< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Заправка по відомостях

АТП до договору, укладеному з підприємством нафтопродуктів, прикріплює дані про свій автопарк, який може заправлятися на АЗС.

Кількість відпущених нафтопродуктів оператор АЗС фіксує у відомості за формою № 16-НП, яку підписують оператор АЗС і водій.

Форма № 16-НП затверджена додатком 16 наказу № 281/171/578/155 (табл. 9.14).

Таблиця 9.14

Форма № 16-НП

На основі відомостей про відпуск нафтопродуктів підприємство-заправник періодично, але не рідше одного разу в місяць, виписує вільний рахунок-відомість. У цій відомості вказуються марки, кількість і вартість нафтопродуктів, виданих водіям АТП (покупцю) і на його основі здійснюється кінцевий розрахунок. Крім того, оператор АЗС зобов'язаний видати водію чек РРО, який здається до бухгалтерії підприємства. Якщо автопідприємство отримує ПММ по безготівковому розрахунку і не використовує при цьому талони, то воно зобов'язане використовувати відомість на одиничне відпускання нафтопродуктів за формою № 24-нп (табл. 9.15). Ця відомість призначена для обліку на одноразове відпускання однорідних ПММ. Заповнення відомості за ф. № 24-НП здійснюється в декілька етапів [114, с. 66-67].

Таблиця 9.15

відомість на одиничне відпускання нафтопродуктів

Першим етапом є первинне заповнення відомості на АТП в момент укладення договору (чи протягом декількох днів після його укладення), а саме: проставляння штампа на цих відомостях, після чого вони передаються на АЗС. Кількість таких відомостей не обмежена, отже, вона може бути визначена сторонами, які домовляються на їхній розсуд. У більшості випадків при визначенні кількості відомостей використовують дані про середню кількість заправлень автомобіля за місяць і кількість самих автомобілів.

Другим етапом є вторинне заповнення (але вже на АЗС) усіх граф відомості, що залишилися. Відомість заповнюється в двох примірниках. Оператор АЗС при відпуску ПММ по відомості зобов'язаний поставити штамп про кількість відпущеного палива також і в дорожній лист водія. При цьому необхідно пам'ятати, що відомість можна заповнювати на кілька автомобілів, але тільки за умови, що вони прибули на АЗС одночасно. Наприкінці місяця АЗС зобов'язана передати другі примірники відомостей на АТП. Крім того, наприкінці звітного періоду бухгалтерія АЗС виписує видаткову накладну на загальну вартість виданого палива за місяць, у якій зазначає найменування, кількість і вартість за марками ПММ.

Дані зазначеної відомості бухгалтерія АТП використовує для відображення надходження ПММ у баки транспортних засобів

Облік паливно-мастильних матеріалів по паливним старт-карточками

Смарт-карточка (СК) — це пластиковий прямокутник з вмонтованим мікрочіпом, який містить необхідну інформацію для ідентифікації клієнта, кількості і асортименту нафтопродукту, який він може отримати чи отримав та інші необхідні для АЗС відомості.

СК — це спосіб розрахунку, тобто це не платіжний документ, а скоріш за все лімітна картка, за якою можна отримати паливо на АЗС.

СК, як і талони, видаються постачальником палива покупцю в такій кількості на яку попередньо здійснено оплату.

СК можуть бути двох видів: грошові і лімітні.

Отримання нафтопродуктів по СК здійснюється наступним чином. Перед заправкою СК прогоняють через спеціальний термінал. Якщо на картонці кошти (паливо) є — автомобіль заправляють, а водієві видають два чеки: РОБ-терміналу (про рух на картонці) та з РРО (з відображенням кількості літрів і його вартості у відповідності з договором).

Чек терміналу оформляється в двох екземплярах: один залишається на АЗС, а другий — у водія, який потім передається до бухгалтерії АТП.

Переваги СК заключаються в мобільності, ступеню контролю і захисту інтересів підприємства:

  • - поповнювати СК можна дистанційно — достатньо перерахувати кошти постачальнику;
  • - інтернатизація постачальників дозволяє споживачам через всесвітню мережу опреративно відслідковувати рух палива по СК; змінити ліміт; замовити виписку чи накладну та інші послуги;
  • - деякі постачальники надають можливість заправки автомобіля в інших країнах;
  • - зручність проведення розрахунків за паливо водіями АТП без необхідності готівкових коштів та ін.

Незалежно від того, яким документом здійснювалася заправка автомобіля, в подорожньому листі водія фіксується кількість і вартість відпущеного нафтопродукту.

При заправці автотранспорту в дорозі готівковим чи безготівковим розрахунком, водій по приїзді в гараж пред'являє комірнику ПММ (заправнику) підприємства розрахунковий документ (касовий ордер, чек РРО, СК та ін.), на основі якого останній виписує прибутковий ордер (форма № КО-1).

Одночасно заправка автомобіля в дорозі відображається у відомості обліку нафтопродуктів водіям (табл. 9.8), в якій розписується водій і в подорожньому листі, в якому розписується комірник (заправник).

Водій автомобіля, одержавши від заправника (комірника) копію прибуткового документа, складає у встановленому порядку авансовий звіт по закупівлі палива і надає його протягом трьох днів у бухгалтерію. До авансового звіту додаються розрахункові документи АЗС і прибуткові накладні комірника (заправника).

Надходженні і вибуття палива за готівковий (безготівковий) розрахунок відповідно відображається у Звіті про рух палива комірником (заправником), який є матеріально-відповідальною особою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >