< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джерела маркетингової інформації

З усього сказаного вище очевидно, що коли йдеться про джерела інформації, то в першу чергу маються на увазі джерела зовнішньої інформації. Дійсно, внутрішня інформація постійно накопичується усередині фірми. До неї входять показники діяльності підприємства, звіти про фінансові результати, клієнтські бази даних тощо. Як уже відзначалося, для отримання більш повної внутрішньої інформації можуть бути використані маркетингові дослідження фірми, її іміджу, персоналу, конкурентоспроможності.

Що стосується зовнішньої інформації, то необхідно виділити, зовнішню первинну інформацію та зовнішню вторинну інформацію. Коротко охарактеризуємо відповідні канали інформації.

 • 1. Джерела зовнішньої первинної інформації:
  • а) інформація, одержувана за допомогою різноманітних маркетингових, соціологічних та інших досліджень, проведених фірмою на ринках при вивченні товару і споживачів;
  • б) інформація, одержувана за допомогою маркетингової розвідки (див. нижче) у тих випадках, коли збирається дійсно первинна, не оброблена інформація (наприклад, дані спостережень за продажами фірми-конкурента під виглядом клієнта);
  • в) інформація торгових кореспондентів: продавців, що за додаткову плату ведуть спостереження за поведінкою споживачів і комівояжерів.
 • 2. Джерела зовнішньої вторинної інформації:
  • а) інформація, одержувана від органів законодавчої і виконавчої влади, пов'язана з регулюванням ринкових відносин, всілякими обмеженнями і пільгами, державними програмами тощо;
  • б) засоби масової інформації: газети, радіо, телебачення, їхні найрізноманітніші канали одержання необхідних для маркетингу відомостей:
   • - видання загальної економічної спрямованості (газета "Бізнес" тощо);
   • - періодичні друковані видання торгового характеру;
   • - щоденні газети;
   • - газети безплатних оголошень;
   • - телебачення, радіо;
   • - електронні ЗМІ, Інтернет;
   • - публікації Торгово-промислової палати;
   • - інформаційно-аналітичні бюлетені;
   • - спеціальні каталоги і журнали;
   • - словники й енциклопедії;
   • - зовнішня реклама;
   • - публікації спеціалізованих громадських, маркетингових, та інших організацій;
  • в) бази даних державних органів (наприклад, статуправлінь),
  • г) бази даних комерційних організацій, що видають спеціалізовані довідники, іншу подібну інформацію. Наведемо для прикладу основні бази даних, що характеризують інформацію про підприємства і фірми України й існують або у вигляді друкованих довідників, електронної інформації на CD-ROM або в on-line режимі. Ці бази оновлюються щорічно або ж один раз на кілька років:
   • - " Коnі pass Concord" - одна з найбільш повних і точних баз даних, що на 2011 р. включає відомості про близько 45000 підприємств України, а також країн СНД (Росія, Білорусь, Молдова, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Азербайджан), Східної Європи (країни Балтії, Болгарія, Чехія, Словаччина, Словенія й Чорногорія, Польща, Угорщина, Румунія, Хорватія);
   • - "Підприємства України", база даних - 87000 підприємств України;
   • - "Незалежні виробники товарів і послуг. Україна 2011", база даних -44000 підприємств України;
   • - "Експортери й імпортери України 2011 ", база даних - 13100 підприємств;
   • - "Україна Аграрна 2011", база даних - близько 8000 підприємств і організацій сільського господарства й зв'язаних галузей;
   • - "Будівництво в Україні 2010", включає 13000 підприємств галузі з розбивкою по рубриках діяльності/продукції й регіонам;
   • - "Деревообробка й Меблі 2010", включає близько 6000 підприємств галузі;
   • - "Метал і Обладнання 2010", база даних - близько 13000 підприємств галузі з розбивкою по рубриках діяльності/продукції й регіонам;
   • - "Медичні Установи України", більше 18000 адрес лікувальних й санітарних установ, аптек, постачальників медичної продукції й ін.;
   • - "Бізнес Країн Балтії 2010", база даних включає 9000 фірм;
   • - "Бізнес Польща 2010", база даних включає 35000 фірм;
   • - "Бізнес Чехії 2010", база даних включає 15000 фірм;
   • - "Info China Directory", база даних 550000 компаній Китаю + 32000 експортерів / імпортерів Китаю + 30000 компаній - постачальників Азійського регіону. Пошук за галуззю /підгалуззю / назвою.
  • д) Інтернет - магазини маркетингових досліджень, які існують практично в усіх розвинутих країнах світу. Найбільш успішні з них, наприклад marketresearch.com, мають бази в кілька десятків тисяч досліджень від більше ніж 350 компаній - постачальників, послугами цієї компанії користуються більше 6000 тис. клієнтів. Для українських споживачів інформаційного продукту доступні послуги проекту "РБК - Україна. Дослідження ринків", який позиціонує себе як супермаркети маркетингових досліджень, Бази маркетингової інформації "Marketing Online System" та багато інших.
  • е) маркетингова розвідка в тій частині, коли з її допомогою вдається одержати вже опрацьовану вторинну інформацію з проблеми, що становить інтерес;
  • ж) обмін інформацією між учасниками інтегрованих каналів товароруху;
  • з) результати різноманітних панелей (крім тих, що проводяться й оплачуються як синдикативна інформація).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >