< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суд і його місце в системі кримінальної процесуальної діяльності

Відповідно до ст. 30 КПК України правосуддя у кримінальному провадженні здійснюється лише судом згідно з правилами, передбаченими законом. Суд є головним суб'єктом кримінальної процесуальної діяльності, який визначає результат кримінального провадження. Він здійснює підготовче провадження, вирішує питання, пов'язані з підготовкою справи до судового розгляду; розглядає справу по суті (вирішує питання про винуватість або невинуватість особи у вчиненні злочину чи іншого суспільно небезпечного діяння, відповідальність за які визначено КК України; переглядає справи в апеляційному, касаційному провадженні, а також за нововиявленими обставинами. Суд вирішує також питання, пов'язані з виконанням вироку та застосуванням примусових заходів виховного і медичного характеру. Судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів, посадових осіб та громадян і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності, спеціалізації й інстанційності (ст. 17 Закону України "Про судоустрій та статус суддів").

Принцип територіальності (територіальна підсудність) означає, що кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення (ст. 32 КПК України).

Кримінальний процесуальний закон та Закон України "Про судоустрій та статус суддів" (ст. 18) передбачають обов'язкову спеціалізацію суддів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Так, згідно із ч. 10 ст. 31 КПК України кримінальне провадження щодо розгляду стосовно неповнолітньої особи обвинувального акта, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, їх продовження, зміну чи припинення, а також кримінальне провадження в апеляційному, касаційному порядку щодо перегляду прийнятих із зазначених питань судових рішень здійснюється суддею, уповноваженим законом на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. У судах загальної юрисдикції може запроваджуватися (ч. 2 ст. 18 зазначеного вище Закону) спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ (наприклад, кримінальні провадження про злочини проти життя і здоров'я особи).

Інстанційна підсудність означає, що кримінальне провадження здійснюють:

 • - у першій інстанції - місцеві (районні, міські, районні у містах, міськрайонні) суди;
 • - в апеляційній інстанції - Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя;
 • - у касаційній інстанції - Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Судові рішення у кримінальному провадженні можуть бути також переглянуті Верховним Судом України з підстав, визначених у ст. 445 КПК України.

Кримінальне провадження за нововиявленими обставинами здійснюється судом, який ухвалив рішення, що переглядається.

Суд (суддя) - це голова, заступник голови і суддя, відповідно, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя, а також присяжні. Кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється суддею одноособово, а щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років - судом колегіально у складі трьох професійних суддів. Колегіально судом також розглядаються у першій інстанції справи про злочини, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. За клопотанням обвинуваченого (обвинувачених) таке кримінальне провадження розглядається судом у складі двох професійних суддів і трьох присяжних.

Кримінальне провадження в апеляційному і касаційному порядку здійснюється колегіально судом у складі не менше трьох професійних суддів з певними особливостями, визначеними у ч. 9 ст. 31 КПК України стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, та осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних службовців.

У Верховному Суді України кримінальні провадження здійснюються колегіально. Справи про перегляд судових рішень з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону розглядаються на засіданні Судової палати у кримінальних справах. При цьому засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів складу Судової палати. Справи про перегляд судових рішень з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, розглядаються на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів складу Верховного Суду України, визначеного законом (ст. 453 КПК України).

За нововиявленими обставинами судові рішення переглядаються судом у тому ж кількісному складі, в якому вони ухвалені.

Крім здійснення правосуддя, кримінальним процесуальним законом до функцій суду віднесено також контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування. Зазначеними повноваженнями наділені слідчі судді суду першої інстанції, а у разі вирішення клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій - голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва і Севастополя, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя обирається зборами суддів і вирішує під час досудового розслідування за клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором, питання про:

 • - накладення грошового стягнення на особу (ст. 146 КПК України);
 • - тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. 150 КПК України). Зокрема, за ухвалою слідчого судді можуть бути тимчасово вилучені документи, які посвідчують права: керування транспортним засобом (судном), полювання, здійснення підприємницької діяльності;
 • - відсторонення особи від посади (ст. 155 КПК України);
 • - накладення арешту на майно підозрюваного або осіб, які згідно із законом несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну підозрюваним або неосудною особою, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене законодавством про кримінальну відповідальність (ст. 172 КПК України);
 • - застосування запобіжних заходів (ст. 176 КПК України). Найменш суворим запобіжним заходом є особисте зобов'язання, а найсуворішим - тримання під вартою;
 • - дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою (ст. 188 КПК України);
 • - проведення обшуку (ст. 234 КПК України);
 • - огляд житла чи іншого володіння особи (ст. 237 КПК України);
 • - проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов'язаних з втручанням у приватне життя, зокрема, аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України), арешт, огляд і виїмка кореспонденції (ст.ст. 261, 262 КПК України), зняття інформації з телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України), зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України).

За клопотанням сторін кримінального провадження слідчий суддя має право:

 • - провести допит свідка чи потерпілого в судовому засіданні у виняткових випадках, пов'язаних з необхідністю отримання показань цих осіб, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань (ст. 225 КПК України);
 • - надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вирішує клопотання про залучення експерта, якщо слідчий або прокурор відмовили в задоволенні такого клопотання (ст. 244 КПК України), а також розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування (ст.ст. 303, 306 КПК України).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >