Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь наукиОсновні етапи розвитку охорони праціЗ історії нагляду за охороною праці в УкраїніСтан охорони праці в Україні та інших країнахОсновні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначенняПредмет, структура, зміст, мета дисципліни "Основи охорони праці", її зв'язок з іншими дисциплінами Законодавча та нормативна база з питань охорони праці Основні законодавчі акти про охорону праці Основні положення Закону України "Про охорону праці"Основні принципи державної політики в галузі охорони праціГарантії прав на охорону праці Найважливіші надбання Закону України "Про охорону праці" Соціальний захист потерпілих на виробництвіФінансування страхування від нещасного випадкуСлужба страхових експертівНайважливіші надбання Закону щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Фінансування охорони праці Основні положення законодавства про працю Охорона праці жінок Охорона праці неповнолітніх Нормативно-правові акти з охорони праці Нормативні акти з охорони праці підприємств Інструкції з охорони праці Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження Система управління охороною праці Організація охорони праці на виробництві. Обов'язки роботодавців і працівників щодо виконання вимог охорони праці Служба охорони праці підприємства Комісія з питань охорони праці підприємства Навчання з питань охорони праці Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання працівників на підприємстві Організація проведення інструктажів з питань охорони праці Стажування, дублювання та допуск працівників до роботи Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження та права Громадський контроль за додержанням законодавства з охорони праціУповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх основні обов'язки і праваПовноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства з охорони праці Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві Класифікація нещасних випадків Розслідування та облік нещасних випадків Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь Розслідування та облік аварій Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві Методи аналізу виробничого травматизму та профзахворюваності Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності та заходи щодо їх запобігання Визначення збитків, пов'язаних з виробничим травматизмом і захворюваннями працівників Кольори безпеки та знаки безпеки праці ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ Загальні положення Законодавство в галузі гігієни праці Фізіологічні особливості різних видів діяльності Гігієнічна класифікація праці Атестація робочих місць за умовами праці Мікроклімат виробничих приміщень Вплив параметрів мікроклімату на організм людини Нормалізація параметрів мікроклімату Визначення параметрів мікроклімату Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату Забруднення повітря виробничих приміщень Вплив шкідливих речовин на організм людини Нормування шкідливих речовин Захист від шкідливої дії речовин на виробництві Вентиляція виробничих приміщень Призначення та класифікація систем вентиляції Природна вентиляція Штучна вентиляція Загальнообмінна штучна вентиляція Місцева вентиляція Методи розрахунку систем штучної вентиляції Основні вимоги до систем вентиляції Кондиціонування повітря Системи опалення Освітлення виробничих приміщень Значення освітлення для успішної трудової діяльності Основні світлотехнічні поняття та одиниці Основні вимоги до виробничого освітлення Види виробничого освітлення Природне освітлення Штучне освітлення Джерела штучного освітлення Світильники Проектування систем штучного освітлення Методи розрахунку штучного освітлення Експлуатація освітлювальних установок Вібрація Параметри та види вібрації, її дія на організм людини Нормування вібрації Заходи та засоби захисту від вібрації Вимірювання параметрів вібрації Шум, ультразвук та інфразвук Шум та його види Фізичні характеристики шуму Вплив шуму на організм людини Нормування та вимірювання шуму Заходи та засоби захисту від шуму Інфразвук Ультразвук Іонізуюче випромінювання Види, властивості та одиниці вимірювання іонізуючого випромінювання Дія іонізуючого випромінювання на організм людини Нормування іонізуючого випромінювання Захист від іонізуючого випромінювання Методи та прилади для радіометричного і дозиметричного контролю та вимірювання Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону Джерела електромагнітних полів радіочастот, класифікація електромагнітних випромінювань за частотним спектром Дія електромагнітних полів радіочастот на організм людини, рівні допустимого опромінення Захист від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону Випромінювання оптичного діапазону Інфрачервоні випромінювання Ультрафіолетові випромінювання Лазерне випромінювання Засоби індивідуального захисту Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та планування його території Основні вимоги до виробничих будівель та споруд Основні вимоги до допоміжних приміщень Основні вимоги до водопостачання та каналізації ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ Загальні вимоги безпеки виробничого устаткування та процесів Безпечність виробничого устаткування Безпечність виробничих процесів Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки Загальні вимоги безпеки під час експлуатації систем, що працюють під тиском Причини аварій і нещасних випадків під час експлуатації систем, що працюють під тиском Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском Контрольно-вимірювальні прилади, запобіжні пристрої та арматура Безпека під час експлуатації котельних установок Безпека під час експлуатації компресорних установок Безпека під час експлуатації трубопроводів Безпека під час експлуатації балонів Безпека під час експлуатації установок кріогенної техніки Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та застосування підіймально-транспортної техніки Загальні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт Основні причини нещасних випадків під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт Безпека вантажопідіймального обладнання Безпека внутрішньозаводського транспорту Безпека внутрішньоцехового транспорту Електробезпека Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини Види електричних травм. Причини летальних наслідків від дії електричного струму Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом Допустимі значення струмів і напруг Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом Умови ураження людини струмом при доторканні до струмовідних частин електромережДвофазне (двополюсне) доторкання Однофазне (однополюсне) доторкання Небезпека замикання на землю в електроустановках Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок Конструкція електроустановок Технічні способи та засоби захисту Організаційні та технічні заходи електробезпеки Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу Надання першої допомоги при ураженні електричним струмомЗвільнення потерпілого від дії електричного струму Надання долікарської допомоги Захист від статичної електрики Захист від атмосферної електрики (блискавки) ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА Сучасний стан щодо забезпечення пожежної безпеки. Основні причини пожеж Стан забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах Основні причини пожеж Загальні відомості про пожежу Поняття про пожежу. Класифікація пожеж Небезпечні та шкідливі чинники, пов'язані з пожежами Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів Поняття про горіння. Види горіння Умови, необхідні для виникнення горіння Різновиди горіння Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів Оцінка об'єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень (зон) Концептуальні засади забезпечення пожежної безпеки об'єкта Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта Система запобігання пожежі Система протипожежного захисту Система організаційно-технічних заходів Пожежна безпека будівель та споруд Вогнестійкість будівель та споруд Підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій Протипожежні перешкоди та захист отворів у них Протидимний та противибуховий захист будівель та споруд Протипожежні розриви Евакуація людей з будівель та приміщень Засоби гасіння та виявлення пожеж Способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини Установки та засоби гасіння пожеж Пожежні сигналізація, оповіщення та зв'язок Організація забезпечення пожежної безпеки Правова основа забезпечення пожежної безпеки Загальні принципи організації пожежної безпеки Державний пожежний нагляд Завдання та види пожежної охорони Вивчення питань пожежної безпеки Порядок дій у разі виявлення пожежі Місця, в яких забороняється куріння Знаки пожежної безпеки
 
Наст >