< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оптимальна структура капіталу

Оптимальною називається така структура капіталу, за якої досягається максимальна вартість корпорації на фінансовому ринку за мінімальної ціни капіталу. Не може бути якихось загальних рекомендацій для досягнення оптимізації в структурі капіталу. Кожна корпорація прагне до ідеалу. Але в умовах ризику і невизначеності він, очевидно, недосяжний, або ідеальне співвідношення з'являється на якийсь певний період. Проте фінансові менеджери завжди будуть прагнути залучити капітал за нижчою ціною і намагатися підвищити курс корпоративних цінних паперів на фінансовому ринку.

Для визначення оптимальної структури капіталу використовується формула середньозваженої ціни капіталу (Weighted Average Cost of Capital - WACC). Вона виведена з моделей Міллера - Модільяні. Розглянемо перетворення суто теоретичних конструкцій у формули, широко використовувані фінансовими менеджерами корпорацій. Перша формула ММ-1, за якою визначається ціна капіталу:

переходить у другу формулу з використанням кредитного важеля:

Для практичного використання друга формула перетворена прихильниками теорії ММ з урахуванням виплачуваного податку з прибутку корпорації:

де Б/У - коефіцієнт боргу (боргового навантаження на капітал корпорації);

Б/У - коефіцієнт акціонерного капіталу;

Яг1 - процентна ставка за боргом;

Я5 - процентна ставка за акціонерним капіталом;

Т- податкова ставка.

Формула, зазвичай, використовується для визначення оптимізації структури капіталу в тих випадках, коли до складу капіталу корпорації вводиться борг.

Коефіцієнт УІАСС визначається також іншим способом за формулою:

де Уїі - питома вага джерела у формуванні структури капіталу; Яі - процентна ставка за джерелом.

За другим способом джерела формування капіталу диференційовані. Наприклад, фінансування проекту здійснюється за рахунок випуску нових акцій, боргових зобов'язань, нерозподіленого прибутку й інших джерел. Метод широко застосовується для визначення джерела фінансування капітальних вкладень, в основному в реальний капітал. У даному випадку, по суті, визначається ефективність майбутніх капітальних вкладень. Який процент доведеться сплачувати фірмі за передбаченим капітальним проектом? Завдання фінансових менеджерів полягатиме в тому, щоб сформувати таку структуру джерел, яка забезпечувала б мінімальні витрати, тобто мінімальний процент за залученим капіталом.

Розглянемо ситуацію зміни структури капіталу за умови, що капітал корпорації сформований тільки випуском звичайних акцій. Менеджери корпорації прийняли рішення ввести в структуру капіталу борги за рахунок викупу частини звичайних акцій, що перебувають в обігу.

Ситуація

 • 1) акціонерний капітал корпорації становить 150 млн дол. В обігу перебуває 10 млн звичайних акцій, ринкова вартість однієї акції дорівнює 15 дол.;
 • 2) ставка податку на прибуток корпорації - 30 %;
 • 3) передбачуваний прибуток до сплати процентів і податків - 30 млн протягом п'яти років щорічно;
 • 4) передбачувана ціна акціонерного капіталу і боргу за умови введення в капітал корпорації різних сум боргу (табл. 6.1).
 • 5) збори акціонерів прийняли план зміни, але встановили межу можливого зростання боргу розміром 100 000 000 дол.

Необхідно визначити оптимальну структуру капіталу.

Таблиця 6.1. Ціна боргу й акціонерного капіталу

Ціна боргу й акціонерного капіталу

Розв'язання

1. Визначаємо суму акціонерного капіталу у зв'язку з поступовим зростанням боргу, що вводиться.

Сума акціонерного капіталу Б визначається за формулою:

Акціонерний капітал корпорації прямо пропорційний чистому прибутку й обернено пропорційний ставці доходу. В умові ситуації є інформація про те, що корпорація планує одержати прибуток до сплати процентів податків на суму 30 млн дол. На основі валового прибутку, процентних ставок боргу, акціонерного капіталу і податку з прибутку корпорації визначаємо чистий прибуток і акціонерний капітал.

Таблиця 6.2. Акціонерний капітал за зростання боргу

Акціонерний капітал за зростання боргу

2. Визначаємо: а) капітал корпорації додаванням акціонерного і очікуваної суми позичкового капіталів (V = Б + В); б) коефіцієнт боргу (Б/У); в) коефіцієнт акціонерного капіталу (S/V) (табл. 6.3):

Таблиця 6.3. Коефіцієнти боргу і капіталу

Коефіцієнти боргу і капіталу

Зверніть увагу, що сума двох коефіцієнтів дорівнює одиниці. Коефіцієнт боргу зростає в міру зростання боргу, а коефіцієнт акціонерного капіталу - падає.

3. Визначаємо середньозважену ціну капіталу (ШАЄЄ) (табл. 6.4):

Таблиця 6.4. Середньозважена ціна капіталу

Середньозважена ціна капіталу

Середньозважена ціна капіталу складається з двох частин: ціни боргу і ціни акціонерного капіталу.

Зверніть увагу, що ціна акціонерного капіталу знижується в міру введення суми боргу з 14 до 7,17 %. Ціна боргу, навпаки, підвищується в міру зростання суми боргу з 0,09 до 5,16 %.

Розрахунки показують, що ціна боргу нижча ціни акціонерного капіталу через вирахування із суми оподатковуваного прибутку процентів за боргом. Оптимальне співвідношення борг - акціонерний капітал досягається за розміру боргу в 75 млн дол., за якого ціна боргу становить 3,23 %, ціна акціонерного капіталу - 8,96 %, а середньозважена ціна капіталу буде найнижчою - 12,19 %.

4. Визначаємо кількість акцій в обігу і ціну однієї акції (табл. 6.5):

Таблиця 6.5. Кількість акцій в обігу і ціна однієї акції

Кількість акцій в обігу і ціна однієї акції

5. Керівники корпорації інформують ринок капіталу про своє рішення ввести в структуру капіталу борг на суму 75 млн дол. Комерційні банки консультують корпорацію, за якими ставками і на який термін доцільніше емітувати облігації. Інформацію про зниження суми акціонерного капіталу одержують акціонери. Їхні власні прогнози або прогнози фінансових аналітиків показують, що внаслідок зміни структури капіталу ринкова вартість корпорації може зрости зі 150 до 171,8 млн дол., у результаті чого ціна акції зросте з 15 дол. до 17,18 дол., тобто на 14,5 % (171,8 млн /10 млн акцій).

Корпорація викуповуватиме свої акції за ціною 17,18 дол. Зростання ціни акції спонукає деяких акціонерів скуповувати акції за ціною від 15 до 17,18 дол.; у разі зростання попиту ціна може підвищитись, у разі зниження - знизитись, але вона буде коливатися навколо 17,18 дол.

 • 6. Розглянемо формування ціни акції після зміни структури капіталу. Акціонерний капітал за боргу 75 млн дол. становить 96,8 млн дол., кількість акцій в обігу - 5634459, отже, ціна акції після рекапіталізації дорівнюватиме 17,18 дол. Отримана ціна показує, щоринкова вартість акціонерного капіталу після зміни структури капіталу корпорації залишається старою (за інших рівних умов). Тому вона називається ціною рівноваги.
 • 7. Визначаємо чистий прибуток на одну акцію (табл. 6.6):

Таблиця 6.6. Чистий прибуток на одну акцію

Чистий прибуток на одну акцію

Чистий прибуток на одну акцію зростає в міру зростання сум уведеного в структуру капіталу боргу.

Розглянувши ситуацію, можемо зробити такі висновки.

 • 1. Оптимальна структура капіталу можлива в разі введення боргу на суму 75млн дол. через викуп на ту саму суму акцій, що перебувають в обігу.
 • 2. Оптимальність структури капіталу підтверджується:
  • - по-перше, тим, що вартість капіталу за боргу 75 млн дол. буде максимальною, вона підвищується зі 150 до 171,8 млн дол. Середньозважена ціна капіталу є мінімальною - 12,19 %;
  • - по-друге, коефіцієнт боргу становить 44 %, що нижче допустимих норм;
  • - по-третє, ціна однієї акції підвищується з 15 до 17,18 дол. Це приваблюватиме інвесторів як до акцій, що обертаються, так і до облігацій, що випускаються (за умови, що процентні ставки ринку не змінюються);
  • - по-четверте, чистий прибуток на одну акцію зросте з 2,1 до 2,75 дол.
 • 3. Розв'язання ситуації показує, що для досягнення оптимальності в структурі капіталу фінансові менеджери повинні регулярно одержувати інформацію про рух ринкової вартості випущених акцій, а також про рух процентних ставок на акції й облігації в даному класі фірм.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >