< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Забруднення гідросфери

Екологічні проблеми використання водних ресурсів. Існування біосфери і людини зокрема завжди ґрунтувалося на використанні води. Людство постійно збільшувало водоспоживання, піддаючи гідросферу великому різноманіттю впливів. Передусім це стосується таких небезпечних впливів, як забруднення і виснаження поверхневих і підземних прісних вод. На будь-яку водойму впливають умови формування поверхневого або підземного водного стоку, різноманітні природні явища, транспорт, промислове і комунальне будівництво, господарська та побутова діяльність людини. Наслідком цих впливів є внесення у водне середовище нових, невластивих йому забруднювачів, що погіршують якість води.

Світові проблеми прісної води

Вода і життя - поняття нероздільні. На Землі всього 2% гідросфери припадає на прісні води, проте вони постійно відновлюються. Прісні водні ресурси існують завдяки кругообігу води. Унаслідок випаровування утворюється гігантський об'єм води, що становить 525 тис. км3 у рік. Щороку із Світового океану і суходолу під дією сонця випаровується шар води товщиною приблизно 1250 км. Частина води знову потрапляє з опадами в океан, а інша частина переноситься вітрами на суходіл і живить ріки та озера, льодовики й підземні води.

Запаси прісної води потенційно великі. Однак у будь-якому районі світу вони можуть виснажуватися через нераціональне водокористування або забруднення. Кількість таких територій зростає, охоплюючи цілі географічні райони. Потреба у воді не задовольняється для 20% міського і 75% сільського населення світу. Обсяг споживаної води залежить від регіону і рівня життя і становить від 3 до 700 л за добу на одну людину.

Споживання води промисловістю також залежить від економічного розвитку цього району. Наприклад, у Канаді промисловість споживає 84% усього водозабору, а в Індії - 1%. Найбільш водоємні галузі промисловості:

 • - сталеливарна,
 • - хімічна,
 • - нафтохімічна,
 • - целюлозно-паперова,
 • - харчова,
 • - сільське господарство.

Вони використовують майже 70% усієї води, що затрачається у промисловості. В середньому у світі на промисловість іде приблизно 20% усієї споживаної води. Головний же споживач прісної води - сільське господарство: на його потреби іде 70-80% усієї прісної води. Зрошувальне землеробство займає лише 15-17% площі сільськогосподарських угідь, а дає половину всієї продукції, майже 70% посівів бавовнику у світі існує завдяки зрошенню.

Стік рік змінюється залежно від коливань клімату. Втручання людини в природні процеси торкнулося вже й річкового стоку. У сільському господарстві велика частина води не повертається в ріки, а витрачається на випаровування та утворення рослинної маси, тому що при фотосинтезі водень з молекул води переходить в органічні сполуки. Для регулювання стоку рік рівномірно протягом року побудовано 1500 водоймищ (вони регулюють до 9% усього стоку). На стік рік Далекого Сходу, Сибіру і Півночі європейської частини господарська діяльність людини майже не вплинула. Однак у найбільш обжитих районах він скоротився на 8%, а в таких ріках, як Терек, Дон, Дністер і Урал, - на 11-20%. Помітно зменшився водний стік у Волзі, Сирдар'ї й Амудар'ї.

Обмежені і навіть убогі в багатьох країнах запаси прісних вод значно скоротилися через забруднення. Зазвичай забруднюючі речовини розділяють на кілька класів залежно від їхньої природи, хімічної будови й походження.

Джерела забруднення гідросфери

Процеси забруднення гідросфери пов'язані з різними чинниками, проте основними джерелами є:

 • - витік нафти і нафтопродуктів;
 • - скидання у водойми неочищених стічних вод;
 • - змив отрутохімікатів зливовими опадами;
 • - підприємства хімічної, гірничо-видобувної, нафтової, целюлозно-паперової промисловості;
 • - морський і річковий транспорт;
 • - сільське господарство.

Підприємства нафтової промисловості забруднюють гідросферу насамперед унаслідок витоку нафти і нафтопродуктів на всіх її виробничих етапах, зокрема, втрати під час видобутку, при транспортуванні, розвантаженні і перевантаженні. Надзвичайно небезпечними для водних ресурсів є стічні промислові води, які забруднюють екосистеми найрізноманітнішими компонентами залежно від особливостей галузей промисловості.

Велика кількість небезпечних забруднюючих речовин, таких як пестициди, амонійний і нітратний нітроген, фосфор, калій та ін., змиваються із сільськогосподарських угідь під час зливових опадів, негативно впливаючи на стан водойм.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >