< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види контролінгу та їх характеристика

Порівняльна характеристика стратегічного та оперативного контролінгу

Як було сказано вище, контролінг - це система управління досягненням цілей і невід'ємна частина управління підприємством. Сучасний менеджмент поділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні (короткострокові) і стратегічні (довгострокові). Тому контролінг дозволяє здійснювати постійний контроль за досягненням як стратегічних, так і оперативних цілей діяльності підприємства. Отже, контролінг як система містить у собі два головних аспекти: стратегічний і оперативний.

Порівняльні характеристики стратегічного і оперативного контролінгу представлені у таблиці 3.1.

Виходячи з таблиці 3.1, можна стверджувати, що стратегічний контролінг повинен допомагати підприємству ефективно використовувати наявні у нього переваги і створювати нові потенціали успішної діяльності у перспективі. Служба стратегічного контролінгу виступає в якості внутрішнього консультанта менеджерів та власників підприємств при розробці стратегій, стратегічних цілей та завдань. Вона постачає необхідну інформацію, яка орієнтує керівництво у процесі прийняття рішень.

Головне завдання оперативного контролінгу - оказувати допомогу менеджерам у досягненні запланованих цілей, які виражаються частіш за все у вигляді кількісних значень рівнів рентабельності, ліквідності чи прибутку. Оперативний контролінг орієнтований на короткостроковий результат, тому його інструментарій принципово відрізняється від методів і методик стратегічного контролінгу.

Стратегічний контролінг визначає цілі і завдання для оперативного контролінгу, тобто ставить нормативні межі. Обидва розглянутих напрямки контролінгу відрізняються по охоплюючому часовому горизонту. Так оперативний контролінг реалізує свої функції на короткостроковому відрізку часу. Стратегічний контролінг у сучасному менеджменті не прив'язаний жорстко до часових меж, хоча частіше всього мова йде про середньо- і довгостроковий період.

Таблиця 3.1. ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГІЧНОГО І ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ

Ознаки

Оперативний

Стратегічний

Орієнтація

Економічна ефективність і рентабельність діяльності підприємства

Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства

Рівень управління

Тактичний і оперативний

Стратегічний

Цілі

Забезпечення прибутковості і ліквідності підприємства

Забезпечення виживаності. Проведення антикризової політики. Підтримка потенціалу успіху

Головні завдання

 • o керівництво при плануванні і розробці бюджету (плинне та оперативне планування);
 • o визначення вузьких і пошук слабких місць для тактичного управління;
 • o визначення всієї сукупності підконтрольних показників у відповідності з встановленими плинними цілями;
 • o порівняння планових (нормативних) і фактичних показників підконтрольних результатів і витрат з метою виявлення причин, винних і наслідків відхилень;
 • o аналіз впливу відхилень на виконання плинних планів;
 • o мотивація і створення систем інформації для прийняття плинних управлінських рішень
 • o участь у встановленні кількісних та якісних цілей підприємства;
 • o відповідальність за стратегічне планування;
 • o розробка альтернативних стратегій
 • o визначення критичних зовнішніх і внутрішніх умов, які лежать в основі стратегічних планів;
 • o визначання вузьких і пошук слабких місць;
 • o визначення основних підконтрольних показників у відповідності з встановленими стратегічними цілями;
 • o порівняння планових (нормативних) і фактичних значень підконтрольних показників з метою виявлення причин, винних і наслідків даних відхилень;
 • o аналіз економічної ефективності (особливо інновацій і інвестицій)

Використання методології стратегічного і оперативного контролінгу у якості інструмента підтримки діяльності менеджерів може суттєво підвищити ефективність функціонування системи управління підприємством.

На підприємствах, які розрізняють і признають важливість як оперативного, так і стратегічного менеджменту, як правило, виокремлюють в самостійні організаційні одиниці підрозділів оперативного і стратегічного контролінгу. Розглянемо основні поняття, завдання і відмінності стратегічного і оперативного контролінгу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >