< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародний досвід і стандарти регулювання діяльності кредитних спілок

 • 9.1. Міжнародна конвергенція вимірювання розміру і стандартів капіталу.
 • 9.2. Фінансові коефіцієнти системи PEARLS.
 • 9.3. Система рейтингового аналізу фінансового стану KAPER.

Міжнародна конвергенція вимірювання розміру і стандартів капіталу

У світовій практиці регулювання діяльності кредитних установ існує багато методик оцінки їх фінансового стану та діяльності, які застосовуються в різних економічних умовах. Розглянемо декілька систем оцінки, які найбільш відомі у світі, та порівняємо їх за ключовими показниками.

У 1988 р. Базельський комітет затвердив та підписав угоду BA3EL І, яка стосується не тільки банків, а й всіх кредитних установ. Вона називалася "Міжнародна конвергенція вимірювання розміру капіталу і стандартів капіталу" і передбачала ліквідацію нерівноправного становища банків, зумовленого різними вимогами до рівня достатності капіталу. 3а цією угодою банки повинні були досягти до кінця 1992 р. капіталу у розмірі 8 %. У цілому Базельський комітет розробляє лише загальні підходи та стандарти і не втручається у процеси нагляду в різних країнах.

У 2004 р. Базельський комітет банківського нагляду затвердив нові нормативи резервного капіталу (BA3EL II), які набрали чинності у 2006 р. За ними повинні діяти банки та кредитні установи країн ЄС, "групи десяти" та інших країн, які запровадять їх добровільно. Базельська угода щодо власного капіталу складається з трьох розділів: визначення мінімального обсягу капіталу; взаємовідносини між банками і регулюючими органами; стандарт інформаційної прозорості фінансових інститутів. Кожна з вимог даної угоди повинна сприяти підвищенню доцільності світового фінансового ринку та вдосконаленню механізмів контролю ризиків.

Відповідно до Базельської угоди будь-які кредитні операції (надання кредитів, інвестиції, придбання державних цінних паперів та ін.) вимагають резервування певного обсягу капіталу для покриття можливих збитків. Сума у відсотках до кредитів встановлюється за системою коефіцієнтів залежно від ризиків. За наявним кредитним рейтингом позичальників (клієнтів), який визначається відповідною рейтинговою компанією, будуть застосовуватися розміри базових коефіцієнтів.

Базова ставка коефіцієнта 100 % означає, що 8 % від кредиту повинно бути зарезервовано. Коефіцієнт 0 % не вимагає резервування коштів. Проміжні коефіцієнти 20 % і 50 % використовується при кредитуванні банків і корпорацій, які вважаються стабільними і мають високі рейтинги.

Коефіцієнт 150 % вимагає наявності 12 % від суми кредиту і застосовується до клієнта з низьким зовнішнім рейтингом та при затриманні оплати клієнтом більш ніж на 90 днів.

Система САМЕЬ заснована на оцінці п'яти показників діяльності кредитної установи:

 • o адекватності капіталу (С);
 • o якості активів (А);
 • o якості управління, менеджменту (М);
 • o дохідності (Е);
 • o якості управління ліквідністю, активами/пасивами (Ь). Класичний варіант системи САМЕЬ з часом удосконалюється.

На заході створено систему, де 8 - чутливість фінансового ринку до багатьох факторів.

САМЕЬ8 планувалося використовувати як внутрішній інструмент для контролю. Саме тому вона зручна для службового користування і містить ряд показників конфіденційного характеру.

Система САМЕЬ8 передбачає наявність п'яти оцінок якості активів. Показники системи САМЕЬ8 такі:

 • 4) капітал (С) - власний капітал до загальних активів; непогашені в строк кредити до власного капіталу; оцінка платоспроможності; сукупність проблемних кредитів до власного капіталу;
 • 5) якість активів (А) - непогашені в строк кредити до загальної суми кредитів; загальна сума списаних непогашених кредитів за попередні 12 місяців за мінусом загальної суми відшкодувань до середніх залишків за кредитами; непогашені в строк кредити до активів; ринкова вартість інвестицій, термін платежу за якими вже настав, до залишкової вартості інвестицій, термін платежу за якими вже настав; накопичені нереалізовані прибутки або збитки на ліквідних цінних паперах до вартості продажу інвестицій;
 • 6) менеджмент (М) - оцінка управління, яка передбачає наявність та виконання стратегічного плану розвитку кредитної спілки на 2-3 роки; затверджений бізнес-план, розроблений з дотриманням норм чинного законодавства; оцінка інформаційних систем (системи внутрішнього контролю, програми аудитів, порядок зберігання документів тощо);
 • 7) дохід (Е) - чистий дохід до середніх активів (річних); витрати до середніх активів (річних); основні засоби до активів; валовий дохід до середніх активів; вартість залучених коштів до середніх активів; загальний дохід до середніх активів (річних); резерв від втрат і за проблемними кредитами до середніх активів (річних); коефіцієнт за нетто-процентом до середніх активів (річних);
 • 8) управління активами (пасивами) (Ь) - вартість довгострокових активів до активів; прості акції до загальної суми акцій і позик; загальна сума кредитів до загальної суми акцій; загальна сума кредитів до загальної сума активів; готівкові кошти та інвестиції до одного року до загальних активів; загальна сума акцій, депозитів і позик до загальних кредитів та інвестицій; займи до загальної суми акцій і власного капіталу і товарообігу кредитів;
 • 9) інші показники (8) - зростання власного капіталу, кількості кредитів, активів, кількості інвестицій, частка на ринку (акції на поточний період/акції на кінець попереднього періоду). Загальна кількість показників перевищує 32.

Наведемо ключові показники, які важливі для будь-якої фінансової установи, тобто показники достатності капіталу, якості активів і прибутковості (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Показники достатності капіталу, якості активів і прибутковості

Зміст показника

Розмір активів, млн.

1 оцінка,

%

2 оцінка,

%

3 оцінка,

%

4 оцінка,

%

5 оцінка,

%

Власний

капітал/загальна сума активів

Незалежно від розміру активів

>7

6-6,99

4-5,99

2-3,99

<0,2

Непогашені у строк більше 2 місяців кредити/ загальна сума кредитів

< 2

< 1,5

1,5-3,5

> 3,5-7

> 5-8,25

> 8,25

2-10

< 1,5

1,5-3,5

> 3,5-5

> 7-9,5

> 9,5

10-50

< 1,25

1,25-2,5

> 2,5-3,5

> 3,5-5,5

> 5,5

> 50

<1,25

1,252,25

> 2,253,25

> 3,254,75

> 4,75

Доходи за середніми активами (активи на початок + активи на кінець / 2)

< 2

> 1,25

0,9-1,25

0,4-< 0,9

0,2-0,4

< 0,2

2-10

> 1

0,8-1

0,35-< 0,8

0,15-< 0,35

< 0,15

10-50

> 1

0,8-1

0,35-< 0,8

0,2-< 0,35

< 0,2

> 50

> 1

0,8-1

0,35-< 0,8

0,2-< 0,35

< 0,2

Аналіз таблиці 9.1 доводить, що вимоги до капіталу не залежать від розміру активів і, навпаки, вимоги до якості активів збільшуються в міру зростання активів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >