< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Масовий та елітарний туризм

Особливості сучасного етапу розвитку туризму розкриває поняття "масовий туризм", відображаючи процесі демократизації і розширення туристичного руху, особливо в країнах За ходу, де більше половини населення є споживачами туристичних товарі: і послуг. Поняття "масовий туризм" запроваджене і вживається як альтернатива аристократичному туризму XIX ст., окремим дорогим видам туризму, орієнтованим на обрану публіку, і туризму в країнах, що розвиваються, де його розвиток обмежений через низький рівень життя населення.

Масовий туризм варто відрізняти від популярного. Останній є туристичною діяльністю, що набула широкого визнання в суспільстві завдяки своїй привабливості й доступності. Означення "масовий" у складі термін характеризує кількісний бік поняття, а слово "популярний" — якісний

На відміну від масового елітарний туризм розрахований на заможних клієнтів. Для цієї категорії споживачів ціни не мають особливого значення, але вони висувають підвищені вимоги до якості пропонованих товарі і послуг. Елітарний туризм відіграє важливу роль у розвитку туристичного бізнесу загалом, надаючи йому імпульсу розвитку. Він сприяє впровадженню і поширенню нових, вищих стандартів обслуговування і, я наслідок, поліпшенню якості життя людей.

Стійкий та екологічний туризм

Поняття "стійкий туризм" сформувалося порівняно недавно, разом із глобальною концепцією стійкого розвитку людства. Принципи стійкості у туризмі, сформульовані UNWTO i Всесвітньою Радою з подорожей і туризму, і передбачають невиснажливе використання природного ы культурного потенціалу на основі програмно-цільового підходу до розвитку туризму; перехід підприємств туризму на ресурсозберігаючі технології, скорочення виробничих відходів; залучення о населення до процесу прийняття рішень щодо розвитку туризму (, формі консультацій); партнерство у взаємовідносинах громадського та приватного секторів; сприяння туризму соціально-економічному розвитку окремих територій держав.

Багато туристичних компаній розробляють власні плани переходу на принципи стійкого розвитку, впроваджують системи екологічного менеджменту, застосовують екологічні технології.

Принципи стійкого розвитку в практиці туристичної діяльності поширюються під впливом споживчого попиту. За умов поінформованості населення про стан навколишнього середовища та екологізації свідомості людей екологічна ситуація стає одним із вирішальних критеріїв вибору місця 1 форми відпочинку. Ця тенденція виявляється в зростанні попиту на альтернативні види туризму, зокрема екологічний туризм.

В основу розвитку цього порівняно нового виду туризму покладено три основних принципи:

 • 1) частина доходів, отриманих від обслуговування туристів, залишається на місцях і спрямовується на охорону природи;
 • 2) змістом основного закону є дотримання природоохоронних вимог;
 • 3)туристична поїздка відбувається з дослідницькими цілями.

Екологічний туризм охоплює найрізноманітніші потоки відвідувачів, які бажають на власні очі побачити рідкісні тварини чи рослини. Наприклад, у країнах Центральної Америки і на півдні Африки особливий інтерес становлять спостереження за хижаками. Нещодавно в Греції виявлено місця, де ростуть дикі орхідеї. Туристи у супроводі гіда можуть відвідати ці території, що охороняються державою, щоб помилуватися рослинами в природних умовах. Такого роду поїздки правомірно класифікувати як екологічні, а самих осіб, які беруть у них участь, вважати екотуристами.

Диверсифікація екотуристичної діяльності супроводжуються зближенням екологічного та інших видів туризму.

3ахоплення природою притаманне й учасникам масового туристичного руху. Купально-пляжний відпочинок, круїзи, ділові поїздки, часто поєднуються з відвідуванням національних чи природно-етнографічних парків.

Межі екологічного туризму втрачають свою чіткість, а його масштаби і соціально-економічне значення зростають.

Практично кожна країна має можливості для організації "зелених" подорожей. Сьогодні основні екотуристичні потоки спрямовані в США, Канаду, Австралію, Непал, Еквадор. Бразилію, Філіппіни. Кенію. ПАР. Екологічний туризм є однією з найбільш перспективних і динамічних форм туристичної діяльності.

Зі зростанням вимог до обсягу та якості туристичних послуг, з появою нових видів і форм туристичної діяльності змінюється і класифікація туризму.

Контрольні запитання і завдання

 • 1. Дайте визначення понять "туризм" і "турист".
 • 2. Які фактори впливають на розвиток туризму?
 • 3. Розвиток туризму залежить від низки чинників" назвіть їх.
 • 4. Назвіть ознаки, завдяки яким можна об'єднати туристів і екскурсантів у категорію відвідувачів.
 • 5. Назвіть основні мотиви туризму,
 • 6. Які формальності впливають на міжнародні туристичні потоки?
 • 7. Якими особливостями характеризується міжнародний туризм?
 • 8. Перелічіть форми міжнародного туризму.
 • 9. Назвіть особливості внутрішнього туризму.
 • 10. Подайте класифікації туризму.
 • 11. Дайте класифікацію туризму за метою подорожі.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >