< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Місце підприємств у системі туристичної пропозиції

Як уже зазначалося, туристичний ринок складається з пропозиції туристичних послуг, туристичного попиту і цін на туристичні послуги, а туристичне підприємство є частиною системи пропозиції послуг. Ціллю функціонування підприємства є дотримання рівноваги між прагненням максимізувати прибуток з підвищенням кількості й якості послуг (зростання задоволення туристів) при одночасному розумінні необхідності економічного розвитку туристичної дестинації.

Через ускладнений характер туристичного продукту пропозиція набуває стану мережі зв'язків між елементами системи, які зосереджуються у туристичному регіоні (місці концентрації туристичного руху). Елементи системи пропозиції туристичних послуг стосуються створення, виробництва послуг, їх використання, впливу на виробників і творців (на різних рівнях), формування політики пропозиції й зв'язку між пропозицією послуг та розвитком місцевої спільноти. Між цими елементами утворюються зв'язки матеріального (оборот товарів, робіт та послуг), фінансового (фінансові відносини підприємства з клієнтом, підприємства з іншим суб'єктом господарювання, підприємства з бюджетом, формування бюджетних доходів і витрат) та адміністративного типу (накази, економічно-фінансові інструменти, плани територіального розвитку, розпорядження).

Систему туристичної пропозиції й зв'язків між її елементами можна зобразити схематично (рис. 4.3). Вона складається з ядра і двох орбіт. Ядром є туристичний продукт, який виробляють у регіоні місцеві та немісцеві виробники послуг. Це послуги з розміщення, харчування, зовнішнього транспортного сполучення, розваг і спорту, а також послуги, що опосередковано пов'язані з обслуговуванням туристів, як от: страхові, банківські, медичні, комунальне господарство тощо. Внутрішню орбіту утворюють природне середовище та історично-культурні цінності регіону. На виробництво туристичних послуг, охорону довкілля, реставрацію і доступ до культурних благ та місцевого фольклору має вплив локальна спільнота. Адміністративну діяльність, яка охоплює планування, формування економічного механізму, фінансування заходів із бюджетних фондів, уособлюють регіональна влада та локальні туристичні організації. Зовнішню орбіту створюють суб'єкти, які функціонують поза межами туристичної дестинації й формують продукт регіону серед кінцевих споживачів. Це туристичні посередники (туристичні оператори та агенти) і транспортні підприємства. Адміністративно-регулюючу діяльність на рівні держави (фінансування, нормативно-правова функція, економічні важелі, просторове планування, маркетинг) виконує Міністерство інфраструктури України і державне агентство України з туризму і курортів. Вони виражають інтереси народного господарства та бачення туризму в макроекономічному масштабі.

Складність суспільно-виробничих процесів у туризмі й неоднорідність туристичних послуг виявляються у диференціації пропозиції та суб'єктів, які надають туристичні послуги.

Показники туристичної пропозиції

Туристичну пропозицію можна досліджувати на різних рівнях: локальному, регіональному, державному і міжнародному, - але завжди вона охоплює ті ж самі структурні елементи, тобто туристичні цінності та комплементарні туристичні блага й послуги1. Для визначення обсягу пропозиції можуть слугувати показники, наведені у табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Показники туристичної пропозиції

Показник туристичної пропозиції

Прикладні елементи показника

1

2

Туристичні цінності території

 • 1. Кількість природничих цінностей (озер, рік, мінеральних і термальних джерел, природоохоронних територій)
 • 2. Площа природоохоронних територій, лісів, озер
 • 3. Кількість культурних цінностей, таких як:
  • - пам'ятки старовини;
  • - об'єкти історичної, сакральної та сучасної архітектури;
  • - музеї, галереї;
  • - виставки та ярмарки;
  • - фестивалі;
  • - інші культурні заходи

Нічліжна база

 • 1. Кількість об'єктів розміщення (готелів, мотелів, пансіонатів, притулків, літніх будиночків тощо)
 • 2. Кіл ькість місць у засобах розміщення

Показники транспортної складової пропозиції

 • 1. Транспортна мережа:
  • - залізничні колії (парової, дизельної чи електричної тяги);
  • - автобусна комунікація;
  • - порти і повітряне сполучення;
  • - судноплавні лінії та річкові причали
 • 2. Кількість та види транспортних засобів:
  • - туристичні автобуси;
  • - кораблі та морські й прибережні пороми;
  • - яхти, козацькі чайки, гондоли;
  • - повітряні кулі, планери;
  • - гужовий транспорт (коні, верблюди), гірськолижні витяги

Закінчення табл. 4.2

1

2

 • 3. Частота сполучень
 • 4. Довжина і якість доріг (дороги з твердим покриттям, у то* му числі магістральні, залізничні, річкові канали)

Гастрономічна база

 • 1. Кількість об'єктів харчування (ресторанів, піцерій, кафе, барів, кав'ярень тощо)
 • 2. Кількість місць у закладах харчування

Супутня база

1. Кількість додаткових об'єктів (басейнів, ковзанок, спортзал ів, прокату туристичного спорядження, сувенірних магазинів, рекреаційно-торговельних комплексів, базарів тощо)

Загальноприйнятим умовним показником обсягу туристичної пропозиції є сфера розміщення (обсяг та її структура) з розподілом на види і категорії об'єктів туристичного розміщення. Можна стверджувати: що більша нічліжна база регіону чи території прийняття, то більш значуща туристична пропозиція. Ранг нічліжної бази серед показників туристичної пропозиції визначається передусім з урахуванням наступних передумов:

 • - нічліжна база, за нечисленними винятками, є де-факто базою туристичною;
 • - можна прийняти, що нічліжна база розміщена там, де е туристичні цінності, розвинута супутня сфера туризму, а територія має належне транспортне сполучення.

Показник сфери розміщення охоплює лише один елемент туристичної пропозиції, тому необхідно враховувати й інші показники. Щодо туристичних цінностей важливими є такі показники, як: частка територій, котрі мають природні цінності, у загальнії) площі певної адміністративно-територіальної одиниці; чисельність пам'яток старовини, музеїв; кількість та площа природоохоронних територій (наприклад, національних заповідників, заказників, природних парків); кількість і площа поверхневих вод (наприклад, морів, озер, рік), а також довжина туристичних маршрутів (піших, велосипедних, водних, кінних, автомагістральних).

Досліджуючи туристичну пропозицію, необхідно також враховувати показники, що стосуються транспорту, передусім транспортної мережі, її покриття (наприклад, довжина доріг різної класифікації, кількість зупинок, вокзалів) та сполучення з основними регіонами туристичного прийняття. Надзвичайно важливою є частота сполучень цих регіонів з основними пунктами відправляння туристів.

Туристична пропозиція також може бути охарактеризована кількістю гастрономічних об'єктів (ресторани, кафе, їдальні, в піцерії, кав'ярні, цукерні тощо), супутньою базою (басейни, пляжі, стадіони, осередки верхової їзди, тенісні корти, місця для риболовлі, прокат плавальних засобів, велосипедів, риболовного інвентарю), а також елементами місцевої інфраструктури послуг (магазини, аптеки, заправні станції, осередки охорони здоров'я та забезпечення громадського правопорядку).

Необхідно пам'ятати, що багато елементів туристичної пропозиції має паратуристичний характер. Можна також зауважити певну залежність, згідно з якою: що більша територія охоплена дослідженням, то - з огляду на існуючу статистичну звітність - важче визначити обсяг туристичної пропозиції.

Синтетичним показником туристичної пропозиції є туристична привабливість, чи атракційність, яка визначається як сума суб'єктивної й об'єктивної оцінок окремих елементів туристичної пропозиції, яка перебуває у визначених межах за певного рівня цін і доходів1. Туристична привабливість є похідною обговорюваних елементів туристичної пропозиції, а саме:

 • - туристичних цінностей;
 • - елементів туристичного освоєння (сфери розміщення, харчування, супутньої бази);
 • - комунікаційної доступності;
 • - стану природного середовища;
 • - результатів природоохоронної діяльності.

За посередництвом відповідних методів дослідження та сукупності окремих показників можна здійснити загальну оцінку цього показника, який дає змогу провести порівняння у часовому і просторовому вимірах між туристичними регіонами.

З погляду діяльності підприємств на туристичному ринку основними інструментами, які формують структуру пропозиції, а надто конкурентну позицію на ринку, є ціна і якість пропонованих послуг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >