Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальні засади педагогікипредметі завдання педагогікиПедагогіка як наукаПредмет і основні категорії педагогікиОсновні категорії педагогіки Основні етапи розвитку педагогіки. Система педагогічних наук. Зв'язки педагогіки з іншими науками. Завдання педагогікиСистема педагогічних наук Зв'язки педагогіки з іншими наукамиНапрями, течії зарубіжної педагогікиФілософський напрям у педагогіці Психолого-педагогічний напрям у педагогіціСоціальний напрям у педагогіціЛогіка і методика педагогічних дослідженьСутність і особливості наукових досліджень у педагогіціМетодологія педагогікиМетоди науково-педагогічного дослідженняЕмпіричні методи педагогічного дослідження Теоретичні методи педагогічного дослідження Математичні і статистичні методи педагогічного дослідження Етапи педагогічного дослідженняРозвиток, виховання і формування особистостіПроцес розвитку і формування особистостіМолодший шкільний вік Підлітковий вік Юнацький вік Спадковість і розвитокВплив середовища на розвиток і формування особистостіРозвиток і вихованняДіяльність як чинник розвитку особистостіЗарубіжні теорії розвитку особистостіМета вихованняСутність мети вихованняМетод психолого-педагогічного тестування Метод соціометрії Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистостіЗарубіжна педагогіка про мету вихованняЦілісний педагогічний процесСутність і структура педагогічного процесуСутність педагогічного процесу Основні компоненти педагогічного процесу Закономірності і принципи педагогічного процесуЗакономірності педагогічного процесу Принципи педагогічного процесу Технологія педагогічного процесуТеорія освіти і навчання (дидактика)Сутність процесу навчанняДидактика як галузь педагогікиПроцес навчанняФункції процесу навчанняРозвиваюча функція навчання Виховна функція навчанняСтруктура діяльності вчителя в навчальному процесіПсихолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнівСприймання. Осмислення і розуміння Узагальнення Закріплення знань, умінь і навичок Застосування знань, умінь і навичок на практиці Оптимізація процесу навчання Зміст освіти в національній школіСутність змісту освітиОсобливості навчальних планів, програм і підручниківДержавний компонент змісту освіти Шкільний компонент змісту освіти Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освітиЗагальна освіта Політехнічна освітаПрофесійна освітаЗміст освіти зарубіжної школиЗакономірності і принципи навчанняЗакономірності навчанняОсновні принципи навчанняМетоди і засоби навчанняМетоди навчання і їх класифікаціяМетоди організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльностіСловесні методи навчання Наочні методи навчання Практичні методи навчання Інші методи навчально-пізнавальної діяльності Методи стимулювання навчальної діяльності учнівМетоди формування пізнавальних інтересів Методи стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанніМетоди контролю і самоконтролю у навчанніМетод усного контролю Метод письмового контролю Метод тестового контролю Метод графічного контролю Метод програмованого контролю Метод практичної перевірки Метод самоконтролю Метод самооцінки Засоби навчанняВибір методів навчанняТехнології і форми організації навчанняТрадиційні технології навчання у сучасній школіПояснювально-ілюстративне навчання Проблемне навчанняПрограмоване навчання Диференційоване навчанняНові технології навчанняОсобистісно орієнтована технологія навчанняТехнологія групової навчальної діяльності школярів Технологія розвивального навчанняТехнологія формування творчої особистості Технологія навчання як дослідження Модульно-рейтингове навчанняНові інформаційні технології (HIT) навчанняУчитель і педагогічні технології Поняття про форми організації навчанняУрок як основна форма організації навчанняФронтальна роботаГрупова роботаПарна роботаІндивідуальна роботаПідготовка вчителя до урокуПопередня підготовка до уроку Безпосередня підготовка до уроку Аналіз урокуПозаурочні форми навчанняСемінарські заняття ПрактикумФакультативні заняття ЕкскурсіїПредметні гуртки Домашня навчальна робота учнів Консультації Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школіКонтроль за навчально-пізнавальною діяльністю Сутність і основні види контролю успішності учнівОцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнівЗарубіжна практика контролю успішності учнівВибрані проблеми дидактикиПроблема навчання обдарованих дітейНеуспішність учнів і шляхи її подоланняТеорія вихованняСутність процесу вихованняПроцес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні силиЕтапи процесу виховання. Управління процесом вихованняСамовиховання, його сутність, умови, етапи, прийоми реалізаціїПеревиховання, його сутність, функції, етапи, принципи реалізаціїРезультати процесу вихованняШляхи підвищення ефективності процесу вихованняОсновні закономірності і принципи виховання Основні закономірності процесу вихованняОсновні принципи вихованняОсновні напрями вихованняРозумове вихованняФормування наукового світоглядуМоральне вихованняСтатеве виховання і підготовка до сімейного життяВиховання свідомої дисципліни, почуття обов'язку і відповідальностіПравове вихованняВиховання несприйнятливості до наркогенних речовинЕкологічне вихованняТрудове вихованняПродуктивна праця учнів Суспільно корисна праця учнів Праця учнів з побутового самообслуговуванняЕкономічне вихованняПрофорієнтаційна робота в школіЕстетичне виховання учнівФізичне вихованняЗміст виховання в зарубіжній школіЗагальні методи вихованняСутність методу і прийому вихованняХарактеристика основних груп методів вихованняМетоди формування свідомості Методи формування суспільної поведінки Методи стимулювання діяльності та поведінкиМетоди контролю та аналізу рівня вихованостіОрганізаційні форми виховної роботи Специфіка позакласної і позашкільної виховної роботиМасові, групові та індивідуальні форми виховної роботиМасові форми виховної роботи Групові форми виховної роботиІндивідуальні форми виховної роботиПозашкільні навчально-виховні закладиУчасть сім'ї і громадськості в організації дозвілля школярівВиховання учнівського колективуСутність, ознаки, функції, структура колективуМетоди згуртування учнівського колективуОргани учнівського самоврядуванняВиховний вплив колективуКолективні творчі справиСпільна виховна робота школи, сім'ї і громадськостіЗавдання, зміст і методика виховання дітей в сім'їШляхи підвищення педагогічних знань батьківВиди і методи роботи з батьками учнівВідвідування батьків удома Запрошення батьків до школи День відкритих дверей у школі Класні батьківські збориЗалучення громадськості до виховання дітей. Церква і виховання підростаючого поколінняДитячі та юнацькі організаціїРобота класного керівникаЗавдання і функції класного керівникаПланування роботи класного керівникаВимоги до сучасного класного керівникаШколознавствоНаукові засади внутрішкільного управлінняПринципи управління освітоюОргани освіти, їх функції і структураКерівництво навчально-виховною роботою школиПланування роботи школиПерспективне планування діяльності школиРічне планування діяльності школиПоточне планування діяльності школи Особливості внутрішкільного контролюМетодична робота в школіРоль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителяОсновні форми методичної роботи в школіІндивідуальна форма методичної роботи у школі Колективні форми методичної роботи у школі Вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, впровадження досягнень педагогічної науки у практикуСутність передового педагогічного досвідуВивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвідуВтілення досягнень педагогічної науки в шкільну практикуНаукова організація педагогічної праціЗ історії педагогікиПедагогіка давнього світуВиховання у первісному суспільствіВиховання і навчання в країнах Давнього СходуВиховання і навчання у Давній Греції і Давньому РиміЕлементи педагогіки у філософських системах давнього світуРозвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та РеформаціїОсобливості освітньо-виховної практики і педагогічної думки в епоху середньовіччя. Виникнення університетівШкола і педагогічна думка в Європі в епоху Відродження і РеформаціїСтановлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки (XVII-XX ст.)Педагогічна система Я.-А. КоменськогоРозвиток педагогічної теорії і практики в працях інших видатних педагогівРеформаторська педагогіка зарубіжних країн кінця XIX-XX ст.Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII-XIX ст.Прогресивна педагогіка в Росії на початку XX ст.Історія української школи і педагогікиВиховання, школа і педагогічна думка в Київській РусіОсвіта і педагогічна думка у період українського відродження (XVI - перша половина XVII ст.)Українська педагогіка другої половини XVII - кінця XVIII ст.Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст.Освіта і педагогічна думка в Україні в другій половині XIX - на початку XX ст.Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст.Особливості розвитку педагогіки на сучасному етапі
 
Наст >