< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діяльність підрозділів ГУБОЗ у боротьбі з економічними злочинами

Організована злочинність у сфері економічної діяльності у більшості країн світу з перехідною економікою традиційно посідає одне з перших місць і є найпоширенішим явищем, яке затьмарює навіть традиційну загальнокримінальну злочинність. В Україні, як і загалом у колишньому СРСР, організована злочинність виникла в період початку здійснення так званих демократичних реформ у середині 80-х років минулого сторіччя. Нині центр економічної злочинності змістився у фінансово-кредитну, бюджетну, банківську системи, сферу зовнішньоекономічної діяльності та пріоритетні галузі економіки. Організовані злочинні формування не тільки активно впливають на різні сфери життєдіяльності держави, але й все частіше перетинають кордони, створюють, по суті, аналогії транснаціональних компаній, пов'язаних із злочинним бізнесом.

Організована злочинність існує і в економічно розвинутих країнах, але там вона стримується надійною системою протидії. Наслідки організованої злочинності вкрай негативно впливають практично на всі сфери життя суспільства й держави, загрожують національній та економічній безпеці. В Указі Президента України від 12 лютого 2007 р. № 105/2007 "Про стратегію національної безпеки України" зазначено, що наша країна стала об'єктом дедалі більшої зацікавленості міжнародних злочинних угруповань, зокрема у сферах відмивання брудних грошей, незаконної міграції, торгівлі людьми, зброєю, небезпечними матеріалами, наркотичними речовинами тощо.

На жаль, довгий час організована злочинність не розглядалася як реальна загроза національній безпеці, а тому не існувало інтегрованого підходу до вирішення цієї проблеми. Нині відповідно до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" систему державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю в Україні, становлять:

 • • спеціально створені для боротьби з організованою злочинністю державні органи;
 • • державні органи, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю в межах виконання покладених на них інших основних функцій.

До державних органів, спеціально створених для боротьби з організованою злочинністю, належать:

 • • спеціальні підрозділи для боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України;
 • • спеціальні підрозділи для боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

У разі необхідності Верховною Радою України на постійній або тимчасовій основі можуть бути створені й інші спеціальні органи для боротьби з організованою злочинністю.

До державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, належать:

 • • органи внутрішніх справ України і Служби безпеки України, крім зазначених вище;
 • • органи прокуратури України;
 • • митні органи і органи Державної прикордонної служби України;
 • • органи державної податкової служби та державної контрольно-ревізійної служби;
 • • органи і установи виконання покарань;
 • • розвідувальний орган Міністерства оборони України.

Отже, у відповідності із законодавством у складі МВС України існує підрозділ, до завдань якого входить боротьба з організованою злочинністю (у т. ч. на пріоритетних напрямах економіки) та корупцією. Підрозділи для боротьби з організованою злочинністю (далі — БОЗ) були створені в системі МВС України 6 травня 1991 року на виконання Постанови Верховної Ради Української РСР від 29 листопада 1990 р. № 504-XI "Про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці". З прийняттям Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" у 1993 році цим підрозділам було надано статус спеціальних.

Спеціальними підрозділами для боротьби з організованою злочинністю органів внутрішніх справ відповідно до Закону є: Головне управління боротьби з організованою злочинністю МВС України; управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю в АР Крим, м. Києві та Севастополі, в областях і на транспорті ГУМВС, УМВС України.

Типова структура управлінь, відділів для боротьби з організованою злочинністю визначена наказом МВС України від 4 травня 2001 р. Вона включає в себе, поряд з іншими, відділ для боротьби з відмиванням коштів; відділ для боротьби з організованими злочинними угрупованнями в пріоритетних напрямах економіки та відділ для боротьби з корупцією.

Статтею 6 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" для спецпідрозділів БОЗ визначено основні напрями боротьби з організованою злочинністю, якими є:

 • • створення правової основи, організаційних, матеріально-технічних та інших умов для ефективної боротьби з організованою злочинністю, організація міжнародного співробітництва у цій сфері;
 • • виявлення та усунення або нейтралізація негативних соціальних процесів і явищ, що породжують організовану злочинність та сприяють їй;
 • • запобігання нанесенню шкоди людині, суспільству, державі;
 • • запобігання виникненню організованих злочинних угруповань;
 • • виявлення, розслідування, припинення і запобігання правопорушенням, вчинюваним учасниками організованих злочинних угруповань, притягнення винних до відповідальності;
 • • забезпечення відшкодування шкоди фізичним та юридичним особам, державі;
 • • запобігання встановленню корумпованих зв'язків з державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність;
 • • протидія використанню учасниками організованих злочинних угруповань у своїх інтересах об'єднань громадян і засобів масової інформації;
 • • запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використанню суб'єктів підприємницької діяльності для реалізації злочинних намірів.

Серед першочергових завдань спеціальних підрозділів БОЗ:

 • • виявлення і ліквідація ОГ і ЗО, особливо найбільш небезпечних, передусім тих, що мають розгалужені корумповані зв'язки, діють протягом тривалого часу, суттєво впливають на кримінальне, економічне та соціально-політичне становище як у конкретних регіонах, так і в державі загалом;
 • • недопущення транснаціональної організованої злочинності;
 • • запобігання виникненню організованих злочинних угруповань;
 • • виявлення, розслідування, припинення і запобігання правопорушенням, вчинюваним учасниками ОГ і ЗО;
 • • запобігання встановленню корумпованих зв'язків з державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність;
 • • недопущення проникнення представників ОГ і ЗО в органи влади;
 • • запобігання, виявлення, припинення і розкриття злочинів, вчинених у складі ОГ і ЗО;
 • • виявлення, документування і припинення протиправної діяльності осіб і груп, які, діючи в корисливих інтересах і використовуючи корумповані зв'язки, перешкоджають державним реформам;
 • • недопущення кримінального тиску з боку учасників ОГ і ЗО на об'єкти економіки;
 • • розслідування злочинів, вчинених у складі ОГ і ЗО у межах компетенції, встановленої кримінально-процесуальним законодавством України.

Завданнями підрозділів БОЗ у сфері боротьби з економічною злочинністю:

 • • забезпечення проведення комплексних перевірок фінансово-господарської діяльності, законності проведених операцій суб'єктами підприємницької діяльності, що перебувають під впливом організованих злочинних угруповань та такими суб'єктами, де засновниками чи співзасновниками є лідери, учасники таких угруповань;
 • • здійснення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, які формують економічну основу організованої злочинності, щодо порядку реєстрації та видавання ліцензій (патентів) на право заняття комерційною діяльністю, щодо наявності корумпованих зв'язків, зловживань і хабарництва з боку посадових осіб тощо, а також щодо дотримання податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності, створеними організованими злочинними угрупованнями або такими, що перебувають під їхнім впливом (спільно з Державною податковою адміністрацією України та підрозділами податкової міліції).

Слід зазначити, що в системі МВС України не лише ці дві вищеназвані служби (ДСБЕЗ та ГУБОЗ МВС України) наділені повноваженнями протидії економічній злочинності, інші підрозділи органів внутрішніх справ при тісній взаємодії з підрозділами інших правоохоронних органів також здійснюють подібні функції. Так, наприклад, відповідно до розподілу повноважень та взаємодії між службами МВС України для належного виконання завдань щодо протидії правопорушенням у сфері електронних платежів залучаються підрозділи кримінального блоку, слідчі підрозділи, підрозділи міліції громадської безпеки. Організація взаємодії та координація роботи щодо здійснення зазначеної діяльності покладається на Управління (відділ) для боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій Департаменту ДСБЕЗ МВС України.

З метою координації роботи у зазначеному напрямі підрозділами для боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій Департаменту ДСБЕЗ МВС України здійснюється:

 • • систематизація і комплексний аналіз інформації, необхідної для прийняття невідкладних заходів реагування на зміни оперативної обстановки у сфері електронних платежів;
 • • забезпечення взаємообміну інформацією стосовно злочинів та злочинців між підрозділами МВС України та іншими зацікавленими правоохоронними органами;
 • • відстежування тенденцій розвитку "карткової" злочинності, причин і умов, що їй сприяють, та сповіщення підрозділів МВС, правоохоронних органів про наявні тенденції її поширення.

Сучасна організована економічна злочинність — настільки могутнє соціально-економічне, транснаціональне та певною мірою вже

політичне явище, яке має глибоко законспірований і прихований від соціального контролю характер зі спеціальними ефективними засобами протидії йому, що вимагає у боротьбі з ним застосовувати найрізноманітніші методи і засоби, включаючи весь комплекс розвідувальних заходів та впливів, заснованих на інформаційних технологіях.

У зв'язку з цим сучасна економічна розвідка, яка повинна проводитися в інтересах ОВС, має суттєві відмінності від традиційної оперативно-розшукової діяльності. Розвідувальна діяльність набуває більш самостійного характеру, організаційно та функціонально відокремленого від завдань поточного супроводження правоохоронної діяльності засобами традиційної оперативно-розшукової діяльності.

Активне проникнення економічної організованої злочинності в легальні соціальні структури суспільства створює зовнішню респектабельність і публічність діяльності, які створюються злочинцями для протидії соціального контролю (у тому числі з боку правоохоронних органів). Тому величезного значення набувають інформаційно-аналітична та моніторингова складові розвідки, за допомогою яких накопичуються та аналізуються різнобічні розрізнені дані про злочинну діяльність, обсяг якої повинен мати певну критичну межу для отримання адекватних розвідувальних висновків.

Застосування сучасних методів сучасної розвідувальної діяльності, яка проводиться в інтересах протидії сучасній економічній організованій злочинності, вимагає надання цій діяльності самостійного значення, відокремленого від оперативно-розшукової діяльності. З огляду на вище наведене, у системі МВС України цей напрям діяльності забезпечується окремим департаментом.

Організація практичної роботи щодо діяльності економічної розвідки значною мірою визначається тим, як нові напрями інформаційно-технічного, моніторингово-аналітичного забезпечення боротьби з економічною злочинністю будуть поєднані з уже сформованими методами і прийомами оперативно-розшукової діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >