< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Комплекс комунікацій і зв'язку

Нині завершується виконання Програми створення єдиної національної системи зв'язку, яка передбачає модернізацію "верхнього" рівня зв'язку в 23 обласних центрах, установлення сучасних цифрових АТС, створення волоконно-оптичної лінії зв'язку Північ-Південь, Схід-Захід. Відкрилась міжнародна телекомунікаційна лінія ITÜR, яка об'єднала Італію, Туреччину, Україну, Росію сучасним зв'язком. Вона інтегрована із системами TEL ("Транс'європейські лінії"), ТАЕ ("Транс-Азія-Європа"), BS-FOCS (Чорноморська волоконно-оптична кабельна система), що дало змогу Україні приєднатись до цифрової мережі європейських країн, Близького та Середнього Сходу, а також до системи FLAG ("Волоконно-оптична лінія навколо земної кулі").

Розпочався також процес створення власної системи супутникового зв'язку, який буде поєднаний із системою мобільного зв'язку. Прийнято відповідну програму. Для будівництва та експлуатації наземної інфраструктури створено підприємство "Укрзв'язоксупутник", яке налагоджує відносини зі світовими компаніями - власниками систем супутникового зв'язку, а також із виробниками обладнання для супутникових систем.

Зв'язок - найбільш динамічна галузь сучасного транспортно-комунікаційного комплексу України. Протягом останнього десятиліття різко зменшились кількісні характеристики традиційних засобів зв'язку (поштового, телеграфного тощо). Натомість електронний зв'язок в Україні, система міжнародних переговорів, стільникові та CDMA комунікації істотно збільшились (табл. 2.13).

Майбутній розвиток системи зв'язку в нашій державі буде пов'язаний із подальшою активізацією електронних систем комунікацій, їх інтеграцією до світових інформаційно-комунікаційних мереж, розвитком новітніх засобів зв'язку через мережу Інтернет, кабельні мережі високої пропускної здатності тощо. Ця галузь наразі становить основу науково-технічного прогресу більшості країн світу, оскільки забезпечує істотне зростання економічної ефективності функціонування господарства та підвищення стандартів життя людей.

Останнім часом системи зв'язку в нашій країні розвиваються прискореними темпами, відбувається модернізація технічної бази. В економіці України послуги зв'язку поступово починають відігравати провідну роль. Цьому сприяє не тільки те, що протягом останніх років галузь зберегла тенденцію до щорічного збільшення обсягів реалізації послуг. Не меншого значення набула і та роль, котру відіграє зв'язок та комп'ютерні послуги у розвитку передових технологій, залученні інвестицій, стимулюванні вітчизняної промисловості.

Основою телекомунікаційної інфраструктури в України є первинна мережа, яка забезпечує організацію типових каналів для сполучення між собою станцій комутації телефонної мережі.

Нині пріоритетним напрямом розвитку первинної мережі стало будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ). Ще у 1993 р. в Україні було прийнято Комплексну програму створення єдиної Національної системи зв'язку, згідно з якою в країні має бути здійснене прокладання близько 7,5 тис. км магістральних ВОЛЗ переходів в інші країни. У тому ж році Україна стала учасницею міжнародних проектів TEL (Транс'європейської лінії, довжина 19 тис. км) та ТАЕ (Транс'азіатсько-європейської лінії, довжина 17 тис. км), у 1994 p. - BS-FOCS (сегмент ТАЕ, бюджет проекту 80-100 млн дол. США), в 1995 р. ITUR (Італія - Туреччина - Україна - Росія, довжина 3,5 тис. км, бюджет проекту 145 млн дол. США), що дало можливість не тільки здійснити вихід на міжнародні комунікації, а по завершенні проектів забезпечити роботу єдиної міжнародної або європейської мережі зв'язку. У 1998 р. Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння по проекту Oxygen (довжина лінії 275 тис. км, бюджет проекту 14 млрд дол. США, Український бюджет по проекту 15 млн дол. США), який забезпечує доступ всіх країн до глобальної мережі Інтернет.

Таблиця 2.13. Відправлення різних кореспонденцій у системі зв'язку України, млн шт.

Відправлення різних кореспонденцій у системі зв'язку України, млн шт.

Перші міждержавні переходи на основі сучасних цифрових систем передач були реалізовані вже у 1995 р. На той час Україна за допомогою ВОЛЗ отримала вихід на Польщу, Угорщину та Словаччину. Сьогодні Україна підтримує такі зв'язки безпосередньо із сімома країнами, а підключення до ITUR надає можливість виходу на ряд транснаціональних ВОЛЗ, що дасть можливість напряму з'єднуватись з іншими країнами світу. Найближчим часом будуть введені в дію ВОЛЗ східного напрямку, що створять умови для надання послуг зв'язку сучасного рівня східним регіонам України та забезпечать міждержавні переходи між Україною та Росією.

Нині на українському ринку працює до 800 телекомунікаційних компаній різної форми власності, які напружено змагаються між собою за клієнтів. Провідною компанією на ринку зв'язку залишається "Укртелеком", що успадкувала українську частину телекомунікацій СРСР, здійснює керівництво і обслуговування базової мережі, надає більшу частку зв'язку в Україні і контролює понад 70 % ринку.

"Укртелеком" - найбільший український оператор, асоціація, що контролює 35 державних телекомунікаційних компаній і 738 філіалів із загальним числом працюючих 140 тис. людей. "Укртелеком" - член Міжнародної системи управління телекомунікаціями (ITAS), що об'єднує 13 європейських національних центрів управління.

Клієнтами "Укртелекому" є 8,4 млн людей; компанія надає широкий спектр телекомунікаційних послуг (місцевий, міжміський та міжнародний телефонний зв'язок, телеграф, теле- та радіомовлення, передавання даних тощо), здійснює експлуатацію базової мережі і значної частини вторинної мережі, виконує проектування і будівництво телекомунікаційних мереж. Більше того, "Укртелеком" володіє часткою у капіталі декількох інших провідних компаній, які були створені за участю зарубіжних партнерів, зокрема "Utel", "UMC", "Інфоком", "Елсаком-Україна", "Телесистеми України".

У цілому ринок телекомунікацій України можна поділити на ринки місцевого, міжміського і міжнародного телефонного зв'язку; ринок документарного сервісу; ринок супутникового зв'язку; ринок мобільних послуг, що у свою чергу складається з ринків стільникового зв'язку, транкингу та пейджингу.

У 2010 р. телекомунікації залишалися єдиною галуззю економіки України, що демонструвала стабільне зростання і високу рентабельність діяльності. Вона практично не мала збиткових підприємств, заборгованості по зарплаті і перед бюджетом.

Нині близько 700 компаній мають 1300 ліцензій на право надання різних видів послуг зв'язку, з них 48 % складають ліцензії на місцевий телефонний зв'язок і 26 % на кабельне ТВ. У галузі має місце високий рівень концентрації: 19 компаній, що входять в асоціацію ТЕЛАС, охоплюють 90 % ринку. Державні підприємства все ще відіграють важливу роль на ринку, роблячи 66 % загального обсягу послуг зв'язку.

Стосовно географічного поділу послуг зв'язку, то щорічно Київ споживає понад 40 % (531 млн дол. США) усіх послуг зв'язку, зроблених в Україні. Важливо зазначити, що із загальної суми 216 млн дол. США, вартості послуг стільникового зв'язку Київ спожив 210,2 млн дол. США, або 97 %. Крім столиці України, іншими районами з високим рівнем споживання послуг зв'язку є Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса і Харків (5-6 % кожний).

Послуги телефонного зв'язку

Українська телефонна мережа має три рівні ієрархічної структури. "Верхній" рівень - це АТС міжнародного зв'язку, що знаходяться в Києві; "середній" - АТС внутрішнього міжміського зв'язку; "нижній" - місцеві АТС, що забезпечують базовий доступ до своїх клієнтів.

Сьогодні в середньому по країні функціонує понад 20 телефонних ліній на 100 жителів, а на початку 1990-х років цей показник дорівнював 18,8 ліній. Хоча показники телефонізації знаходяться на рівні деяких країн Центральної і Східної Європи, наприклад, таких як Польща, Угорщина, Румунія і Росія, Україна серйозно відстає від середнього по Європі показника - 50 ліній на 100 жителів.

Рівень телефонізації не однаковий у різних районах України. У Києві він дорівнює 43,6, що наближається до середньоєвропейського показника. Індустріальні східні області також мають вищу телефонізацію, у той час як в аграрних західних областях телефонізація становить 15 ліній на 100 жителів, а найнижчий показник у Закарпатській області - 10,4.

Метою програми розвитку телефонних мереж є досягнення показника 40 ліній на 100 жителів до 2005 р., на що буде потрібно близько 10 млрд дол. США, необхідних для установки додаткових 10 млн ліній. Основним пріоритетом для галузі зв'язку країни буде будівництво нових цифрових АТС, АТС міжміського зв'язку і цифрових передавальних систем.

Місцеві телефонні мережі

Загальна ємність місцевих АТС України становить понад 8,6 млн телефонних ліній, з них 7,4 знаходяться в містах і 1,2 млн у сільській місцевості.

У більшості місцевих телефонних мереж України працює застаріле обладнання. Велика частина устаткування була встановлена в 1975-1977 рр. У сільських мережах використовуються або повітряні (900 тис. км), або однопарні (276 тис. км) кабельні лінії.

Для проведення модернізації місцевих телефонних мереж із застосуванням передових технологій і цифрового устаткування необхідно обмежити номенклатуру встановленого устаткування за кількістю фірм-виробників.

Мережа міжміського телефонного зв'язку

Сьогодні в мережі міжміського і міжнародного телефонного зв'язку України працює близько 46 АТС, з яких 27 цифрових, 19 аналогових. З 27 цифрових АТС 2 (у Севастополі і Запорожжі) належать "Укртелекому" і 25 - компанії "Utel".

Цифрові АТС міжміського зв'язку знаходяться у всіх обласних центрах України, а також у Кривому Розі і Севастополі, у той час як аналогові АТС працюють паралельно з цифровими в Луцьку, Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирі, Миколаєві, Одесі, Рівному, Сімферополі, Сумах, Тернополі, Харкові, Хмельницькому і Запорожжі. У Києві працюють одна цифрова і дві аналогові АТС. Крім цього, цифрова АТС обслуговує міжнародні комунікації.

Сьогодні одним з пріоритетних напрямів розвитку галузі зв'язку є створення міжнародних комутаційних центрів або, міжнародних АТС. Вони дають можливість комутувати вихідний та вхідний трафік на абонентів у країні або за її межами та забезпечують вихід на вторинні мережі інших країн.

Нині послуги стільникового зв'язку надають декілька провідних компаній: "МТС", "Київстар", "Beeline", "Life" та ін. Активно розвивається ринок операторів CDMA: "InterTelecom'', "CDMA-Ukraine", "PeopleNef тощо. Таким чином, сьогодні у Києві та в інших областях України представлено майже всі стандарти стільникового зв'язку. Враховуючи експансивні плани розвитку вже працюючих операторів, можна очікувати суттєвого загострення конкурентної боротьби та "війни стандартів".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >