< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Експедиція

Ця форма у більшій мірі притаманна туристсько-краєзнавчій діяльності. Це вища форма організації туристсько-краєзнавчої роботи. Від походів вона відрізняється більшим обсягом роботи і складністю завдань, що вимагає стараннішої підготовки учасників. В організації і проведенні експедицій переважає дослідницька робота, виконання якої передбачає вивчення спеціальних методик, засвоєння теоретичних знань і вироблення практичних навичок дослідження певних явищ і подій краю (історичних, літературно-мистецьких, етнографічних, археологічних, геологічних та ін.). В експедиціях беруть участь краєзнавці, які мають досвід туристських походів. Існують такі напрями досліджень під час експедицій: краєзнавчо-географічні; краєзнавчо-етнографічні; краєзнавчі фольклорно-мистецтвознавчі; краєзнавчо-господарські; краєзнавчо-екологічні; історико-краєзнавчі. Кожен із цих напрямів досліджень має специфічні завдання, об'єкт і методи дослідження.

Ділянки маршруту експедицій, що відповідають вимогам до походів з певного виду туризму або під час проходження яких долаються локальні перешкоди, характерні для походів, розглядають як маршрути з активними способами пересування. Категорія складності для таких маршрутів установлюється, як і для походів. Туристичний досвід і вік керівників, заступників керівників та учасників експедицій повинні відповідати вимогам, що висувають до відповідних категорій учасників походів. Оформлення документів і випуск групи на маршрут відбуваються за таких самих умов, що й для походів відповідної складності.

Зліт

Його проводять на початку або наприкінці навчального року як огляд досягнень у краєзнавчій діяльності. Зміст роботи зльоту визначається темою, масштабами, кваліфікацією та можливостями учасників. До програм цієї форми туристсько-краєзнавчої роботи має входити обмін досвідом, підсумки змагань на кращий похід та ін. Готуючись до зльоту, обов'язково потрібно вибрати його місце, визначити конкурсну комісію, розробити умови конкурсу, скласти сценарій, підготувати туристські змагання.

Основним етапом туристсько-краєзнавчого зльоту є проведення туристських змагань: змагання з орієнтування на маркованій трасі, орієнтування у заданому напрямку, орієнтування за вибором, подолання туристської смуги перешкод тощо; конкурсів: організацію туристсько-краєзнавчої роботи в навчальному закладі (альбоми, стенди); туристську подорож (звіт, документація); фотомонтаж про похід або інші туристські фотографії; самодіяльність; туристський відеофільм (комісія переглядає його напередодні змагань); оформлення бівака; приготування обіду тощо.

Змагання зі спортивного туризму - це виявлення та уніфіковане порівняння досягнень туристів у техніці спортивного туризму або проведенні спортивних туристичних походів. Згідно з "Єдиною спортивною класифікацією України з видів спору, що не входять до програми Олімпійських ігор" порівняння досягнень здійснюється у вигляді заочної першості зі спортивних туристичних походів та змагань з техніки спортивного туризму. Заочна першість зі спортивних туристичних походів та досягнення проводиться з кожного виду туризму і полягає у плануванні та здійсненні туристичними групами спортивного туристичного походу певної складності, складанні звіту про похід, які оцінює суддівська колегія.

Змагання з техніки спортивного туризму передбачають проходження дистанції, що містить природні та штучні перешкоди, виконання спеціальних завдань з використанням спорядження. Основними характеристиками змагань є масштаб, клас дистанції та ранг.

За масштабом змагання поділяються на міжнародні, всеукраїнські, зональні, обласні, міські, районні, клубні, навчальних закладів тощо. Клас дистанцій змагань характеризується їх складністю та додатковими вимогами, окремими для кожного виду туризму. Відповідно до зростання складності розрізняють І-IV класи дистанції. Ранг змагань визначають за кваліфікацією команд (учасників), що посіли перші шість місць у цих змаганнях, і підраховують у балах за оцінкою спортивних розрядів і звань. Змагання з техніки спортивного туризму можуть бути особисті, особисто-командні, командні.

У положенні щодо організації конкурсів повинні бути обумовлені обов'язкові конкурси, кількість балів, які зарахують, якщо команда братиме участь у всіх конкурсах.

Конкурсна комісія враховує масовість. При визначенні кількості балів за окремі види роботи обумовлюється кількість балів за кожного учасника.

Підводячи підсумки за окремими конкурсами, визначають місця за найбільшою сумою балів. Іноді одне місце за кількістю балів належить двом командам. Його, починаючи з першого, визначають за найменшою сумою місць.

На завершальному етапі зльоту складають звіт і організовують туристсько-краєзнавчий вечір.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >