Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальні положення та програма дисципліни "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"Предмет, мета і завдання дисципліниОрієнтовна програма та тематичний план навчального курсу "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"І Навчально-методичне забезпечення до тем дисципліни Стародавня Україна Первісна доба на території УкраїниРанній палеолітСередній палеолітПізній палеолітМезолітНеолітБронзовий вік Кочові племена в Україні: кімерійці, скіфи, сарматиКімерійціСкіфиСармати Античні міста-держави Північного Причорномор'я Походження, розселення та устрій слов'ян у VI - IX ст. Запитання для самоконтролю знань Історичні документиГеродотМельпомена (фрагменти)Прокопій Кесарійський. Війна з готами (уривок)"Повість временних літ" Список використаної літератури Київська Русь та її місце у світовій історії Утворення та розвиток Київської Русі Розквіт Київської Русі: політичний устрій, економічний розвиток, суспільна організаціяСоціально-економічний розвиток Політична роздробленість Київської Русі та монгольська навала Галицько-Волинська держава - правонаступниця і спадкоємиця Київської Русі Міжнародні відносини Київської Русі та Галицько-Волинської держави Київська Русь у світовій історії Запитання для самоконтролю знань Історичні документиПохід Олега на Київ (882 р.)Договір Олега з грекамиПовстання древлян і вбивство князя ІгоряХрещення Русі (988 р.)З'їзд князів у Любечі в справі міжкнязівських взаємин (1097 р.)Героїчна боротьба киян проти татаро-монгольських завойовників (1240 р.) Список використаної літератури Українські землі в XIV- першій половині XVII СТ. Українські землі у складі Литви та ПольщіЛюблінська унія 1569 р. Виникнення та генезис українського козацтва Запорозька Січ. Подальший розвиток козацтваДмитро (Байда) Іванович Вишневецький Козацько-селянські повстання наприкінці XVI - на початку XVII ст.Петро Конашевич Сагайдачний Українські землі у міжнародній політиці іноземних держав (XIV - перша пол. XVII ст.)Міжнародні відносини Запорозької Січі Запитання для самоконтролю знань Історичні документиРішення люблінського сейму про об'єднання Польщі і Литви в одну державу - річ посполиту (1569 р.)Обрання короляСеймиМонетаТоргові митаЛитовський статут 1588 р. Про феодальне землеволодінняПро козаків Список використаної літератури Україна в середині XVII - наприкінці XVIII Українська національна революція (середина XVII ст.). Утворення Української козацько-гетьманської державиПереяславська угодаУтворення Української гетьманської держави Україна Після смерті Б. Хмельницького. Руїна, її ознаки та наслідки Гетьманщина. Поступове обмеження та ліквідація української державностіЛіквідація Гетьманщини. Приєднання Правобережної та Південної України до Росії Правобережна Україна у XVIII ст.Правобережжя та західноукраїнські землі у другій половині XVIII ст Міжнародні відносини козацької України (др. Половина XVII - XVIII ст.) Запитання для самоконтролю знань Історичні документиЗ листа Богдана Хмельницького до царя Олексія Михайловича з повідомленням про перемоги козаків над польсько-шляхетськими військами і про бажання українського народу об'єднати Україну з Росією (8 червня 1648 року)З рішення земського собору про об'єднання України з Росією (1 жовтня 1653 р.)"Статті Богдана Хмельницького", стверджені царем і боярською думою, які визначали становище України в складі російської держави (витяг) (21 березня 1654 р.)Жалувана грамота царя Олексія Михайловича війську запорозькому на збереження його прав i вольностей (27 березня 1654 року)Указ Петра і про утворення малоросійської колегії (16 травня 1722 р.)Угода та конституція Пилипа Орлика (уривки)Указ Катерини II про ліквідацію гетьманства та утворення малоросійської колегії (10 листопада 1764 р.) Список використаної літератури Україна в складі російської та австро-угорської імперій (кінець ХVIII - початок XX ст Політичне становище українських земель у XIX ст. Україна під владою Російської імперії Західноукраїнські землі під владою Австро-Угорської імперії Суспільно-політичні та національні рухи в українських землях Україна на початку XX ст. Утворення політичних партій. Революція 1905-1907 рр. в УкраїніРеволюція 1905 -1907 pp. в Україні Українські землі в роки Першої світової війниГоловні воєнні дії на території України.Український національно-визвольний рух у роки війни. Запитання для самоконтролю знань Історичні документиІз програми революційної української партії- "САМОСТІЙНА УКРАЇНА" 1900р.Витяг з програми української соціал-демократичної робітничої партії Грудень 1905р.Витяг з програми української народної партії 1906 р.З відозви ради товариства українських поступовців до українського громадянства Список використаної літератури Українська революція 1917-1921 рр. Відродження державності українського народу Падіння самодержавства. Розгортання національно-визвольного руху. Діяльність Центральної Ради Українська Народна Республіка - перша суверенна держава XX ст., її внутрішня і зовнішня політика Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: досягнення і поразки Відновлення Української Народної Республіки Директорією. Утворення Західноукраїнської республіки. Акт Злуки УНР і ЗУНР Радянська форма української державності (УСРР): атрибути суверенності і підпорядкування московському центру. Радянсько-польська війна Запитання для самоконтролю знань Історичні документиУніверсал центральної ради червень 1917 р. Універсал української центральної ради до українського народу, на Україні і поза Україною сущогоТретій універсал української центральної ради 7 листопада 1917 р.Із IV універсалу української центральної ради Січень 1918 р.Грамота Павла Скоропадського 29 квітня 1918р.Грамота гетьмана П.Скоропадського про федерацію України з Росією 14 листопада 1918р.Телеграма гетьмана Скоропадського про зречення від влади 14 грудня 1918р.Універсал директорії української народної республіки 22 січня 1919р.Союзний договір між Росією і Україною 28 грудня 1920 р. Список використаної літератури Україна між двома світовими війнами (1921-1939 рр.) Відбудова народного господарства України на засадах непу Україна в складі СРСР. Національна політика більшовиків в Україні Індустріалізація в Україні та її результати Примусова колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 рр. Суспільно-політичне життя в Україні. Масові репресії в 30-ті роки. Західноукраїнські землі в 20-30-х роках XX ст. Запитання для самоконтролю знань Історичні документиЗ протоколу засідання політбюро цк кп(б)у про розміри державного хлібного фонду і кількість хліба для постачання Росії та заходи щодо посилення продовольчої кампаніїІз листа голови Вуцвк Г. I. Петровського до голови вцвк мл. калініна про голод в україні та неможливість у зв'язку з цим подання продовольчої допомоги поволжюІз директив пленуму цк кп(б)у з національного питанняІз доповіді голови раднаркому усрр в. я. чубаря на пленумі цккп(б)у про українізаціюІз протоколу політбюро цк вкп(б) про українську академію наукПостанова касаційної колегії верховного суду УСРР про залишення в силі вироку про 10-річне ув'язнення селянки Н. М. Кліменко за мішок колосків 25 грудня 1932р.Із листа В. Затонського до Я. Письменного з приводу Михайлівського соборуЗакон про незалежність карпатської України Список використаної літератури Україна в роки другої світової та великої вітчизняної воєн (1939 - 1945 РР.) Українське питання у міжнародній політиці напередодні другої світової війни. Возз'єднання українських земель в складі єдиної держави Напад фашистської Німеччини на СРСР. Встановлення окупаційного режиму в Україні Рух Опору на окупованій території України Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу в розгром гітлерівської Німеччини та її сателітів Завершення Другої світової війни та її наслідки Запитання для самоконтролю знань Історичні документиСекретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским союзомСекретый дополнительный протокол к германо-советскому договору "О ДРУЖБЕ И ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ"Закон про включення Західної України до складу союзу радянських соціалістичних республік з возз'єднанням її з українською радянською соціалістичною республікоюАкт відновлення Української держави 30 червня 1941 р.Із доповідної особливого відділу НКВС південного фронту про руйнування Києва після зайняття його НімцямиЛист директора інституту електрозварювання АН УРСР Академіка Є. О. Патона до свердловського обкому партіїІз листівки УПА "ЗА ЩО БОРЕТЬСЯ УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (УПА)?"Повідомлення Л.Берії Й.Сталіну 15 июня 1944 г. Государственный комитет обороны товарищуГосударственный комитет обороны товарищу Сталину И. В.Уривок із збірника документів "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОЇ ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ!" СТРАТЕГИЯ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ В ВОЙНЕ ПРОТИВ СССР" ПРО ПЛАНИ НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ВИНИЩЕННЯ НАРОДІВ СРСР 1941-1942 рр.Витяг з резолюції 1 частини 1 сесії генеральної асамблеї ООНСтенограма засідань міжнародного воєнного трибуналу від 14. 15. 18 і 19 лютого 1946 р. Список використаної літературиІІІ Повоєнна відбудова і розвиток України (1945-1991 pp.) Україна на міжнародній арені після закінчення Другої світової війни. Повоєнна відбудова України та подальший розвиток народного господарства. Суспільно-політичне життяСуспільно-політичне життя Республіка в умовах десталінізації (1956 - 1964 рр.) Україна в період наростання застійних явищ (1965 -1985 рр.) Україна в період перебудови (квітень 1985 - серпень 1991 рр.) Міжнародні відносини України (середина 1950-х - 1991 pp.)Післяхрущовський період (1964-1984рр.) Запитання для самоконтролю знань Історичні документи Розпорядження відділу преси ЦК КП(б)У головному управлінню в справах ЛІТЕРАТУРИ І видавництва при раді міністрів УРСР про вилучення книг М. Грушевського і В.Винниченка 14 жовтня 1946 р.Участь українців із документів МДБ 1947 р.Свідчення очевидця голоду 1946-1947 pp.Указ президії верховної ради СРСР про передачу кримської області із складу РРФСР ДО складу УРСР 19 лютого 1954 р.Доклад первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX Съезду коммунистической партии советского союза "О культе личности и его последствиях" 25 февраля 1956 год.Уривки із заключного слова на суді керівника УГС М. Руденка 1 червня 1977 р.Відкритий лист Л. Брєжнєву від групи ув'язнених членів УГС Список літератури Україна - незалежна держава Проголошення незалежної держави Україна Суспільно-політичне життя українського народуКучма Леонід Данилович (9.08.1938р.) Економічний розвиток незалежної України Основні напрями зовнішньої політики України на сучасному етапі Українці в сучасному світі Запитання для самоконтролю знань Історичні документиПовідомлення про аварію НА ЧАЕСІнформаційна довідка про національні меншини в УкраїніІз закону УРСР "Про мови в українській PCP" 1989 р.Із декларації про державний суверенітет УкраїниПостанова верховної ради української PCP про розгляд вимог студентів, які проводять голодування м. Києві з 2 жовтня 1990 року 17 жовтня 1990 рікІз закону УРСР "Про президента української PCP" 5 липня 1991 р.Постанова верховної ради української PCP "про проголошення незалежності України"Акт проголошення незалежності УкраїниУказ президиума верховного совета Украины "О Запрещении Деятельности Компартии Украины"Декларація прав національностей УкраїниЗаява глав держав республіки БЄЛАРУСЬ, РРФСР, УКРАЇНИІз заяви президії верховної ради україни щодо чорноморського флотуІз Закону України "Про приєднання україни до договору про нерозповсюдження ядерної зброї"Із закону України "Про автономну республіку Крим" 17 березня 1995рЗ Конституції України 28 червня 1996р. Список використаної літературиОсновнаДодаткова
 
Наст >