Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Методика складання звітності бюджетних установІЗагальні положення складання звітності бюджетними установами та порядок її подання і затвердженняСутність та класифікація звітності бюджетних установСуть звітності та її значенняКласифікація звітності бюджетних установЗагальні вимоги до звітності бюджетних установПоняття та принципи звітності про виконання кошторисівКласифікація форм звітності про виконання кошторисів бюджетних установОсновні вимоги до складання звітності про виконання кошторисівПорядок та терміни подання звітності про виконання кошторисів бюджетних установФінансова звітність бюджетних установБаланс: його зміст, побудова та методика складанняПризначення балансу та його побудоваДжерела даних та методика складання форми № 1 БалансМетодика складання фінансової звітності про результати діяльності бюджетних установВизначення результатів фінансової діяльності бюджетних установДжерела даних та методика складання форми № 9д, 9м. "Звіт про результати фінансової діяльності"Структура та призначення форми фінансової звітності "Звіт про рух грошових коштів"Джерела даних та методика складання форми фінансової звітності "Звіт про рух грошових коштів"Бюджетна звітність бюджетних установМетодика складання звітності про надходження та використання коштів бюджетних установСтруктура форми бюджетної звітності № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"Джерела даних та методика складання форми № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"Структура та класифікація звітів про надходження і використання коштів спеціального фондуДжерела даних та методика складання форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фондуМетодика складання форми бюджетної звітності "Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій"Методика складання форми бюджетної звітності "Звіт про виконання бюджету (кошторису) ФондуМетодика складання звітності про заборгованість бюджетних установСтруктура форми бюджетної звітності № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"Джерела даних та методика складання форми № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"Методика складання форми № 7д.1, № 7м1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика проведення звірки показників звітності, виправлення помилок та внесення змін у звітністьРозкриття елементів фінансової та бюджетної звітності: класифікація їх форм, структура та методика складанняМетодика складання пояснювальної запискиДжерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 5 "звіт про рух необоротних активів"Джерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 6 "звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"Джерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 15 "звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей"Методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"Методика складання форм розкриття елементів бюджетної звітностіЗвірка форм звітності про виконання кошторисів бюджетних установ, виправлення помилок та внесення змінПорядок проведення звірки показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм розкриття елементів фінансової і бюджетної звітностіПорядок проведення звірки показників форм бюджетної звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм розкриття елементів бюджетної та фінансової звітностіВиправлення помилок і внесення змін у звітність про виконання кошторисів бюджетних установПодаткова, статистична та інша звітність бюджетних установПодаткова звітність: класифікація, терміни подання та методика складанняСклад податкової звітності бюджетних установ та терміни її поданняДжерела даних та методика складання форми податкової звітності "Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами і організаціями"Джерела даних та методика складання форми податкової звітності "Податкова декларація з податку на додану вартість"Джерела даних та методика складання форми податкової звітності "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку" (ф.№ 1ДФ)Методика складання форми податкової звітності "Звіт про суми податкових пільг"Статистична звітність: класифікація, терміни подання та методика складанняСклад статистичної звітності бюджетних установДжерела даних та методика складання форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці"Джерела даних та методика складання форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці"Джерела даних та методика складання форми державного статистичного спостереження № 6-пв (річна) "звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання"Звітність із загальнообов'язкового державного соціального страхування: класифікація, терміни подання та методика складанняСклад звітності із загальнообов'язкового державного соціального страхування бюджетних установДжерела даних та методика складання форми звітності "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів"Джерела даних та порядок заповнення форми звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
 
Наст >