< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції спілкування

Функції спілкування різноманітні та багатопланові. Серед них виділяють такі основні: комунікативну, інтерактивну, пер цеп ти в ну.

Комунікативна функція полягає в обміні та передачі інформації. Завдяки даній функції нагромаджуються знання, збагачується та передається з покоління у покоління суспільний досвід.

Але спілкування не обмежується лише передачею інформації. Особливість комунікативного процесу полягає в тому, що партнери під час спілкування впливають один на одного. В такому разі має місце інтерактивна функція спілкування, функція впливу.

Оскільки ми живемо в суспільстві, то граємо ролі, виконуючи певні соціальні функції. Ми виконуємо службові функції (начальник, підлеглий, лікар, медична сестра, вчитель, учень); життєві функції (клієнт, покупець, сусід, пацієнт, гість, хазяїн); сімейні функції (чоловік, дружина, батьки, дочка, родичі).

Виконання соціальної функції означає: робити те, що необхідно на даному місці, за даних обставин, відповідно до законів, з одного боку, та існуючих звичаїв - з іншого.

Соціальні функції спілкування поділяються на функції керування і контролю, вони пов'язані з організацією діяльності груп і колективів. Наприклад, розпорядження, які віддає лікар медичній сестрі. Медична сестра сприймає сказане лікарем, розуміє його розпорядження і виконує їх. Взаємодія людей, спілкування мають бути активними і виявлятися в реальній діяльності.

Функції контролю пов'язані з оцінюванням результатів діяльності. Наприклад, лікар хвалить медичну сестру за якісно виконану маніпуляцію, вдячні слова говорять лікарю хворий або його родичі.

Форми міжособистісного спілкування багато в чому залежать від почуттів, які людина переживає щодо своїх близьких, колег, незнайомих людей. На основі цих почуттів вона виробляє стратегію спілкування.

Обмінюючись інформацією, взаємодіючи з партнерами по спілкуванню, люди сприймають та пізнають один одного. У цьому виявляється перцептивна функція спілкування. Пізнання партнера по спілкуванню охоплює дію трьох важливих механізмів міжособистісного сприймання: рефлексію, стереотипізацію, ідентифікацію.

Рефлексія - усвідомлення сприймання своєї особистості партнером по спілкуванню і корекція власної поведінки залежно від поведінки іншої людини.

Стереотипізація - сприйняття, класифікація і оцінка особистості партнера на основі певних уявлень.

Ідентифікація - це спосіб розуміння партнера по спілкуванню через уподібнення його самому суб'єкту, що пізнає.

Одяг і його значення для ефективності спілкування

Деякі люди вродливі від природи, а інші менш привабливі. Можна було б гадати, що тут уже нічого не вдієш. Проте ця думка хибна, бо людина може значно змінити свою зовнішність, вдало підібравши одяг. Старе прислів'я "одяг робить людину" не втратило своєї актуальності і в наш час. Безсумнівно, перше враження про людину складається саме з її одягу, зачіски, манери поведінки. Одяг може багато повідомити про людину. Наприклад, про її плани на сьогодні: здійснити екскурсію, піти на риболовлю, відвідати театр, зайнятися спортом тощо. Уміння зі смаком одягатися може значно скоригувати фізичні вади, і, навпаки, позбавлений смаку одяг може зіпсувати природну привабливість людини.

Одяг має дуже велике значення у спілкуванні (рис. 4.4). У партнера по спілкуванню може скластися негативне ставлення до іншої людини ще до того, як вона вимовить перше слово, якщо людина одягнена неохайно, і, навпаки, приємне враження справляє людина, одягнена зі смаком, акуратна.

В одязі також виявляються суперечності в поглядах молодого та старшого поколінь. Молоде покоління протиставляє себе старшому, що найчастіше виявляється в іншому одязі, інших зачісках, іншій поведінці і манері говорити. Молодим людям слід ураховувати, що зберегти свою оригінальність, зокрема в манері одягатися, вони можуть передусім у групі однодумців.

Після закінчення навчання молоді люди починають працювати в різних установах, на виробництві. Вони стають членами нової групи людей з іншими поглядами та кри

Гарний одяг створює внутрішній комфорт підвищує настрій та впевненість у собі

Рис. 4.4. Гарний одяг створює внутрішній комфорт підвищує настрій та впевненість у собі

теріями. Щоб швидше влитися в колектив і налагодити ділові стосунки зі співробітниками, необхідне вміння пристосуватися до нових умов, інакше молоді люди неодмінно зустрінуться з труднощами, якщо намагатимуться вирізнятися одягом або поведінкою.

Одяг людини впливає не лише на тих, з ким вона спілкується, а й на неї саму. Якщо людина гарно і зручно вдягнена, то це додає їй упевненості. Одяг впливає також на виступ доповідача. Гарний одяг, підібраний зі смаком, надає йому впевненості і справляє хороше враження на слухачів.

Справляти позитивне враження, досягати популярності у групі можна лише в тому випадку, коли зовнішній вигляд людини, ЇЇ поведінка і манери відповідають уявленням і неписаним правилам певної групи. Так, наприклад, одна людина може користуватися повагою і успіхом у товаристві шахістів і водночас викликати презирливі усмішки у членів спортивного клубу. Можна бути популярним серед любителів легкої музики, але не можна розраховувати на таку саму популярність серед шанувальників симфонічної музики. Тут необхідно враховувати не лише відмінність інтересів, а й різні манери одягу і поведінки.

Але є люди, яких сприймають позитивно в усіх суспільних групах. їм властиві такі якості, як весела вдача, тактовність, чуйність, стриманість, і вони досягають популярності в основному внаслідок того, що вміють пристосовувати свою поведінку до неписаних правил тієї чи іншої групи.

Вивчаючи вплив одягу на ефективність спілкування, не можна заперечити проти того, як важливо мати гарний і сучасний вигляд. Але не слід вважати, що головне в одязі - це його відповідність моді. Мода швидко змінюється, і встигати за нею дуже важко. Щоб одяг прикрашав людину, треба насамперед, щоб він відповідав місцю і часові. Так, наприклад, святкова вечірня сукня недоречна на робочому місці, як і робочий одяг недоречний в урочистих випадках. Кожна людина повинна прагнути до свого стилю в одязі. Цей стиль має виявляти індивідуальність, приховувати вади, підкреслювати переваги. Всі деталі одягу мають створити одне ціле. Це велике мистецтво, і, доклавши певних зусиль, опанувати його може кожна людина. Якщо взяти до уваги, що щастя людини - у спілкуванні з іншими, то варто зробити все для того, щоб спілкування це було приємним, давало людині справжню насолоду. Невміння спілкуватися спричиняє конфлікти і може зробити людину нещасною, замкненою, одинокою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >