< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Курси обміну валют за нульової вартості угоди

Курс S (USD/GBP) означає кількість дол. США на один фунт стерлінгів на спот-ринку. У більш загальному вигляді S(i/j) - це кількість одиниць валюти і на одиницю валюти j на спот-ринку валют.

На прикладі трьох валют (долара, євро і фунта стерлінгів) можна побудувати схему обміну валют прямим і непрямим шляхом. На рис. 7.1 показано стрілками обмін євро на фунти. За прямого обміну отримуємо S (GBP/EUR) фунтів стерлінгів.

Прямий і непрямий обмін: нульова вартість угоди

Рис. 7.1. Прямий і непрямий обмін: нульова вартість угоди

За непрямого обміну спочатку євро обмінюють на долари, потім долари - на фунти, тобто:

I етап - S (USD/EUR);

II етап - S (GBP/USD).

У підсумку отримуємо S (USD/EUR) o S (GBP/USD) фунтів стерлінгів на кожну одиницю євро.

Банк, пропонуючи обміняти євро прямо на фунти, має запропонувати принаймні таку саму кількість фунтів, як і за непрямого обміну. Для забезпечення ефективності обміну банківський обмінний курс має бути такий, щоб:

На рис. 7.1 показані тонкими стрілками можливі шляхи обміну фунтів стерлінгів на євро. За прямого обміну результат буде виражатися як 5 (ЕиЯ/ОВР) євро за кожен фунт, за непрямого обміну - через долар - в (иЗВ/ОВР) ■ 5 (ЕІ/Я/І/30).

Для забезпечення ефективності обміну курс має задовольняти умову:

Можемо порівняти нерівність (7.3) із нерівністю (7.4):

Використовуючи рівності (7.5) і нерівність (7.3), одержимо

Перетворюючи нерівність (7.6), отримаємо

Нерівність (7.7) узгоджуватиметься з нерівністю (7.4), якщо дотримуватися рівності. Це означає, що найкращими є шляхи обміну євро у фунти та фунти в євро, якщо гарантовано:

Ця рівність показує, що можна обчислити обмінні курси між євро і фунтами, використовуючи обмінні курси GBP - USD та EUR - USD, але за умови нульової вартості угоди.

Обмінний курс S (EUR/GBP) є крос-курсом. У загальному вигляді крос-курс - це обмінний курс між двома валютами, що визначається на основі їх обмінних курсів до долара, і рівність (7.8) набуває такого вигляду:

Формулу для розрахунку крос-курсів у вигляді рівності (7.9) можна записати у вигляді таких рівностей.

Вибір прямого або непрямого обміну валют означає вибір між однією або двома угодами. З одного боку, за непрямого обміну йдеться про загальну ціну угоди на відміну від прямого обміну. З іншого - згідно з рис. 7.1 маємо справу з трьома угодами, тобто з трьома цінами угоди: конвертування долара у фунти стерлінгів, конвертування євро в долари та конвертування фунтів в євро. Є також три ціни угоди і за зворотного обміну (долари в євро, євро у фунти стерлінгів, фунти стерлінгів у долари).

Обмін за ненульової ціни угоди

Визначення ціни угоди. Як вже зазначалося, ціна купівлі валюти має відрізнятися від ціни її продажу. Наприклад, ціна в доларах, яку клієнт повинен заплатити банку за євро (банківська ціна попиту), буде перевищувати ціну в доларах, прийнятих від продавців євро (банківська ціна пропозиції). До того ж покупець оплачує комісійні за кожною угодою. Таким чином, ціна угоди складається з двох частин: одна характеризує різницю між попитом і пропозицією, друга є винагородою валютного дилера. Обидві вони забезпечують загальний дохід за обміну валют.

Необхідно визначити курс купівлі і курс продажу.

S (USD/ask GBP) - ціна, що має бути сплачена банку за купівлю одного фунта стерлінгів за долари, - банківська пропозиція.

S (USD/bid GBP) - кількість доларів, прийнята банком у процесі продажу одного фунта, - банківський курс, за яким приймаються фунти.

Замість 8 (USD/ask GBP) можна написати S (bid USD/ ask GBP), оскільки якщо банк пропонує фунти за долари, тобто є пропозиція купити долари за фунти, це - дві сторони угоди, а замість 8 (USD/bid GBP) - S (ask USD/bid GBP). Якщо запитують банківську ставку пропозиції для фунтів у доларах - S (USD/ask GBP), то відомо, що це також банківська ставка, за якою приймаються долари.

Тому за ненульової ціни угоди треба обережно використовувати величину, зворотну обмінному курсу. Коли є ціна угоди, замість S (USD/GBP) = 1/S (GBP/USD) необхідно написати

У загальному вигляді:

На рис. 7.2 показані обмінні курси, які містять ціну угоди.

Прямий і непрямий обмін: ненульова ціна угоди

Рис. 7.2. Прямий і непрямий обмін: ненульова ціна угоди

Якщо клієнти будуть купувати фунти стерлінгів за євро, вони одержать S (GBP/bid EUR) фунтів з банку. Це банківська купівля, або запропонований курс, євро у фунтах стерлінгів. Якщо обмінювати євро на фунти непрямим шляхом, а через долари, то на першому етапі за кожне євро можна купити

S (USD/bid EUR) доларів. Це банківська купівля, або запропонований курс, євро в доларах. На другому етапі за кожен долар купується S (GBP/bid USD) фунтів - це банківська купівля, або запропонований курс, долара у фунтах. За непрямого обміну отримуємо S (USD/bid EUR) o S {GBP/bid USD) фунтів за євро.

Банківське призначення ціни за прямого обміну може бути не прийняте покупцями, якщо воно дає менше фунтів, ніж за непрямого:

Аналогічно, якщо хочемо поміняти фунти на євро:

Використовуючи рівність (7.11) і нерівність (7.13), маємо:

Наявність bid і ask крос-курсів залежить від конкуренції між банками щодо обміну валют. У разі великої конкуренції коливання курсу буде незначним на основі розпорядження про розмір bid-ask курсів долара й однієї з валют. Якщо немає конкуренції чи якщо вона незначна, коливання в нерівності (7.16) може бути більшим, досягати подвійного розміру різниці курсів bid-ask1:

За торгівлі валютою в учасників валютного ринку виникають вимоги і зобов'язання у різних валютах. Співвідношення вимог і зобов'язань за тією чи іншою валютою в оператора валютного ринку утворює його валютну позицію, що буває відкритою і закритою. Закрита валютна позиція припускає збіг вимог і зобов'язань у кожній валюті. І навпаки, якщо вимоги і зобов'язання не збігаються, то позиція є відкритою. У свою чергу відкрита позиція буває довгою і короткою.

Наявність у валютного оператора довгої відкритої позиції свідчить про те, що його вимоги стосовно деякої купленої валюти перевищують зобов'язання щодо неї. Коротка валютна позиція учасника ринку показує, що його зобов'язання перевищують його вимоги за розглянутою валютою. Наявність відкритої валютної позиції (як короткої, так і довгої) припускає, що оператор валютного ринку в умовах плаваючих валютних курсів несе валютний ризик. Валютний ризик - це ризик втрат чи недоодержання прибутку у вітчизняній валюті у зв'язку з несприятливою зміною валютного курсу.

Хоча спот-операції є "швидкими", проте і вони піддаються валютному ризику. Це пов'язано насамперед з технічними особливостями систем клірингових розрахунків, що наявні у більшості країн світу, а також із тимчасовими розходженнями в роботі валютних ринків. Наприклад, валютні ринки США і Західної Європи розділені п'ятьма часовими поясами, а отже, платежі в доларах США можуть направлятися на кілька годин пізніше платежів у західноєвропейських валютах, усе-таки встигаючи до строку валютування з операції, що і призводить до можливості виникнення ризику збитків. Крім того, особливостями багатьох клірингових систем є те, що інформація про те, чи отриманий платіж від контрагента, стає відомою лише наступного дня після дати валютування, а за цей час різка зміна валютного курсу може призвести до збитків чи упущеної вигоди.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >