< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація матеріальних потоків

Різноманітність вантажів та логістичних операцій обумовлює складність їх вивчення. Тому в процесі вирішення певного завдання потрібно чітко визначити які саме потоки досліджуються. Цьому сприяє їх систематизація та класифікація.

Відповідно до існуючої класифікації матеріальні потоки поділяють за наступними ознаками:

 • 1. По відношенні до логістичної системи:
  • o внутрішні- ті, які утворюються і функціонують в середині системи;
  • o зовнішні - ті, які функціонують за межами підприємства і до організації яких підприємство має певне відношення;
  • o вхідні - ті, які надходять в логістичну систему із зовнішнього середовища;
  • o вихідні - ті, які із внутрішньої логістичної системи надходять у зовнішнє середовище. При незмінному розмірі запасів вхідний потік дорівнює вихідному.
 • 2. По натурально-речовому складу:
  • o одноасортиментні - ті, які формуються в межах певної асортиментної групи, відрізняючись один від одного сортом, типом, розміром, маркою, зовнішньою обробкою тощо;
  • o багатоасортиментні - ті, які складаються із вантажів декількох асортиментних груп.
 • 3. По характеристиках вантажів матеріальні потоки класифікуються залежно від виду транспорту, способу транспортування, габаритних, вагових та фізико-хімічних характеристиках вантажів тощо.
 • а) в залежності від вагових і об'ємних показників (при транспортуванні залізничним транспортом):
  • o тяжковагові (маса більше 500 кг);
  • o значної маси (маса від 100 до 500 кг);
  • o легковагові (вантажі незначної ваги, які, проте, не дозволяють повністю використовувати вантажопідйомність транспорту);
  • o негабаритні (висота одного місця більша 3,8 м, ширина - більша 2,5 м, довжина - більша за довжину вантажної площадки).
 • б) по консистенції:
  • o насипні (перевозяться без тари, їх головна особливість - сипучість);
  • o наливні (рідкі і напіврідкі), які перевозяться в цистернах, бутлях та інших спеціальних ємностях;
  • o навалочні (вугілля, руда, деякі види будівельних матеріалів);
  • o тарно-штучні (вимірюються кількістю тари - мішки, ящики, рулони тощо);
  • o штучні (одиницями виміру яких є штуки); в) по видах тари розрізняють вантажі в:
  • o контейнерах;
  • o піддонах;
  • o ящиках;
  • o флягах;
  • o бутлях;
  • o мішках тощо.
  • 4. По ступеню детермінованості:
   • o детерміновані - ті потоки, всі параметри яких є відомими;
   • o стохастичні - ті, для яких невідомим с хоча б один параметр.
 • 5. По ступеню безперервності в часі:
  • o безперервні - потоки сировини і матеріалів в неперервних технологічних процесах замкнутого циклу (потоки нафтопродуктів, газу тощо);
  • o дискретні - такими називають більшість матеріальних потоків, які здійснюються з перервами в часі.
 • 6. По ступеню сумісності:
  • o сумісні;
  • o несумісні.

Матеріальні потоки можуть бути також охарактеризовані таким показником як інтенсивність. Інтенсивність матеріального потоку вимірюється кількістю одиниць продукції, яка надходить в логістичну систему за одиницю часу.

Інформаційні потоки та їх класифікація

Поряд із матеріальним потоком переважно циркулює інформаційний потік, який містить дані стосовно параметрів потоку, його напрямку, пункту призначення тощо.

Інформаційний потік - це сукупність даних, які циркулюють в середині логістичної системи, між логістичною системою та зовнішнім середовищем, і містять інформацію, необхідну для управління логістичними операціями та контролю за ними.

В процесі управління інформаційним потоком важливе значення мають координація та узгодження основних характеристик потоку - швидкості передачі і прийому інформації, обсягу інформації та пропускної здатності каналу передачі інформації. Одиницею виміру інформаційного потоку є відношення кількості обробленої чи переданої інформації за одиницю часу (кілобайт/хвилину, аркушів/годину, документів/день тощо).

В залежності від місця і напрямку проходження інформаційні потоки можуть бути:

♦ зовнішні - ті, які функціонують за межами логістичної системи, або між логістичною системою та зовнішнім середовищем; вони можуть бути вхідні, вихідні, наскрізні та чисто зовнішні;

♦ внутрішні - ті, які функціонують в межах логістичної системи, вони поділяються на горизонтальні та вертикальні.

Кожному матеріальному потоку відповідає інформаційний потік. Інформаційний потік може прив'язуватися до матеріального з допомогою часових та просторових параметрів. Відповідно до часових параметрів інформаційний потік може випереджати матеріальний, рухатися одночасно з ним або після нього. Стосовно ж просторових координат, то інформаційний потік може бути направлений як в напрямку руху матеріального потоку, так і в зворотній бік. При цьому:

♦ випереджаючий інформаційний потік із зустрічним напрямком містить, як правило, дані про замовлення;

♦ випереджаючий інформаційний потік із аналогічним напрямком - попередні повідомлення про прибуття вантажу;

♦ одночасно із матеріальним потоком при аналогічній спрямованості йде інформація про кількісні та якісні характеристики вантажу;

♦ вслід за матеріальним потоком при зустрічній спрямованості може проходити інформація про результати прийому вантажу, підтвердження задекларованих параметрів вантажу (кількості, якості, термінів доставки та умов виконання доставки) а також різного роду претензії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >