< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Погляд на особистість з точки зору основних психологічних теорій

Індивідуальна психологія особистості А. Адлера (1870-1937) підкреслює унікальність кожного індивідуума та чинників, за допомогою яких люди долають свої недоліки і досягають життєвої мети. Основні принципи його теорії: індивід як самоузгоджувана цілісність, людське життя як прагнення до досконалості, індивід як власновизначальна сутність, соціальна обумовленість індивіда. Компенсуючи почуття неповноцінності, людина протягом життя веде боротьбу за перевагу й виробляє власний стиль життя.

К. Юнг (1875-1961) розглядав у особистості три взаємодіючі компоненти: его (все те, що людина усвідомлює), особисте несвідоме (сховище витисненого із свідомості матеріалу, сукупність різноманітних думок, почуттів, що називають комплексами), колективне несвідоме (архетипи).

Основні положення теорії рис Р. Кеттела: виділення основних рис або характеристик, що спрямовують поведінку людини; у розвитку особистості риси зумовлюють постійні тенденції реагувати певним чином у певних ситуаціях.

Теорія соціального научіння Д. Роттера підкреслює значення мотиваційних та когнітивних факторів для обґрунтування поведінки в комплексі соціальних ситуацій.

Класифікація типів особистості, що враховує інтелектуально-розумову діяльність індивідуума, запропонована Московським інститутом соціальних досліджень. У ній представлено вісім типів особистості.

Мислительно-інтуїтивний тип

У такої особистості переважає теоретичне мислення. Людина даного типу належить до екстравертів, за темпераментом це частіше сангвінік, іноді - флегматик. Емоційно стійкий. Довкілля сприймає стримано. Теоретичне мислення у нього поєднується з хорошою інтуїцією. Рішення приймає спокійно, основуючись на досвіді. Цей тип особистості добре зарекомендував себе у сфері наукових досліджень, а також виконуючи ту діяльність, що потребує витримки у складних ситуаціях.

Інтуїтивно-мислительний тип

У такої особистості домінує інтуїтивне мислення. Вона має сильну неврівноважену нервову систему. Темперамент холеричний, екстраверт. Характерною особливістю даного типу особистості є генерація ідей, що базуються на інтуїтивних передбаченнях.

Емоційно-інтуїтивний тип. Визначальною рисою таких особистостей є емоційність, що підсвідомо базується на інтуїтивному мисленні. За темпераментом це холерики з дуже неврівноваженою нервовою системою, екстраверти. їх поведінка характеризується емоційним забарвленням із раптовими кризами. Вони легко переходять від радості до печалі, переживання у них короткочасні. Особистості такого типу можуть бути інтровертами з темпераментом меланхоліка, іноді - холерика. Мислення - предметно-образне, добре розвинута спостережливість, аналіз ситуації.

Інтуїтивно-емоційний тип

Переважає інтуїтивне мислення. Субдомінанта -емоційність. За темпераментом - сангвінік, іноді - холерик, має сильний тип нервової системи. Вивести із рівноваги таку людину складно. Характер сильний. Оптимізм допомагає перемагати життєві і службові труднощі. Людина такого типу мас творчу уяву, хорошу пам'ять.

Мислительно-розсудливий тип

Домінанта - теоретичне мислення. Поєднання якостей сангвініка з екстравертністю і сильною нервовою системою дозволяє такій особистості заглиблюватися у свої думки. Вчинки її обдумані і розсудливі.

Розсудливо-мислительний тип

Переважає практичне мислення. Субдомінанта - теоретичне мислення. Екстраверт. Сангвінік з урівноваженою нервовою системою. Емоційно стійкий. Екстремальні ситуації сприймає спокійно, сміливо мобілізує своє практичне мислення, знання, досвід.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >