< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Психологічна корекція "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень

Психологічна корекція низького рівня навчальних досягнень в учнів початкових класів

План

  • 1. Психологічна корекція порушення операційного блоку учбової діяльності.
  • 2. Психологічна корекція порушення цілепокладання учбової діяльності.
  • 3. Психологічна корекція порушення мотивації учбової діяльності.

Психологічна корекція порушення операційного блоку учбової діяльності

Корекційна робота, спрямована на подолання чинників низького рівня навчальних досягнень, що зумовлена порушенням операційного блоку учбової діяльності, включає роботу з корекції пізнавальних процесів молодших школярів, зокрема - мислення, пам'яті, уваги, уяви та сприймання.

Корекційна робота, спрямована на розвиток мислення. Для подолання негативних якостей мислення на уроках і в по-заурочний час можуть використовуватися різні вправи на порівняння, узагальнення і класифікацію об'єктів, такі як: "Виявлення загальних понять", "Виключення понять", "Аналіз відношень між поняттями", "Вчитель, що помиляється", "Помилка", "Пошук аналогів" [152].

Наведемо приклад роботи з школярем, що вирізняється низьким рівнем навчальних досягнень, за методикою "Аналіз відношень між поняттями". Робота розпочинається з пояснень до даної методики.

Вчитель: - Запропонована пара слів в даній методиці має між собою певний зв'язок, тобто знаходиться в якомусь відношенні.

Для прикладу, розглянемо пару слів "школа - навчання". - Подумай, за допомогою якого відношення можна пов'язати ці два слова?

Учень: - В школі навчають дітей.

Вчитель: - Правильно! Школа для того, щоб навчати дітей. А для чого ж тоді лікарні? Що роблять в лікарнях? Учень: - Лікують.

Вчитель: - Вірно, лікують. Тому до слова "лікарня" ми підбираємо слово "лікування".

Аналогічним чином вчитель разом з учнем розбирають 10 завдань з даної методики. Наступних 10 завдань школяреві пропонується виконати самостійно, однак в присутності вчителя. За потреби учневі надається допомога з використанням навідних запитань. На наступних заняттях школяреві пропонується самостійно виконати аналогічні завдання. При цьому враховуються труднощі, що виникають під час їх виконання, і надається необхідна допомога. Водночас слід звертати увагу вчителів на необхідність позаурочних занять з такими учнями. Так, слід навчити учнів використовувати схожі способи розв'язання та прийоми роботи в аналогічних ситуаціях, тобто навчити школярів переносити спосіб та прийоми розв'язання з однієї ситуації на іншу, подібну до першої.

Корекційна робота, спрямована на розвиток пам'яті. З метою підвищення рівня розвитку пам'яті, після уроків, проводяться спеціальні заняття з використанням таких вправ: "Важке - запам'ятай!", "Доміно", "Розвідник" та ін. [152]. Вчителям рекомендується використовувати на уроках математики і в позаурочний час, під час роботи з школярами з низьким рівнем навчальних досягнень на групі продовженого дня, тестову методику Ю.З. Гільбуха "Цифрові ряди" [47], що сприяє розвитку короткочасної пам'яті.

Корекційна робота, спрямована на розвиток уваги. Для розвитку уваги молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень застосовуються такі прийоми, як: "Хто швидше?", "Муха", "Коректура" й т. ін. [ 152]. Під час індивідуальних занять з учнями може використовуватися метод, розроблений і апробований Ю.З.Гільбухом. Після прослуховування оповідання необхідно виконати такі завдання: 1) вибрати з кількох картинок ту, що відображає зміст прослуханого оповідання; 2) придумати заголовок; 3) скласти план оповідання; 4) продумати і розповісти, як можуть розвиватись далі події, описані в оповіданні; 5) придумати інше закінчення оповідання [188].

Також під час проведення уроків вчителі мають дотримуватися таких порад: організовувати діяльність класу таким чином, щоб кожний учень був готовий виправити помилку однокласника, продовжити читання тексту або ж, для прикладу, продовжити виконання усних вправ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >