< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Місцеві органи Держспоживстандарту України

Територіальними (місцевими) органами Держспоживстандарту України є обласні, Головне Київське та Севастопольске міські управління у справах захисту прав споживачів.

Основними завданнями управління є: здійснення державного контролю за додержанням законодавства України про захист прав споживачів місцевими органами виконавчої влади та суб'єктами господарювання — підприємствами, установами, організаціями — незалежно від форм власності, громадянами-підприємцями та іноземними юридичними особами, що здійснюють підприємницьку діяльність на території області (міста), і вжиття до них в разі порушення прав споживачів передбачених законодавством заходів впливу.

Органи державної податкової служби України

Важливу роль у сфері контролю зокрема за дотриманням прав споживачів у торгівлі відіграють органи державної податкової служби України й органи внутрішніх справ. Органи державної податкової служби здійснюють у межах своїх повноважень контроль за установленим порядком розрахунків зі споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій і розрахункових книжок, використанням лімітів готівки в касах для розрахунків за товари, за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів тощо.

У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який провадить роботу з боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Державна служба боротьби з економічними злочинами

Головним завданням державної служби боротьби з економічними злочинами, яка є складовою кримінальної міліції системи МВС, є своєчасне припинення злочинів у галузі економіки та запобігання їм.

Працівники служби мають право: безперешкодно входити до приміщень підприємств і організацій незалежно від форм власності, виробничих приміщень, складів, що використовуються громадянами для заняття підприємництвом; вилучати документи, товари, кошти, а також сировину і продукцію в установленому законодавством порядку, опечатувати каси; проводити контрольні закупівлі товарів з метою виявлення фактів протиправної діяльності.

Працівники правоохоронних органів подають допомогу службовим особам органів державної виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, у виконанні ними службових обов'язків та припиняють незаконні дії громадян, які перешкоджають виконанню покладених на них функцій.

Міністерство охорони здоров'я України

Спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої влади, що здійснює контроль і нагляд за додержанням санітарного законодавства, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, є Міністерство охорони здоров 'я України.

Держсанепідслужбу України очолює головний державний санітарний лікар України — перший заступник Міністра охорони здоров'я України, який призначається на посаду і звільняється з неї КМУ.

В областях, містах Києві і Севастополі керування держсанепідслужбою покладено на головного санітарного лікаря відповідної території, який за посадою є заступником голови обласної (міської) державної адміністрації. Він призначається на посаду і звільняється з неї головним санітарним лікарем України за погодженням з відповідною обласною, Київською і Севастопольською міською державною адміністрацією.

Головним державним санітарним лікарям Республіки Крим, областей, міст, районів та їх заступникам налаються такі основні повноваження:

  • - державного санепіднагляду за дотриманням органами державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами санітарного законодавства;
  • - систематичного аналізу санітарної та епідемічної ситуації, показників здоров'я населення, окремих його груп;
  • - контролю за проведенням санітарних і протиепідемічних заходів, виконання програм профілактики захворювань, охорони здоров'я населення;
  • - винесення рішень про необхідність проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, визначення складу комісій для її здійснення і затвердження висновків;
  • - безперешкодного входу на територію і у приміщення всіх об'єктів нагляду за службовим посвідченням й обов'язкових для виконання вказівок щодо усунення виявлених порушень санітарних норм, а також проведення необхідних лабораторних досліджень;
  • - безплатного відбору зразків сировини, продукції, матеріалів для державної санітарно-гігієнічної експертизи;
  • - застосування передбачених законом заходів для припинення порушення санітарного законодавства.

Відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення" від 3.12.90 № 507 державний контроль за цінами здійснюється при встановленні і застосуванні державних фіксованих та регульованих цін і тарифів. У сфері дії вільних цін контролюється правомірність їх застосування та додержання вимог антимонопольного законодавства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >