< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація боргу

Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста.

Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Класифікація боргу за типом кредитора складається з двох розділів. Перший розділ - внутрішній борг (код 200000) включає заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів - код 210000, заборгованість перед банківськими установами - код 220000, заборгованість перед іншими органами управліннями - код 230000 тощо. Другий розділ - зовнішній борг (код 300000) включає заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку, - код 310000, заборгованість за позиками, одержаними від постачальників, - код 340000 тощо (табл. 5.9).

Таблиця 5.9. Класифікація боргу за типом кредитора

Код

Назва

1

2

200000

Внутрішній борг

210000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних

фондів

211000

Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів

212000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів

213000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів

220000

Заборгованість перед банківськими установами

221000

Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку України

222000

Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків

230000

Заборгованість перед іншими органами управління

231000

Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ

232000

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних підприємств

233000

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного сектора

234000

Інша внутрішня заборгованість

240000

Внутрішня заборгованість, що не віднесена до інших категорій

250000

Коригування, пов'язане зі змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

300000

Зовнішній борг

310000

Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку

320000

Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав

330000

Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків

340000

Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників

350000

Зовнішня заборгованість, що не віднесена до інших категорій

360000

Коригування, пов'язане зі змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання складається з внутрішнього (код 400000) та зовнішнього боргів (код 500000) і включає відповідно заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (коди 410000 та 510000), заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями (коди 420000 та 520000), заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями (коди 430000 та 530000) тощо (табл. 5.10).

Таблиця 5.10. Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

Код 1

Назва 2

400000

Внутрішній борг

410000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

420000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

430000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

440000

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями

450000

Коригування, пов'язане зі змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

500000

Зовнішній борг

510000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

520000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

530000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

540000

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями

550000

Коригування, пов'язане зі змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

Висновки до розділу

  • • Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади і місцевого самоврядування, проведення аналізу надходження доходів за кожним видом, фінансування витрат за їхнім направленням, забезпечення загальнодержавного і міжнародного порівняння бюджетних показників застосовують бюджетну класифікацію.
  • • Бюджетна класифікація є єдиною для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України. Вимогу використання єдиної класифікації доходів і видатків, загальні принципи побудови бюджетної класифікації закладено у Бюджетному кодексі.
  • • Структура бюджетної класифікації затверджена наказом Міністерства фінансів України за № 11 від 14.01.2011 року "Про бюджетну класифікацію" і включає такі складові частини: класифікація доходів бюджету; класифікація видатків і кредитування бюджету; класифікація фінансування бюджету; класифікація боргу.
  • • Класифікація доходів бюджету відображає кодифікацію всіх видів надходжень, які підлягають зарахуванню до державного та місцевих бюджетів, і включає: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; трансферти; цільові фонди.
  • • Видатки бюджету класифікуються за чотирма ознаками: функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету; відомча класифікація видатків та кредитування бюджету; програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету, економічна класифікація видатків бюджету.
  • • Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками й здійснюється за двома ознаками: типом кредитора і типом боргового зобов'язання.
  • • Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави та органів місцевого самоврядування. Борг класифікують за типом кредитора та типом боргового зобов'язання.
  • • Бюджетну класифікацію України затверджує Міністр фінансів України, при необхідності вносить зміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >