< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Договори, спрямовані на передачу майна у власність

1. Договори, спрямовані на передачу майна у власність, повне господарське володіння або оперативне керування

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність іншої (покупця), яка, у свою чергу, зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього визначену грошову суму. Такий договір може укладатися не лише між юридичними, але й між фізичними особами — індивідуальними підприємцями.

Укладенню договору передує велика й копітка робота, пов'язана з вивченням кон'юнктури ринку, вибором форм і методів роботи на ньому, визначенням постачальників і покупців (сегментація ринку). По суті, і продавець, і покупець проводять маркетингове дослідження ринку (або доручають спеціалізованій фірмі).

Крім наявних умов, необхідних для будь-якого договору, договір купівлі-продажу передбачає додаткові умови, без яких угода може бути визнана судом або арбітражем недійсною. Так, для договору купівлі-продажу додатковими умовами є:

 • — найменування, кількість і розгорнутий асортимент товарів, що підлягають постачанню;
 • — якість (сортність) і комплектність;
 • — загальний термін дії договору і терміни (періоди) постачання;
 • — ціна і загальна сума договору;
 • — вимоги до тари та пакування;
 • — порядок відвантаження, доставки, здачі та приймання товарів;
 • — порядок і терміни узгодження графіка централізованої доставки товарів;
 • — порядок і форма розрахунків;
 • — платіжні, поштові, відвантажувальні реквізити постачальника та одержувача;
 • — інші умови, що мають бути передбачені відповідно до законодавства, а також умови, які постачальник і покупець визнають за необхідне передбачити в договорі;
 • — майнова відповідальність за загальними умовами договору.

Крім того, сторони договору купівлі-продажу (постачання) визначають базисні умови; хто і за чий рахунок забезпечує транспортування товарів; обов'язки продавця за встановлену в договорі ціну доставити вантаж у визначену географічну точку, підготувати його до навантаження, передати транспортній організації; обов'язки продавця з упаковування і маркування товарів; обов'язки сторін зі страхування вантажів; обов'язки сторін з оформлення комерційної документації; де і коли переходять від продавця до покупця права власності на товар, а також ризик випадкового його пошкодження або втрати.

Різновидом договору купівлі-продажу є договір роздрібної купівлі-продажу. За таким договором продавець, що здійснює підприємницьку діяльність із продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного або домашнього користування, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

Договір постачання — найпоширеніший вид договору, що опосередковує товарообмін на внутрішньому і зовнішньому ринках. За договором постачання продавець (постачальник), що здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін (або терміни) вироблені (або закуплені) ним товари покупцеві для використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним і домашнім використанням. Такий договір, як правило, укладається між виробниками й оптовими торговельними підприємствами, виробниками і підприємствами роздрібної торгівлі.

До договору постачання застосовуються правила про договір купівлі-продажу, якщо інше не передбачене законодавчими актами або договором. Особливості постачання товарів для державних потреб визначаються спеціальним законодавством. Договір постачання, на відміну від договору купівлі-продажу, врегульований більш детально і тому краще відповідає інтересам підприємців.

Різновидом договорів постачання і купівлі-продажу є договір про взаємні постачання продукції і товарів. Найчастіше такі договори використовують у бартерних постачаннях товарів народного споживання в обмін на продукцію виробничо-технічного призначення.

Бартерний договір належить до різновиду договору міни, відповідно до якого між сторонами проводиться обмін одного майна на інше. До договору міни застосовуються відповідні правила, що діють для договорів купівлі-продажу і постачання. При цьому кожен учасник договору міни є продавцем майна, яке він одержує. Варто мати на увазі, що регулювання сторонами окремих умов договору проводиться аналогічно до інших договорів постачання і купівлі-продажу — за згодою сторін.

Крім того ще одним видом договору постачання є договір контрактації, на підставі якого виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати заготівнику такої продукції (контрактанту) у власність (повне господарське володіння) вироблену ним продукцію в терміни, в кількості й асортименті, що передбачені договором, а контрактант зобов'язується забезпечити виробникові сприяння у виробництві сільськогосподарської продукції, прийняти її та сплатити за неї визначену ціну. На контрактанта покладається також обов'язок вивезення продукції, якщо інше не передбачене договором.

За договором комісії одна сторона (комісіонер) за винагороду зобов'язується з доручення іншої сторони (комітента) укласти одну або декілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. Цей договір укладається на проведення посередницької угоди.

Різновидом договору комісії є договір консигнації, за яким консигнант постачав товар на консигнаційний склад консигнатора з метою демонстрації та продажу. У ньому, на відміну від договору комісії, обумовлюється термін консигнації, протягом якого товар має бути проданий.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >