< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Культурні чинники зовнішнього впливу на поведінку споживача

Культура

Культурні чинники включають такі елементи, як культура, субкультура, соціальний клас.

Культура — (від лат. виховання, розвиток) історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих цінностей і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя й діяльності людей, а також у створених матеріальних і духовних цінностях. Це форма суспільної свідомості, сукупність традицій, норм, цінностей, зразків поведінки, які формуються під впливом сім'ї та інших інститутів.

Культура — першопричина, що визначає потреби й поведінку людини, оскільки людська поведінка це, в основному, набута річ. Дитина засвоює базовий набір цінностей, характерні для його родини та основних інститутів суспільства. Культура характеризується існуванням відносно стійких форм і моделей споживання. Порівнюючи культуру різних країн і епох, можна побачити, що форми споживання, які сьогодні є абсолютно природними в даній країні, стають дивними або навіть безглуздими в іншій країні і в інший час. Культура впливає на поведінку людини, але і на те, якої поведінки вона очікує від інших.

Культура, як форма суспільної свідомості, яка виникла з релігії та міфології, може бути класифікована за наступними ознаками.

 • 1) За ступенем охоплення суспільства:
  • — суперкультура, яка створена для всього суспільства, поділяється більшістю його членів та передається з покоління у покоління;
  • — субкультура, яка створена певною частиною суспільства і є сукупністю переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, характерних для цієї соціальної групи.
 • 2) За рівнем підготовки творців і цільовою аудиторією:
  • — висока культура, яка виникла в результаті поділу праці на розумову і фізичну. Створювалася професійними майстрами, споживалася елітою, до неї відносяться еталонні зразки творчості: класичне мистецтво, музика, література;
  • — народна культура, яка створювалася за рахунок таланту і здатності представників народу, що не мали спеціальної освіти. Споживалася широкими верствами населення країни, включала казки, фольклор, пісні і міфи;
  • — масова культура, яка створюється професіоналами, споживається широкими верствами населення країни. Виникла з розвитком засобів масової інформації, в результаті межа між високою і народною культурою розмилася.
 • 3) За рівнем матеріалізації культурних цінностей (рис. 4.1):
  • — духовні елементи;
  • — матеріальні елементи.

Основні складові культури

Рис. 4.1. Основні складові культури

Маркетинг повинен відстежувати зміни в культурному житті суспільства, для того, щоб запропонувати нові товари для задоволення нових потреб. Поняття культури відноситься не лише до матеріальних предметів (їжа, одяг, житло) і соціальних явищ (організація, структура суспільства), але і до індивідуальної поведінки людини.

Яскравим прикладом вплину культури на поведінку людини г еволюція одягу, яка проявляється в моді

Культура, як мінімум, проявляється в наступних феноменах:

 • • семіотиці;
 • • уявленні про час;
 • • нормах і цінностях;
 • • міфах і ритуалах;
 • • одяг і зовнішність;
 • • культура харчування;
 • • віра і світогляд;
 • • розумові процеси і навчання;
 • • трудові звички і навички.

Семіотика — наука, що досліджує властивості знаків і знакових систем (природних і штучних мов). її зміст складає вивчення комунікативних систем і знаків, що використовуються в процесі спілкування. Розрізняють наступні семіотичні системи: 1) мова; 2) числа, обряди, ігри; 3) гадання, знамення, прикмети; 4) музика, танець, зображення, орнамент; 5) костюм, архітектура; 6) специфічні заходи, орієнтири, команди в різних професійних галузях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >