< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Дострокове закриття (або анулювання) імпортного акредитива

 • 6.1. Якщо наказодавець акредитива подав лист-заяву уповноваженому банку-емітенту про дострокове закриття (анулювання) безвідкличного акредитива, то уповноважений банк-емітент має надіслати до аві-зуючого та підтверджуючого (якщо він є) банку відповідний запит для одержання згоди від бенефіціара, якщо акредитив був підтвердженим (має бути обов'язкова згода підтверджуючого банку), на дострокове закриття (або анулювання) безвідкличного акредитива.
 • ( Пункт 6.1 глави 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 6.2. Зазначений лист-заява подається наказодавцем акредитива уповноваженому банку-емітенту в паперовій формі (у цьому разі лист-заява має містити відбиток печатки та підписи осіб наказодавця акредитива, які заявлені ним у картці із зразками підписів та відбитком печатки) або в електронному вигляді за допомогою систем дистанційного обслуговування.
 • ( Пункт 6.2 глави 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 6.3. Якщо від авізуючого та підтверджуючого (якщо він є) банку надійшло повідомлення про згоду бенефіціара на дострокове закриття (або анулювання) безвідкличного акредитива і немає заперечень на час отримання повідомлення з боку підтверджуючого банку, то акредитив уважається анульованим.
 • ( Пункт 6.3 глави 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N25 від 27.01.2006, N 580 від 29.09.2009)
 • 6.4. Якщо лист-заява про дострокове закриття (анулювання) акредитива надійшла від авізуючого та підтверджуючого (якщо він є) банку на підставі доручення бенефіціара, то уповноважений банк-емітент має повідомити про це наказодавця акредитива.
 • ( Пункт 6.4 глави 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 6.5. Якщо кошти грошового забезпечення акредитива були розміщені на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку коштів банків у розрахунках, виконуючого (підтверджуючого, рамбурсу-ючого) банку, то після повернення їх з банку, у якому вони були розміщені, кошти за акредитивом мають бути списані з цього балансового рахунку та з відповідних балансових рахунків, призначених для обліку коштів у розрахунках суб'єктів господарювання або фізичних осіб, а також зараховані на поточний рахунок наказодавця акредитива (якщо акредитив відкривався за рахунок його коштів).
 • ( Абзац перший пункту 6.5 глави 6 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 25 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Якщо кошти грошового забезпечення акредитива купувалися для наказодавця акредитива на міжбанківському валютному ринку України, то вони мають бути продані на міжбанківському валютному ринку України і гривневий еквівалент від проданої іноземної валюти має бути зарахований на поточний рахунок наказодавця акредитива.

Здійснення уповноваженим банком-емітентом операцій за імпортним акредитивом у разі надання документів з розбіжностями

7.1. Уповноважений банк-емітент, що є виконуючим банком, уразі виявлення розбіжностей під час перевірки документів за акредитивом з умовами акредитива надсилає до банку, від якого надійшли ці документи, повідомлення про виявлені розбіжності у строк відповідно до УПДА або інших міжнародних документів, затверджених МТП, яким підпорядкований акредитив. Якщо документи одержані виконуючим уповноваженим банком-емітентом безпосередньо від бенефіціара, то повідомлення про виявлені розбіжності у строк відповідно до УПДА або інших міжнародних документів, затверджених МТП, яким підпорядкований акредитив, надсилається безпосередньо бенефіціару та/або банку бенефіціара.

У разі отримання уповноваженим банком-емітентом інструкцій від банку або безпосередньо від бенефіціара щодо дій з документами, у яких виявлено розбіжності, уповноважений банк-емітент діє відповідно до цих інструкцій за умови, що вони не суперечать законодавству України. Разом з цим уповноважений банк-емітент готує та надсилає на адресу наказодавця акредитива листа, у якому зазначаються перелік усіх розбіжностей та прохання надіслати відповідного листа з інструкціями щодо оплати або відмови від оплати документів з розбіжностями за акредитивом. Зазначений лист може надсилатися наказодавцем акредитива уповноваженому банку-емітенту в паперовій формі (з відбитком печатки та підписами осіб наказодавця акредитива, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки) або в електронному вигляді за допомогою систем дистанційного обслуговування.

Уповноважений банк-емітент надсилає листа наказодавцю акредитива і діє відповідно до глави 5 цього розділу, якщо він у строк дії акредитива отримав від банку або безпосередньо від бенефіціара нові документи, що становлять належне представлення.

 • ( Пункт 7.1 глави 7 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 7.2. У разі отримання листа від наказодавця акредитива про відмову від оплати документів з розбіжностями за акредитивом банк-емітент разом із супровідним листом повертає їх до банку, від якого вони були отримані, або бенефіціару, що їх надіслав, або діє відповідно до інструкцій, отриманих від сторони, що подала документи.
 • ( Пункт 7.2 глави 7 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 25 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 7.3. Наказодавець акредитива надсилає листа про свою згоду на оплату документів з розбіжностями до уповноваженого банку-емітента, якщо він приймає рішення щодо оплати документів з розбіжностями. Надалі уповноважений банк-емітент діє відповідно до глави 5 цього розділу.

Уповноважений банк-емітент може відмовитися від оплати документів з розбіжностями за непокритим акредитивом (навіть якщо наказодавець акредитива дав свою згоду на їх оплату), якщо отримані документи свідчать про неналежне виконання бенефіціаром своїх зобов'язань.

 • ( Пункт 7.3 глави 7 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 7.4. Акредитив закривається в уповноваженому банку-емітенті після виконання всіх платежів та передавання документів за акредитивом наказодавцю акредитива або після закінчення терміну дії акредитива (якщо акредитив невикористаний або анульований). Справа за акредитивом здається до архіву уповноваженого банку-емітента.

Уповноважений банк-емітент має право закрити акредитив, якщо акредитив виконувався в іншому банку, не пізніше ніж через 14 календарних днів після строку його закінчення за умови неотримання від цього банку повідомлення щодо надання документів бенефіціаром.

 • ( Абзац другий пункту 7.4 глави 7 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) ( Пункт 7.4 глави 7 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N25 від 27.01.2006)
 • 7.5. Оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат банків здійснюються відповідно до глави 8 цього розділу.
 • ( Пункт 7.5 глави 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >