або способом кругового візування: при орієнтованому за компасом планшеті візують візирною лінійкою, яка розміщена ребром біля зображень станції, на предмет, вимірюють на око в метрах відстані до предмету і відкладають його по ребру лінійки. При цьому планшет потрібно тримати у лівій руці на висоті грудей і стежити за тим, щоб він був зорієнтований.

Рухаючись за ходовою лінією від станції до станції і вимірюючи ходову лінію в парах кроків, знімаємо саму лінію і предмети на ній способом безпосереднього промірювання. Зйомку предметів, розміщених по обидва боки від ходової лінії на малій відстані від неї, проводять способом перпендикулярів, залишаючись біля основи перпендикулярів, які опущені від точок місцевих предметів. Місцеві предмети (стовпи, башти та ін.) знімаються зі станцій і ходових ліній побудовою на планшеті мензульної прямої засічки, вказуючи напрям візирною лінійкою.

Значення карти в житті та господарській діяльності людини

Географічні карти містять у собі величезний науковий матеріал. Вони є джерелом знань. Вдумливе вивчення фізичної карти дає загальне уявлення про всю природу території. Тому для практичної мети потрібні детальні карти рельєфу, ґрунтів, рослинності, кліматичні та ін.

На основі вивчення карт ведуться розвідування корисних копалин, роботи з проектувань і будівництва залізниць, автомагістралей, трубопроводів, водних споруд тощо.

Економічні карти відображають господарство території, дають різноманітну його характеристику або часткову — однієї певної галузі (наприклад, промисловості). За допомогою карт проводиться детальне вивчення території для правильного географічного розміщення промисловості та сільського господарства, будівництва складних підприємств. Проектування господарського будівництва, які здійснюють десятки науково-дослідних інститутів, пов'язані із розробкою різноманітних і складних карт.

Економічні карти використовуються при техніко-економічному проектуванні та плануванні. У сільському господарстві за допомогою карт оцінюється природно-ресурсний потенціал, здійснюється меліорація, розглядаються питання економічної ефективності розвитку і розміщення.

Карти використовуються в навігації морських і річкових суден, літаків, космічних кораблів. Незамінні карти у військовій справі. Вони — надійні путівники у туристичних походах і пішохідних маршрутах. Карти є незамінним посібником для шкільного навчання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >