< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Дві соціології

Розуміюча соціологія Макса Вебера стала родоначальницею цілої традиції в соціологічному мисленні, яку можна назвати традицією розуміючої соціології.

Узагалі, якщо "очистити" соціологічні концепції, що складають історію цієї дисципліни, від численних і багаторазових нашарувань, найтонших деталей, застережень і уточнень, взаємних запозичень та виділити фундаментальні умо-погляди, що лежать в основі тієї чи іншої концепції, то все різноманіття їхніх явищ можна звести до двох напрямів: об'єктивістського, нібито природно-наукового, з одного боку, і культурно-аналітичного — з другого. їхня головна відмінність полягає в тому, що в першому соціальні явища — структури, інститути розглядаються як об'єктивні "речі" (у цьому розумінні основоположником даного напряму є Еміль Дюркгейм), що не залежать від ідей і думок членів суспільства, тим часом, як у другому ті ж явища трактуються як існуючі винятково за допомогою цих самих ідей і думок. При цьому прихильники обох напрямів аналізують ті самі явища, в яких живе і діє нормальна суспільна людина. Внаслідок зазначених відмінностей представники першого напряму займають позиції "нормальної суспільної людини", того, кого в соціології називають "людиною з вулиці" (кого можна було б назвати першим зустрічним), приймаючи, з рештою, її погляд і її сприйняття об'єктивної суспільних явищ, а представники другого напряму прагнуть заглянути за цю види об'єктивність і зрозуміти, чому нормальна суспільна людина сприймає ці явища як об'єктивні, хоча насправді вони об'єктивні і примусові лише настільки, наскільки люди в них вірять і підтверджують цю віру своїми діями.

Інакше кажучи, об'єктивіст розглядає соціальний світ таким, яким він є, і досліджує закономірності взаємодії структур та елементів у цьому світі,тоді як культурний аналітик "заглядає за підкладку" і хоче зрозуміти устрій "тканини" цього світу, зрозуміти чому "на вигляд" він здається об'єктивним, тобто не створеним людиною і незалежним від людини, її ідей та думок. Об'єктивіст приймає об'єктивність соціального світуна віру, культурний аналітик (чи розуміючи соціолог що в даному контексті те саме) досліджує цю об'єктивність, і тільки тоді, коли зрозуміла природа цієї об'єктивності, зовсім не такої .як об'єктивність природних явищ, він може перейти до аналізу самих соціальних фактів.

При цьому і самі факти він сприймає інакше, ніж об'єктивіст: вони є для нього артефактами в будь-якому розумінні цього слова.

Ця відмінність дослідницьких напрямів не завжди прямо усвідомлювана в конкретних соціологічних концепціях, однак носить досить принциповий характер. Вона характерна для всієї історії наук про суспільство з їхнього виникнення і детально розглядається такою дисципліною, як філософія суспільних наук. Ця відмінність стала основою різних класифікацій наук, у яких як специфічну галузь знання виділяють науки про дух (Geisteswissenschqften) чи науки про культуру (Kulturwissenschaften), протиставлювані наукам про природу (Naturwissenschqften). У даний час, прагнучи розмежувати гуманітарні і соціальні науки, ми також навряд чи зуміємо обійтися без розгляду цієї відмінності.

Повторимо, що в соціології це фіксується як відмінність позитивістського натуралізму й об'єктивізму, з одного боку, і розуміючого, культурно-аналітичного підходу—з другого. Звичайно, слід зазначити визначену умовність цієї відмінності Якщо говорити про конкретні соціологічні концепції (а не про їхнє філософське обґрунтування), до культурно-аналітичного напряму можна віднести концепції так званих символічного інтеракціонізму і соціальної феноменології.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >