< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Споживчий кредит

Споживчий кредит - це позичка, яка надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам - резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

У залежності від цільового спрямування споживчі кредити поділяються на:

- поточні потреби (придбання товарів тривалого користування та послуг); - витрати капітального характеру.

Для одержання кредиту на поточні потреби позичальник подає банку:

 • - паспорт;
 • - заяву на одержання кредиту, де зазначаються об'єкти кредитування, сума кредиту, строк погашення, забезпечення;
 • - документи, що підтверджують платоспроможність позичальника (довідка з місця роботи про суму заробітку та суму утримань, за наявності інших доходів - документи, що підтверджують їх одержання).

Споживчий кредит на витрати капітального характеру потребує від населення надання банкам звітів про цільове використання одержаних коштів.

Комерційні банки можуть надавати споживчий кредит під такі об'єкти:

 • - на капремонт садових будиночків, будинків у сільській місцевості, на будівництво гаражів, покупку квартир, господарче улаштування;
 • - на будівництво індивідуальних будинків;
 • - на купівлю у громадян індивідуальних жилих будинків, реконструкцію і капремонт таких будинків.

Для одержання кредиту в установі банку позичальник подає банку:

 • - паспорт;
 • - заяву на одержання кредиту, де зазначаються об'єкти кредитування, сума кредиту, строк погашення, забезпечення;
 • - документи, що підтверджують платоспроможність позичальника;
 • - договір застави майна чи поручительства;
 • - витяг з рішення органу місцевої влади про виділення земельної ділянки під забудову;
 • - дані проектно-кошторисної документації про вартість будинку, завірені районним архітектором.

До споживчого кредиту належить і кредит ломбардів, тобто кредитних установ, які надають грошові позички під заставу предметів особистого та домашнього споживання. Розмір кредиту залежить від виду речей, що надаються у заставу, їх ринкової вартості та встановленої ломбардом межі забезпечення.

Однією з форм споживчого кредиту є кредитна картка, умовою отримання якої є платоспроможність клієнта. По кожній картці встановлюється ліміт кредитування. Від операцій з кредитними картками банк отримує дохід, який складається з:

 • - комісії, що стягується з торговельних організацій при оплаті рахунків за надані власнику кредитної картки товари;
 • - щорічної плати клієнтів за кредитні картки (якщо така встановлена);
 • - процента за кредит, що надається власникам кредитних карток у межах ліміту кредитування.

Консорціумний кредит

Консорціумне кредитування здійснюється з метою забезпечення гарантії повернення великих кредитів, зменшення рівня ризику при кредитуванні проектів, які потребують значних капітальних вкладень.

Банківський консорціум - це тимчасове об'єднання банків, які створюються для координації дій при проведенні різного роду банківських операцій або для кредитування однієї, але великої угоди.

Координує дії учасників головний банк (лідер), який представляє інтереси консорціуму, але діє в межах повноважень, які отримує від інших учасників консорціуму. За організацію консорціуму банк-лідер отримує спеціальну винагороду, крім відсотків та комісійних, що покривають його витрати.

Взаємовідносини між учасниками консорціуму та позичальниками регулюються кредитним договором, який містить такі статті:

 • - перелік учасників консорціумної угоди;
 • - сума та термін кредиту;
 • - періодичність і порядок надання кредитів;
 • - процентна ставка, порядок нарахування та сплати процентів;
 • - умови дострокового погашення;
 • - порядок компенсації позичальником можливого збільшення вартості проекту;
 • - санкції за порушення умов договору;
 • - підписи та печатки всіх учасників угоди.

Кредит може надаватись таким чином:

 • - за допомогою акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку;
 • - шляхом гарантування загальної суми кредиту головним банком або групою банків, а кредитування здійснюється у міру виникнення потреби у позичці;
 • - шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків до участі у консорціумній угоді.

В угоді щодо паралельного кредиту беруть участь два або більше банків, кожний з яких самостійно веде переговори з позичальником, а потім вони узгоджують між собою умови кредитування, щоб у підсумку укласти кредитні договори з позичальником на однакових умовах. Кожний банк самостійно надає позичальнику визначену частку кредиту. Повернення кредиту і сплата процентів здійснюються позичальником кожному банку-кредитору окремо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >