< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Омнібус

Омнібус — це анкетування, проведене за репрезентативною вибіркою на замовлення групи клієнтів або з ініціативи самої компанії, що проводить дослідження з метою подальшого продажу одержаних даних. У принципі омнібус — це звичайне опитування (анкетне інтерв'ю), що відрізняється деякими організаційними і фінансовими особливостями [43, с. 203]. Служба СОЦІС-ЛТД щомісяця проводить подібні дослідження з репрезентативної вибірки у 1200 осіб; проводяться омнібуси й у регіонах, зокрема в Дніпропетровському, Донецькому, Львівському (проводить Соціоінформ).

Метою проведення досліджень за допомогою омнібусу є отримання інформації про всі найважливіші аспекти споживчої поведінки покупців тих або інших товарів (у тому числі про мотивацію на покупку). Схема проведення омнібусу така: фахівці з маркетингової опитувальної організації періодично (щомісяця, щокварталу) проводять за репрезентативною вибіркою (у країні або регіоні) комплексні опитування, в які вносяться окремі питання або блоки питань, запропоновані різними замовниками. Для того, щоб внести ряд питань в опитування, що проводиться маркетинговою організацією, необхідно в маркетингового центру купити право на внесення ряду питань у проведені ним на регулярній основі опитування, ділячи витрати на проведення таких досліджень з іншими замовниками. Це приблизно коштує в Україні від 100—150 дол. у загальнонаціональних омнібусах, до 25—ЗО дол. — у регіональних; очевидно, тому такі маркетингові дослідження дуже привабливі для малого і середнього бізнесу [43, с. 204].

Перед проведенням омнібусу, центри, що проводять ці дослідження, завчасно повідомляють про терміни приймання замовлень (питань) у намічений омнібус і про ціни на кожне питання. Підприємці, менеджери, що бажають взяти участь у відповідному дослідженні, дають центру свої замовлення. Співробітники центру допомагають замовникам правильно сформулювати питання для омнібусу. Результати дослідження замовник отримує у формі ексклюзивного експрес-звіту. Вимоги до питань омнібусу мають свої особливості: по-перше, питання, що потрапляють у цю вибірку, повинні попадати під тематику дослідження та орієнтуватись на те коло споживачів, що планується для опитування; по-друге, вони повинні бути досить нейтральні (наприклад, у них слід обережно, з використанням необхідних методичних прийомів згадувати специфічні торгові марки). Справа в тому, що в опитувальному листі омнібусу блоки питань розташовано разом, у зв'язку з цим необхідно виключити можливість впливу попереднього блоку питань на респондента; по-третє, питання для омнібусу приймають у закритій формі з тим, щоб вони легко піддавалися опрацюванню.

Ролінгове опитування

Спеціальний вид опитування споживачів, населення, що відрізняється методичними підходами до формування вибірки і поетапного проведення опитування [43, с. 205]. Метою технічного вдосконалення методики проведення ролінгового опитування є постійне оновлення інформації. Специфіка ролінгового опитування полягає у техніці здійснення опитування. Відповідно вибирається досліджувана

група, яка розбивається на три підгрупи. Перше опитування охоплює цілу групу, пізніше через рівномірні проміжки часу опитують підмасиви. Як відомо, інформація має здатність старіти і тому ваясливою позитивною рисою ролінгового опитування є постійне оновлення інформації щодо існуючого ринку. Основними принципами проведення ролінгового опитування є: послідовність дій згідно з методикою та технікою виконання опитування; пропорційність виконуваних завдань на кожному етапі дослідження; рівномірність (навантаження на кожний день опитування розподілене рівномірно). Реалізація ролінгового опитування заощаджує кошти компанії, оскільки досліджування проводиться поетапно і не потрібно виділяти всі кошти відразу.

Застосування ролінгових досліджень може бути різноманітне: при вивченні динаміки ринків різних товарів; у політичному маркетингу, особливо перед днями, що передують дню голосування; у дослідженнях засобів масової інформації та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >