< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок видачі (зміни умов) ліцензії

2.1. Для отримання ліцензії або зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати документи (копії документів), перелік яких визначений у відповідному пункті глави 3 цього Положення:

територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента (далі - Управління) - для фізичних осіб, які не є підприємцями;

Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій Національного банку (далі - Департамент) - для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

  • (Абзац третій пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N118 від 26.04.2011 )( Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N321 від 31.08.2005)
  • 2.2. Умови ліцензії можуть бути змінені Департаментом (Управлінням) за заявою власника ліцензії (за винятком збільшення строку дії ліцензії), якщо на дату звернення немає підстав для відмови в зміні умов ліцензії або для анулювання ліцензії, визначених у пунктах 4.1 і 4.4 цього Положення.

З метою збільшення строку дії ліцензії її власник має звертатися до Департаменту (Управління) у порядку, установленому цим Положенням для отримання нової ліцензії. Рішення про збільшення строку дії ліцензії оформляється як нова ліцензія в порядку, установленому пунктом 2.8 цієї глави.

  • 2.3. Строк розгляду Департаментом (Управлінням) документів заявника становить не більше 25 робочих днів і відлічується з дати звернення.
  • 2.4. Департамент (Управління) має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, що потрібні для з'ясування обставин щодо операцій, які здійснюються (здійснюватимуться) через рахунок.

У цьому разі строк розгляду Департаментом (Управлінням) документів заявника, установлений у пункті 2.3 цієї глави, продовжуватиметься ще на 10 робочих днів з дати реєстрації в Національному банку або Управлінні останнього, що надійшов від заявника, додаткового документа.

2.5. Копії документів, що подаються до Національного банку (у тому числі копії в перекладі на українську мову), засвідчуються підписом заявника (уповноваженої особи заявника) та відбитком його печатки (за її наявності), якщо інше не передбачено вимогами цього Положення.

Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала офіційний дозвіл на здійснення перекладів (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом].

Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, атакож ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.

  • 2.6. Протягом п'яти робочих днів з дати звернення Департамент надсилає копію заяви про надання ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (далі - спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю), а Управління - територіальним підрозділам спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю.
  • 2.7. Рішення про видачу ліцензії Департамент (Управління) приймає з урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо вони надійшли протягом строку розгляду документів заявника, установленого в пунктах 2.3 і 2.4 цієї глави.
  • 2.8. Ліцензія (додаток 2 - для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, додаток 3 - для фізичних осіб) оформляється в двох примірниках.

Після оплати власником ліцензії послуг з видачі ліцензії перший примірник ліцензії на номерному гербовому бланку Національного банку (Управління) надсилається власнику ліцензії або передається йому (уповноваженій ним особі) під підпис на другому примірнику. Другий примірник ліцензії зберігається в Департаменті (Управлінні).

Копії першого примірника ліцензії надсилаються Управлінню і податковому органу, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків.

  • 2.9. Рішення про зміну умов ліцензії оформляється як зміни до ліцензії (додаток 4) у порядку, установленому пунктом 2.8 цієї глави.
  • 2.10. Документи та копії документів, на підставі яких Департаментом (Управлінням) була видана ліцензія або змінені умови ліцензії, зберігаються згідно з порядком, установленим Національним банком.

Зазначені документи не можуть бути використані для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку.

2.11. У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії.

Якщо ліцензія не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії та не придатну для користування ліцензію.

Дублікат ліцензії видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, вважається недійсною.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строк дії втраченої або пошкодженої ліцензії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >