< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система візуально-звукового оповіщення

Система візуально-звукового оповіщення повідомляє гостей і співробітників готелю про виникнення пожежі або іншої екстремальної ситуації, показує шляхи якнайшвидшої безпечної евакуації, надає іншу екстрену інформацію.

Для оповіщення використовуються спеціалізовані гучномовці, світлові табло з фіксованими написами ("Пожежа", "Вихід" тощо), піктограмами або світлодіодне табло. Сигнал на включення засобів оповіщення подається або автоматично центральною станцією пожежної сигналізації, або оператором системи безпеки. Так само передана через гучномовці аудіоінформація може або вимовлятися через мікрофон оператором, або бути попередньо записана на магнітофон або в пам'яті комп'ютера і передаватися автоматично.

Сучасні потужні інтегровані системи пожежної безпеки включають розвинуті інтелектуальні системи оповіщення, що формують звукові і візуальні повідомлення в залежності від конкретної ситуації (конкретного місця загоряння, розмірів території, охопленої вогнем, часу, що пройшов з моменту загоряння тощо), що забезпечує найбільшу ефективність евакуації і безпеку громадян.

Система охоронної сигналізації

Система охоронної сигналізації служить для ефективного і своєчасного виявлення факту несанкціонованого проникнення в приміщення, що охороняються (площадки, зони) з точним визначенням місця, оповіщення співробітників служби безпеки, міліції (позавідомчої охорони), документування інформації.

Захистові за допомогою засобів охоронної сигналізації підлягають:

 • - зовнішній периметр готельної споруди;
 • - парку ванн я автотранспорту;
 • - спеціальні службові приміщення, такі як каса, камера тимчасового зберігання коштовностей, комори, кабінети адміністрації готельного господарства, різного роду апаратні і пультові;
 • - готельні номери;
 • - інші площадки, зони, приміщення.

З огляду на велику кількість точок охорони, складний і непередбачуваний режим функціонування об'єкта, необхідність дотримання принципу максимізації показника ефективність/вартість і наявність потужних систем обмеження доступу і телевізійного спостереження, достатнім може вважатися принцип мінімального оснащення готельних номерів сигналізаційними засобами. З тих же причин необхідна реалізація децентралізованого принципу охорони, тобто встановлення і зняття з охорони, яку здійснює сам клієнт.

Певна річ, це не належить до деяких інших приміщень підвищеної важливості, таких як сейфова, каса, комори тощо. При оснащенні цих приміщень необхідно дотримуватися принципу багаторубіжності, тобто застосування декількох концентричних кілець сигналізації, що оточують об'єкт, що перебуває під охороною.

Система мовного сповіщення

Система мовного сповіщення забезпечує передачу спеціально розроблених текстів, що містять інформацію про напрями руху у разі надзвичайних обставин, і внутрішню трансляцію програм на вибір адміністрації готельного закладу. Ця система може містити окремі стаціонарні і переносні трансляційні системи для барів, ресторанів, а також конференц-систему з радіоканалом або лініями зв'язку для устаткування конференц-залів.

Формування сигналів управління для ІС здійснює СПС. Для зв'язку заданої зони сповіщення із системою пожежної сигналізації використовуються модулі введення/виведення, які управляють включенням заданої зони сповіщення за допомогою аварійного перемикача.

Система сповіщення дозволяє транслювати передачі із СD-програвача, магнітофона і тюнера. Встановлення джерела сигналу проводиться вручну з попереднього підсилювача. При оголошенні тривоги трансляція передач автоматично припиняється і підключається магнітофон тривожних повідомлень. Тривожну інформацію можна також передавати з виносних мікрофонних пультів в будь-яку із зон або у всі зони одночасно.

Управління евакуацією здійснюється передачею спеціально розроблених текстів, включенням світлових покажчиків напряму евакуації, дистанційним відкриттям дверей додаткових евакуаційних виходів та іншими наперед запрограмованими діями.

На додаток до цього система тривожно-викличної сигналізації може також використовуватися для подання різного роду сигналів клієнтом готелю покоївкам, технікам та іншим працівникам готелю.

Система захисту інформації

Захистові підлягає така інформація:

 • - про клієнтів категорії VIP;
 • - про факт прибуття і вибуття, час проживання, розпорядок дня, відвідувачів і телефонних абонентів клієнта;
 • - про зміст переговорів, що ведуться клієнтом (у номері або в спеціально відведених кімнатах);
 • - інформація, що обробляється із застосуванням клієнтської або готельної оргтехніки (персональний комп'ютер, електронна записна книжка тощо);
 • - інформація, обговорювана або оброблювана із застосуванням технічних засобів під час нарад у спеціально виділених приміщеннях;
 • - комерційна таємниця.

Комерційною таємницею про діяльність готелю можуть бути відомості про окремі фінансові показники, про систему ділових зв'язків, відомості із клієнтів, дані щодо кадрів, відомості щодо організації охорони і протипожежної безпеки.

Захист відомостей здійснюється за допомогою певних організаційно-технічних заходів. До організаційних заходів варто віднести обмеження доступу до відомостей, що захищаються, і введення адміністративної і правової відповідальності за їх розголошення. Технічні заходи мають на меті виключити витік відомостей, що захищаються, за технічними каналами за рахунок прослуховування за акустичними і віброакустичними каналами, побічних електромагнітних випромінювань і наведень технічних засобів зв'язку, електроживлення, радіотелевізійної прийомної апаратури, електропобутових приладів, оргтехніки тощо; оптичними каналами; за рахунок засобів несанкціонованого зчитування інформації (закладок).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >