< Попер   ЗМІСТ

Література

 • 1. Господарський кодекс України. rada.com.ua,
 • 2. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. rada.com.ua.
 • 3. "Про цінні папери і фондову біржу": Закон України від 18.07.1991 р. rada.com.ua.
 • 4. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4.07.2002 р. rada.com.ua.
 • 5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. rada.com.ua.
 • 6. Положення про типовий бізнес-план/ Затверджено наказом Фонду держмайна України № 301 від 26.05.94 р. rada.com.ua.
 • 7. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2002. - 448 с.
 • 8. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз : Навч. посібник . - К. : Кондор, 2006. - 336 с.
 • 9. Брусіловський Б.Я. Інформатика інвестування : Навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2003 . - 497 с.
 • 10. Верба В.А. Інвестування: Навч. посібник -Харків: ІНЖЕК, 2004.-404с.
 • 11. Верба В.А., Загородніх O.A. Проектний аналіз : Підручник. - К.: КНЕУ, 2000 - 322 с.
 • 12. Гончаров А.Б. Інвестування: Навч. посібник. - Харків: ІНЖЕК, 2004. -240 с.
 • 13. Гриньова В.М. Інвестування : Навч. посібник. - 2004. - 404 с.
 • 14. Загородній А.Г. Інвестиційний словник: Навч. посібник. - Львів: Бескид Біт, 2005. - 512 с.
 • 15. Майорова T.B. Інвестиційна діяльність: Навч. посібник. - Київ: ЦУЛ,
 • 2003. - 376 с.
 • 16. Мельник В.В., Козюк В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 249 с.
 • 17. Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець A.C., Чевганова В.Я. Організація виробництва: Підручник. - К.: Лібра. 2008. - 360 с.
 • 18. Орловська Ю.В. Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток. - К.: Знання України, 2004. - 336 с.
 • 19. Пересада A.A., Коваленко Ю.М., Онікієнко C.B. Інвестиційний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 485 с.
 • 20. Пересада A.A., Майорова T.B. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 271 с.
 • 21. Пересада A.A.Управління інвестиційним процесом. - К.: Либра, 2002. -472 с.
 • 22. Черкасов В.Е. Международные инвестиции: Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 1999. - 160 с.
 • 23. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О. Інвестиційне право України: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: Універ. кн., 2005. -384 с.
 
< Попер   ЗМІСТ