< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура та класифікація звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

Для забезпечення своїх потреб у повній мірі бюджетні установи мають право згідно з чинним законодавством надавати різні послуги, використовуючи при цьому матеріальну базу держави, отримувати благодійну допомогу та інші надходження. Усі ресурси, отримані в результаті такої діяльності, видатки здійснені за їх отримання, є відповідно доходами та видатками спеціального фонду бюджету.

У зв'язку з проведенням бюджетними установами доходів і видатків за рахунок коштів спеціального фонду їм необхідно звітуватися про виконання кошторису спеціального фонду.

Звітність про надходження і використання коштів спеціального фонду кошторису позначається ф. № 4-*, де цифра 4 означає, що звітність містить інформацію щодо надходження і використання коштів спеціального фонду, а * - може мати значення від 1 до 4, які позначають вид надходжень до спеціального фонду, за якими складається звіт.

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають та подають у складі бюджетної звітності тільки ті форми № 4-* за показниками яких затверджено кошториси (плани використання бюджетних коштів) та проведені відповідні господарські операції за відповідними джерелами надходжень та напрямами їх використання.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведених звітів форм № 4-* за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.

Про надходження і використання коштів спеціального фонду розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів форми звітності відображені в табл. 1.22

Таблиця 1.22. Загальна характеристика звітності про надходження та використання коштів спеціального фонду установи

з/п

Назва звіту

Форма звіту

Коротка характеристика звіту

1

2

3

4

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

№ 4-1 д, № 4-1м

складається бюджетними установами, що мають право відповідно до законодавства України отримувати: плату за послуги, надання яких пов'язане з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) діяльності; плату за оренду майна; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

1

2

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

№ 4-2д, № 4-2м

складається бюджетними установами, що отримують:

благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

3

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

№ 4-3д, № 4-3м

складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та позик міжнародних фінансових організацій)

4

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

№ 4-4д

складається розпорядниками бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

5

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

№ 4-

3Д.1, № 4-3м.1

складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України.

Включаються також операції, що здійснюються на поточних рахунках в установах банків. У разі якщо операції здійснюються за декількома видами іноземних валют, інформація за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету наводиться у розрізі цифрових кодів валют, а також підсумковим рядком у національній валюті

Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок зі спеціальних реєстраційних рахунків органів Казначейства та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату.

Потрібно відзначити, що звітність про надходження та використання коштів спеціального фонду кошторису бюджетної установи як і загального фонду комбінована: відображає як інтервальні показники діяльності установи (суми надходжень, касових та фактичних видатків), так і моментні - показники на певну дату - залишок коштів, кошторисні призначення та має наступну структуру:

  • - показники затвердженого кошторису за спеціальним фондом на звітну дату з урахуванням змін на звітний період (рік);
  • - показники залишків на початок та кінець звітного періоду (року), отриманих та перерахованих за звітний період (рік);
  • - показники нарахованих доходів спеціального фонду бюджетною установою за звітний період (рік);
  • - показники отриманих коштів спеціального фонду бюджетною установою за звітний період (рік);
  • - показники касових та фактичних видатків за спеціальним фондом кошторису бюджетної установи за звітний період (рік).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >