< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бар'єри для вступу на ринок

Існує поняття "бар'єр входу на ринок", висоту якого слід ураховувати як фірмам, що розташовані усередині туристичної сфери (для них чим вищий бар'єр, тим краще), так і туристичним фірмам, які думають здійснити вхід у новий ринок (для них чим він нижче, тим краще).

Бар'єри для вступу до ринку є чинниками, що перешкоджають проникненню на ринок нових туристичних фірм. Оцінка можливостей для вступу до ринку нових господарюючих суб'єктів грунтується на передумові про отримання високого прибутку при прийнятному рівні ризику. Відповідно до "Методичних рекомендацій за визначенням домінуючого положення господарюючого суб'єкта на туристичному ринку", можна виділити такі типи бар'єрів для входження у сферу туризму:

 • - виняткові права, пільги, надані регіону або окремому господарюючому суб'єкту;
 • - закріплені в законах пільги господарюючим суб'єктам;
 • - рішення органів влади і управління щодо обмежень в'їзного чи виїзного туризму за межі області (наприклад, вимог санітарного контролю);
 • - необхідність отримання згоди державних органів на заняття певними видами діяльності і часовий інтервал, необхідний для отримання цієї згоди (ліцензування);
 • - патенти і авторські права;
 • - технологічні секрети;
 • - власність на всю пропозицію якого-небудь невідтворного ресурсу;
 • - ексклюзивні довгострокові угоди із посередниками сировини і матеріалів, що призводять до того, що нові господарюючі на ринку суб'єкти не можуть їх одержати;
 • - можливість споживачів відмовитися від турпродуктів традиційного посередника і переорієнтовуватися на туристичний продукт іншого господарюючого суб'єкта;
 • - бар'єри, встановлені на шляху міжнародної торгівлі:
 • - тарифи;
 • - квоти;
 • - прямі обмеження на ввезення/вивіз:
 • - наявність законодавчих актів, що перешкоджають міжнародному туризму.

Бар'єри при відході з ринку

Бар'єри при відході з ринку є перешкодами, які виникають у разі припинення діяльності на певному ринку. Конкуренція стає інтенсивнішою, коли відхід із бізнесу стає дорожчим, ніж продовження конкуренції. Чим вище бар'єри для відходу, тим більше туристичні фірми схильні залишитися на ринку. Ослаблення сил конкуренції виникає, коли короткострокові витрати виходу нижчі порівняно з додатковими витратами для продовження бізнесу. До витрат, пов'язаних із припиненням бізнесу, можна віднести: неліквідні засоби (наприклад, одноцільові машини);

 • - одноразові витрати при відході з ринку (наприклад, ліквідація філіалу);
 • - стратегічні взаємозв'язки (наприклад, один сегмент ринку впливає на успіх діяльності на другому).
 • - адміністративні і соціальні обмеження.

Бар'єри відходу з ринку і проникнення на нього діють у цілому в протилежних напрямах: конкуренція тим сильніше, чим вище бар'єри відходу і нижче вони за вхід.

Чинники, які визначають висоту бар'єра:

 • 1. Економія масштабів. Звичайно туристичні фірми, що вперше з'явилися на ринку, починають діяльність із просування і продажу нового турпродукту в масштабах істотно менших, ніж туристичні фірми, які його традиційно пропонували на ринку. Тому їх витрати на створення, просування і продаж турпродукту вищі, що обумовлює при показовій рівності ринкових цін отримання ними меншого прибутку, а можливо, і збитку.
 • 2. Звичність марки турпродукту. Споживачі конкретних турпродуктів орієнтовані на придбання турпродуктів певних марок. Новим туристичним фірмам необхідно створити свій імідж серед споживачів. Часто це дуже складне завдання.
 • 3. Фіксовані витрати, пов'язані зі входом в нову нішу сфери туризму (проходження нових стандартів, вимог щодо дизайну турпродукту та ін.).
 • 4. Витрати на нові основні фонди, які у багатьох випадках потрібні при створенні нового турпродукту.
 • 5. Доступ до мережі просування турпродукту. Традиційні туристичні фірми можуть створити бар'єри для нових туристичних фірм на шляху їх проникнення у функціонуючі мережі просування і продажу турпродукту. В цьому випадку новим туристичним фірмам, що пропонують даний туристичний продукт доведеться створювати свої мережі для його просування й продажу, що вимагає високих витрат.
 • 6. Доступ до системи постачання в ринку. В ній існують ті ж бар'єри, що і у випадку із системою просування турпродукту.
 • 7. Відсутність досвіду створення даного виду туристичного продукту, унаслідок чого собівартість турпродукту загалом вища, ніж у традиційних туристичних фірм.
 • 8. Можливі дії туристичних фірм, спрямовані на захист своїх інтересів. Наприклад, відмова у продажу необхідних патентів, лобіювання в уряді і місцевих структурах влади своїх інтересів, унаслідок чого традиційні туристичні фірми можуть мати податкові та інші пільги, а доступ на ринок нових туристичних фірм буде ускладнений.

Визначення цілей конкурентів

Одні туристичні фірми прагнуть до отримання короткочасних прибутків, тоді як інші - довготривалих, тому деякі конкуренти орієнтуються на отримання швидше "прийнятних", ніж максимальних прибутків.

Таким чином, туристичні фірми не повинні обмежуватися лише аналізом цілей конкурентів відносно отримання прибутку. Кожний із конкурентів має комплекс їх, які відрізняються за ступенем важливості. Туристичній фірмі слід знати, яке відносне значення надають конкуренти таким цілям, як поточна прибутковість, зростання частки ринку, рух готівки, провідні позиції у галузі технологій і у сфері турпродуктів тощо. Знання цілей конкурента дозволяє зробити висновки про те, чи задоволений він дійсним становищем справ і як реагуватиме на різні дії конкурентів.

Туристична фірма також повинна стежити за цілями своїх конкурентів, щоб ухвалити рішення про атаку або, навпаки, захисту різних ринкових сегментів турпродукту. Якщо туристична фірма виявляє, що конкурент відкрив новий сегмент, це можна розцінювати як сприятливу можливість для атаки. Якщо вона виявляє, що конкуренти планують проникнення в сегменти, які в даний час обслуговуються даною туристичною фірмою, то це може послужити для неї застереженням.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >