< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ, НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ ТА ПРИСЯЖНІ

 • 1. Загальні положення статусу судді.
 • 2. Професійні судді.
 • 3. Народні засідателі та присяжні.
 • 4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
 • 5. Вища рада юстиції України.
 • 6. Державна судова адміністрація.

Загальні положення статусу судді

Здійснюючи правосуддя, суддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Він здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому верховенством права. Втручання у його діяльність щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Суддя не зобов'язаний давати жодних пояснень щодо суті справ, які знаходяться у його провадженні, крім випадків, установлених законом. У разі загрози його незалежності він має право звернутися з повідомленням про це до Ради суддів України, яка зобов'язана невідкладно перевірити і розглянути таке звернення за участю судді та вжити необхідних заходів для усунення загрози.

Судді у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежними і підкоряються тільки закону і нікому не підзвітні.

Базуючись на конституційному положенні про незалежність суддів, Закон України від 07.07.2010 р. "Про судоустрій і статус суддів", визначає, що незалежність судців забезпечується:

 • o особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення;
 • o недоторканністю та імунітетом судді;
 • o незмінюваністю судді;
 • o порядком здійснення судочинства, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення;
 • o забороною втручання у здійснення правосуддя;
 • o відповідальністю за неповагу до суду чи судді;
 • o окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, встановленим законом;
 • o належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;
 • o функціонуванням органів суддівського самоврядування;
 • o визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім'ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;
 • o правом судді на відставку.

Суддю не може бути переведено до іншого суду без його згоди.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також фізичні і юридичні особи та їх об'єднання зобов'язані поважати незалежність судді та не посягати на неї.

Суддя є недоторканним. Він не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення судом обвинувального вироку.

Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, має бути негайно звільнений після з'ясування його особи. Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, оккрім суду.

Кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником.

Відсторонення судді від посади у зв'язку із притягненням його до кримінальної відповідальності здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора України.

Проникнення у житло, інше володіння судді чи його службове приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук, огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть проводитися лише за судовим рішенням.

Підсудність справи щодо обвинувачення судді визначається Головою Верховного Суду України.

За шкоду, яка завдана судом, відповідає держава на підставах та в порядку, встановлених законом.

Вияв неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу чи присутні у судовому засіданні, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Перебування на посаді судді не сумісне із зайняттям посади в іншому будь-якому органі державної влади, органі місцевого самоврядування. Суддя не має права поєднувати свою діяльність з підприємницькою або адвокатською, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої).

Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.

Права судді, пов'язані зі здійсненням правосуддя, визначені Конституцією, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", процесуальними та іншими законами.

Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >