< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація та основні породи овець

Породи овець класифікують залежно від конкретних завдань по одній з двох систем: зоологічною або виробничою.

Зоологічна класифікація. Вона побудована не по ознаках відмінностей черепа, як у інших сільськогосподарських тварин, а за формою хвоста і його довжині. Така класифікація пояснюється тим, що на розмірах і формі хвоста в набагато більшому ступені, чим на черепі, відбилися відмінності між групами овець по комплексу біологічних особливостей. Довжина хвоста, згідно даної класифікації, враховується не в абсолютних лінійних величинах, а по тому, чи досягає кінчик хвоста скакальних суглобів або опускається нижче. Форма хвоста характеризується ступенем розвитку жирових відкладень уздовж хвостових хребців і зовнішнім виглядом цих відкладень. Зоологічна класифікація овець була розроблена знаменитим натуралістом Палласом. До неї були внесені деякі зміни німецьким ученим Натузіусом. Згодом ряд доповнень до класифікації Палласа-Натузіуса внесли росіяни учені — спочатку Н. П. Чирвінський, а потім М. Ф. Іванов. По довжині і формі хвоста породи овець розподіляють на наступні п'ять груп. Унаслідок великої мінливості числа хвостових хребців, а також форми і розмірів жирових відкладень на хвості, особливо в процесі породоутворення із застосуванням схрещувань окремих порід, по даній класифікації не завжди можна достатньо чітко встановити різницю між вівцями різних порід, а тим більше між різними помісями. Проте зоологічна класифікація має наукове значення, так-як вона дозволяє судити про ступінь біологічної схожості або відмінності між вівцями різних порід. А це необхідно враховувати в практиці використання порід, при районуванні їх і виборі для схрещувань. Проте в одній і тій же зоологічній групі нерідко опиняються породи, вельми різні по напряму продуктивності. Наприклад, в групу довготонкохвостих овець входять і тонкорунні породи, і м'ясні, і деякі смушкові, і різні інші грубошерстні. Тому для виробничих цілей однієї зоологічної класифікації недостатньо. її доповнюють виробничою (господарською) класифікацією.

Виробнича класифікація відображає напрям продуктивності овець. Розробив її академік М. Ф. Іванов. Пропонуючи дану класифікацію як зручнішу для виробництва, він в той же час відзначав її деяку умовність. Річ у тому, що бувають випадки, коли овець однієї породи в різних місцевостях розводять для різних цілей. Наприклад, овець цигайської породи в Молдавії і особливо в країнах Балканського півострова використовують як молочно-шерстних тварин. Молочна продукція цигайських овець грає там важливу роль в живленні населення. У більшості ж районів України, Ростовській області, в Казахстані цих овець розводять тільки з метою отримання шерсті, м'яса, а молоко їх не має товарного значення і, як правило, не використовується як харчовий продукт. Проте у більшості порід основний напрям продуктивності виражений достатньо чітко. Тому виробнича класифікація успішно застосовується і в даний час з доповненнями і змінами відповідно розвитку вівчарства, створенню нових і вдосконаленню наявних порід. Стосовно сучасних вимог до продукції вівчарства всі породи овець ділять на наступні групи.

Від овець отримують найрізноманітнішу продукцію. Основними видами її є наступні: шерсть; овчини; смушки; шкіри; м'ясо; сало; молоко.

Таким чином, вівчарство можна назвати універсальною галуззю тваринництва. Тому у вівчарстві існує і найбільша спеціалізація порід по характеру продуктивності. При виборі породи для розведення необхідно визначити для себе, якій саме продукції віддається перевага.

При цьому потрібно мати на увазі, що в особистому господарстві вигідно тримати овець тієї породи, яка районує в даній місцевості, оскільки вони добре пристосовані до місцевих умов, витривалі і невибагливі, таких овець легко придбати. Можна також тримати на особистому подвір'ї одних тільки маток, а для злучки використовувати баранів-виробників з крупних господарств, розташованих по сусідству.

Всі породи овець за основною продуктивністю діляться на чотири групи.

1. Тонкорунні вівці, які мають у свою чергу три напрями: шерстний — грозненська порода, ставропольська, сальська, радянський меринос, азербайджанський гірський меринос;

шерстно-м'ясний — асканійська, кавказька, алтайська, забайкальська, красноярська, південно-уральська та інші;

м'ясо-шерстний — прекос, казахський архаромеринос, грузинська тонкорунна жирнохвоста, в'ятська, дагестанська гірська.

 • 2. Напівтонкорунні вівці: шерстно-м'ясний — цигайська порода; м'ясо-шерстний, яке підрозділяється на:
  • а) довгошерстні (куйбишевська порода, російська довгошерстна, лінкольн, ромні-марш);
  • б) короткошерстних (горьківська, прибалтійська, гемпшир, шропшир).
 • 3. Полугрубошерстні вівці: сараджинська, тянь-шанська, гірсько-карпатська і інші породи.
 • 4. Грубошерстні вівці:

шубні — романівська порода, північна короткохвоста і сибірська короткожирнохвоста;

смушкові — каракульська порода, сокільська, чушка, малич;

м'ясо-сальні — гісарська, едильбаевська і джайдара;

м'ясо-шерстно-молочні — карачаївська, тушинська, балбас, мазех, осетинська, індійська та інші;

м'ясо-шерстні — черкаська, михновська, кучугурівська і інші породи.

Тонкорунні породи овець мають наступні характерні особливості: тонина шерсті від 60-го до 80-ої якості, що відповідає 14-25 мкм; довжина шерсті в середньому 7-9 см; звитість чітко виражена — близько 68 завитків на 1 см довжини волокна. Разом з тим окремі породи помітно розрізняються між собою по рівню як шерстної, так і м'ясної продуктивності, по статурі і величині тварин, що покладене в основу ділення їх на типи: шерстний, шерстно-м'ясний і м'ясошерстний.

Вівці шерстного типу мають сильно розвинену шкіру і кістяк, хорошу густину шерсті і оброслість тулуба шерстю руна. Складчастість шкіри помірна, на шиї 1-2 добре розвинені складки. Мускулатура і жирова тканина розвинені слабо (м'ясна продуктивність низька). Маса руна у маток 6-8 кг, у баранів — 15-18 кг шерсті. Жива маса баранів в середньому складає 80-90 кг, маток — 45-48 кг. Барани в основному рогаті, матки комолі. Тонкорунні вівці шерстного типу добре використовують степові пасовища посушливих районів Ставрополья, Нижнього Поволжья, Калмикії, Дагестану.

Вівці шерстно-м'ясного типу відрізняються від шерстних крупнішими розмірами, меншою складчастістю шкіри, кращими формами статури, хорошими м'ясними якостями. В середньому барани цього напряму продуктивності мають живу масу 100-120 кг, матки — 55-60 кг; настриг шерсті з баранів складає 10-15 кг, з маток — 5,5-6 кг; шерсть в основному 64-ої якості, довжина її 7-9 см. Барани в основному рогаті, матки комолі. Комбінована продуктивність овець цього напряму добре виявляється в умовах відносного помірного клімату і при достатньо повноцінній годівлі. Тому розводять їх в основному в степових зонах Північного Кавказу, Алтайського краю, Забайкалья.

М'ясо-шерстні вівці характеризуються відсутністю складчастості шкіри, помірним розвитком кістяка, бочкоподібним тулубом, скороспілістю, добре вираженими м'ясними формами. По настригу шерсті вони поступаються тонкорунним вівцям інших напрямів. Тонкорунні м'ясошерстні барани мають живу масу 90-100 кг, матки — 55-65 кг; настриг шерсті з баранів складає 6-7 кг, з маток — 3,5-4 кг при виході чистої шерсті в межах 45-55 %, шерсть у них 60-64-ої якості; довжина шерсті у баранів досягає 9-10 см, у маток — 7-8 см. Вівці м'ясо-шерстного типу вимогливіші до умов годівлі і утримання. Вони погано розвиваються і мають низьку продуктивність в умовах напівзасушливого і тим більше сухого клімату. В той же час високий потенціал їх м'ясошерстної продуктивності добре реалізується в районах стійкого зволоження при забезпеченні достатньої кількості корму (зокрема соковитого). Тому їх розводять в зонах, що мають вологіший клімат (центральні райони Росії, Сибіру, гірські райони Дагестану і ін.).

Слід зазначити те, що впродовж останніх 20-25 років вдосконалення практично всіх вітчизняних тонкорунних порід овець здійснювалося шляхом того, що приливали кров австралійських мериносів. В результаті цієї роботи підвищився настриг шерсті і вихід чистого волокна, покращала якість шерсті і жиропоту, але в той же час і дещо згладилися відмінності між тонкорунними вівцями різних типів.

Породи тонкорунних овець шерстного напряму.

Вівці шерстного напряму відрізняються сильною складчастістю шкіри на шиї і частково на тулубі (на стегнах, за лопатками). Завдяки цьому, а також хорошій густині шерсті і оброслості всього тулуба шерстю руна від маток настригають 6-8 кг, з баранів — 15-18 кг шерсті. Мериносові вівці мають сильно розвинену шкіру і кістяк. Мускулатура і жирова тканина у них розвинені слабо, тому м'ясна продуктивність їх невисока.

До них відносяться породи:

 • - грозненська;
 • - ставропольська;
 • - сальська;
 • - азербайджанський гірський меринос.

Грозненськая. Виведена в племзаводі "Чертвлениє буруни" Дагестанської АССР. Кращі стада цих овець знаходиться там же.

Жива маса цих баранів 90-105 кг, шерсть 60-64 якості, довжина 10 см. Жива маса маток 48-52 кг, середній настриг митої шерсті 2,4-3,0 кг, максимальний 3,5 кг.

Ставропольська порода виведена в госплемзаводі "Радянське руно" Ставропольського краю. Там же зосереджені кращі вівці цієї породи.

Жива маса баранів в середньому складає: 100-110 кг. Товщина шерсті 60-64-ої якості. Довжина 10-10,5 см. Жива маса маток: 50-60 кг, середній настриг митої шерсті 2,4-3,0 кг, максимальний 3,2 кг

Породи тонкорунних овець шерстно-м'ясного напряму.

Вівці шерстно-м'ясного напряму відрізняються від шерстних крупнішими розмірами, меншою складчастістю шкіри, кращими формами статури, хорошими м'ясними якостями. Настриг чистої шерсті у цих овець не менший, ніж у шерстних. В середньому барани цього напряму продуктивності мають живу масу 100-120 кг, матки — 60-65 кг; настриг шерсті з баранів складає 10-15 кг, з маток — 5,5-6 кг; шерсть в основному 64-ої якості, довжина її 7-9 см; плодючість маток 120-135%.

До них відносяться наступні породи:

 • - асканійська;
 • - кавказька;
 • - алтайська;
 • - радянський меринос;
 • - забайкальська;
 • - киргизька тонкорунна;
 • - красноярська;
 • - південно-уральська;
 • - південно-казахський меринос;
 • - північно-казахський меринос.

Комбінована продуктивність овець цього напряму добре виявляється в умовах помірного клімату і при достатньо повноцінній годівлі. Тому в основному розводять їх в степових зонах Півдня країни, Північного Кавказу і Алтайського краю.

Асканійських тонкорунних овець розводять на півдні України у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

За чисельністю поголів'я асканійська порода займає перше місце серед порід овець України і становить 34,6 %. Від овець цієї породи одержують понад 45 % всієї шерсті, що виробляється у господарствах України, у тому числі тонкої понад 66 %.

Виведена академіком М. Ф. Івановим (1925-1935 рр.) в Інституті тваринництва степових районів "Асканія-Нова" з допомогою ретельного добору тварин, індивідуального і лінійного підбору та схрещування місцевих мериносів з баранами американського рамбульє з одночасним поліпшенням умов годівлі й утримання тварин.

Тварини нового типу характеризуються міцною конституцією, достатньо крупною величиною, добре розвиненим кістяком. Екстер'єр відповідає вимогам тварин комбінованого шерстно-м'ясного напряму. Спина рівна, шия коротка, кряжі рівні, незвислі, тварини компактні. Матки в основному комолі, барани рогаті, але є і комолі. Матки мають малу та середню складчастість шкіри, барани — середньо- та багато-складчасті. Колір жиропоту білий, світлий, світлокремовий та кремовий. Оброслість тулуба значна, голови — до рівня очей, передніх ніг — до зап'ясного суглоба, задніх — до скакального. Звивистість шерсті — від малої до крупної. Довжина шерсті у маток — 8-9 см, у баранів — 10-12 см. Генеалогічну структуру асканійської породи складають: таврійський внутріпородний тип, три заводські стада, 10 ліній та 13 споріднених груп.

Асканійська порода овець достатньо плодюча: від 100 маток одержують 125-130 ягнят, в кращих отарах — до 160 і більше.

Порода полварс створена в Західній Вікторії (Австралія) методом схрещування австралійських мериносів і Лінкольнів. З 1880 р. застосовувалось зворотне схрещування помісей першого покоління з мериносами. Тварин, що мали 3/4-кровності за мериносами і 1/4 за Лінкольнами, розводили "в собі".

В Україну овець цієї породи було завезено в 1981 р. Всього було закуплено 8 плідників і 29 ярок. Чистопородним розведенням за лініями та родинами чисельність овець цієї породи досягла 350, в тому числі 180 вівцематок.

В умовах генофондного стада дослідного господарства "Чувиріне" жива маса баранів-плідників досягає 90-125 кг, вівцематок — 60-66 кг (кращі — до 85 кг), настриг чистої шерсті у плідників — 6-9 кг, у маток

— 3,5-5,1 кг, довжина шерсті — 11-15 см, тонина — 23,5-26,5 мкм у плідників і 23-25,5 мкм — у маток. Вихід чистої шерсті — 60-73%.

Жива маса ягнят при відлученні від матерів у віці 110-115 днів становить 28-34 кг (48-50 кг — найкращі) при ягнінні у січні-лютому.

Тілобудова у полварсів компактна, м'ясні форми гарно означені. Вівці відносно приземкуваті порівняно з вітчизняними породами. Барани і матки безрогі. Випадки крипторхізму у плідників, на відміну від породи прекос, зустрічаються вкрай рідко.

Барани і матки мають гарно визначений запас шкіри у вигляді бурди, або 1-2 неповних складок. Як правило, по тілу і особливо біля кореня хвоста зустрічається зморшкувата складчатість.

Полварси відзначаються своєрідною архітектонікою руна, яка дає змогу розводити цих овець в умовах високої вологості. Ця особливість полягає в тому, що при помірній щільності (5-6 тис. волокон на 1 см2 шкіри) і відмінній вирівняності волокон вершини вищерозміщених по тілу штапелів перекривають нижчерозміщені, роблячи цим руно малодоступним для вологи і забруднювачів.

Колір жиропоту у баранів білий з блакитнуватим відтінком, у маток

— білий та світлий, стійкий до вимивання і окислення, що створює відмінні захисні якості руна.

Порода полварс використана при утворенні харківського внутріпородного типу овець у породі прекос.

Породи тонкорунних овець м'ясо-шерстного напряму. До цього напряму продуктивності відносяться вівці порід:

 • - прекос;
 • - казахська тонкорунна;
 • - казахський архаромеринос;
 • - дагестанська гірська;
 • - грузинська жирнохвоста;
 • - вятська.

М'ясо-шерстні вівці характеризуються відсутністю складчастості шкіри, помірним розвитком кістяка, бочкоподібним тулубом, скороспілістю, у них також добре виражені м'ясні ознаки. По настригу шерсті вони помітно поступаються тонкорунним вівцям інших напрямів.

Тонкорунні м'ясо-шерстні барани мають живу масу 90-100 кг, матки — 55-65 кг; настриг шерсті з баранів складає 6-7 кг, з маток — 3,5-4 кг при виході чистої шерсті в межах 45-55%, шерсть у них 60-64-ої якості; довжина шерсті у баранів досягає 9-10 см, у маток — 7-8 см.

Ці породи овець вимогливіші до умов годівлі і утримання. Вони погано розвиваються і мають низьку продуктивність в умовах напівзасушливого і тим більше сухого клімату.

В той же час в районах стійкого зволоження при забезпеченні достатньою кількістю корму (зокрема соковитого) ці вівці здатні давати високу продуктивність.

Тому їх розводять в зонах, що мають вологіший клімат, зокрема в центральних районах Росії.

Асканійська м'ясо-шерстна з кросбредною вовною створена на основі принципово нового методу з використанням вітчизняного і світового генофонду шляхом ступінчатої синтетичної селекції. Це перша вітчизняна порода такого напряму продуктивності з настригом чистої кросбредної шерсті 3-5 кг і виробництвом м'яса на вівцематку 50-65 кг. Тварини нової породи відзначаються міцною конституцією, здатні одночасно продукувати високоякісне м'ясо, особливо ягнятину та молоду баранину, молоко, високі настриги кросбредної шерсті.

В основі методу створення асканійських кросбредів — ступінчата селекція на базі використання вітчизняного і світового генофонду методом складного відтворювального схрещування між собою контрастних за генотипом і схожих за фенотипом відселекціонованих напівкровних лінкольн-асканійських баранів (з вовною 48-46 якості) з лінкольн-цигайськими вівцематками (з вовною 48-46 якості) переважно Р2-Б5, з подальшим розведенням "у собі" трипородних помісей бажаного типу (напівкровних за Лінкольном і чвертькровних за асканійською тонкорунною та цигайською породами). В результаті застосованого селекційного рішення вже у першому поколінні одержано однотипних нащадків, що оптимально поєднує переваги трьох вихідних порід: специфічні якості шерсті Лінкольна, величину і багатововновість асканійських мериносів, витривалість і пристосованість до місцевих умов цигайських овець.

Асканійські кросбреди — це великі, скороспілі, міцної конституції тварини з високою шерстною, м'ясною і молочною продуктивністю, вони високотехнологічні: спокійної натури, легко стрижуться, барани безрогі, у вівцематок добре виражений материнський інстинкт. Ці вівці чутливі до високого рівня годівлі й добре пристосовані до умов півдня України. Середня жива маса асканійських кросбредних баранів становить 124 кг, довжина шерсті — 18,7 см, настриг чистої шерсті — 9,3 кг при виході 72%; вівцематок — відповідно 77 кг, 15,7 см, 5,6 кг і 71%. Рекордні настриги чистої шерсті в асканійських кросбредних баранів — 12,8 кг, річняків — 10,3, маток — 8,8, ярок — 8,9 кг при коефіцієнті шерстності відповідно 102, 115, 95 і 119 г/кг. Багатоплідність маток становить 148%, молочність за 120 днів лактації з двійнятами 255 кг. Молоко вміщує в середньому (%): жиру — 6,26, білка — 5,97, молочного цукру — 5,1, золи — 0,94. Ягнята народжуються великими: одне величиною 5,4-5,7 кг, двійнята — по 4,4-4,6, трійнята — по 3,7 кг. На 1 кг приросту ягнята до 20-денного віку споживають 5,9 кг молока,до 4,5-місячного віку їх середня жива маса становить 31-34 кг.

Характерною особливістю асканійських кросбредів заводського стада є довгововновість при високих настригах міцної шерсті (9-10,8 км розривної довжини), висока вирівняність (руна в основному одно- і двосортні), чітка звивистість еластичної і шовковистої з люстровим блиском шерсті пониженої тонини: у баранів — 37,6, вівцематок — 33,1 мкм, що відповідає 44 та 48 якостям (середнє квадратичне відхилення тонини шерстних волокон на 14,8-33,5% нижче нормативів, які допускаються галузевим стандартом) з високою якістю жиропоту світлих відтінків (співвідношення жиру і солей поту у баранів становить 1:0,69).

У результаті використання асканійських кросбредних баранів для перетворення тонкорунного і цигайського вівчарства у кросбредне зростає настриг чистої шерсті на голову на 0,39-0,75 кг, або на 18,5-40,8%, вихід чистої шерсті — на 2,1-15 абсолютних відсотків, підвищується довжина шерсті на 2,2-4 см, або на 24-50%, зменшується дефектність шерсті, поліпшуються її звивистість, еластичність, шовковистість, колір і якість жиропоту.

Висока різнобічна продуктивність асканійських кросбредів і чітко виражений характер кросбредної шерсті у поєднанні з доброю адаптивною здатністю та високими спадковими властивостями дає змогу використовувати їх як поліпшуючий племінний матеріал, що інтенсифікує галузь, як для створення кросбредного вівчарства, так і для промислового, змінного, ввідного схрещувань, не змінюючи напряму продуктивності овець базових порід.

асканійський тип чорноголових овець з кросбредною вовною (виведено шляхом ступінчастої синтетичної селекції при складному відтворному схрещуванні вівцематок цигайської породи з англійськими суффольками і оксфорддау, "прилиттям крові" асканійських кросбредів);

одеський тип (створено методом поминального і відтворного схрещування цигайських вівцематок з баранами асканійських кросбредів);

буковинський тип (створено через використання на місцевих вівцематках асканійських кросбредних та асканійських чорноголових баранів);

дніпропетровський тип (створено через використання ас кенійських кросбредних баранів на вівцематках асканійської тонкорунної породи та новозеландського кориделя).

Чисельність тварин зазначеної породи становить 22,3 тис. голів, у тому числі вівцематок — 10,3 тис, баранів — 399 голів.

Асканійські чорноголові вівці міцної конституції, скороспілі з прекрасно вираженими м'ясними формами. Тулуб видовжений, бочковидний, груди широкі та глибокі, індекси масивності, збитості та м'ясності характерні для овець англійських м'ясних порід. Тварини високо технологічні: спокійної натури, легко стрижуться, барани комолі, у вівцематок добре виражений материнський інстинкт, а молока достатньо, щоб вигодувати двох ягнят.

Характерною особливістю є крупна величина (середня жива маса баранів — 122-136,8 кг, баранів-річняків — 72-83, вівцематок — 72-80 і ярок 60-66 кг) при середній багатоплідності 141,5% (максимальна 183,3%) і виході м'яса на вівцематку 78 кг, довгововновість (у баранів-плідників — 16-18 см, вівцематок — 13,7-14,4, молодняку у 14-місячному віці — 19-21 см) при високих коефіцієнтах шерстності (6082 г/кг) і великих настригах у чистому волокні у середньому 4,5-5,3 кг (у баранів-плідників — 7,6-8,12, вівцематок — 4-4,87 кг) вирівняної, чітко звивистої, міцної (9,5-11,2 км розривної довжини) еластичної і шовковистої з люстровим блиском кросбредної шерсті зниженої тонини (у баранів 37,5, маток — 35,2 мкм) з високою якістю жиропоту світлих відтінків (співвідношення жиру і солей поту у баранів-плідників становить 1:0,98). Маса тушок баранчиків становить при відлученні (4,5 місяця) 15-23 кг, у 9,5-місячному віці — 24,4-25,8 кг, смакові якості м'яса високі.

Тварини добре пристосовані до місцевих умов, досить чутливі до високого рівня годівлі, ефективно використовують поживні речовини корму в продукцію, стійко передають нащадкам свої цінні ознаки.

Асканійські чорноголові вівці щодо конституційної міцності, напряму та рівня продуктивності — унікальні, вони є державним генофондом і відповідають вимогам світового рівня. їх використовують як для створення нового напряму вівчарства — м'ясо-шерстного з кросбредною вовною, так і промислового схрещування з метою підвищення скоростиглості, м'ясної, шерстної та молочної продуктивності, поліпшення якості м'яса, шерсті, шкір та хутрових овчин. Використання асканійських чорноголових баранів дає змогу не тільки інтенсифікувати галузь, а й відмовитися від імпорту баранів аналогічного напряму продуктивності, уникнути труднощі їх акліматизації та зекономити валютні кошти.

Прекоси — порода скоростиглих тонкорунних порід м'ясо-шерстного напряму. Тварини великі, характеризуються правильною статурою, міцним, добре розвиненим кістяком і м'ясними формами. Тварини в більшості своїй без складок, дуже вибагливі на умови годівлі і утримання.

М'ясних мериносів вперше було одержано в 1860 р. у Франції від схрещування мериносів рамбульє з англійськими м'ясними вівцями. Починаючи з 1924 р. впроваджуються племінні книги тварин, а в 1929 р. зареєстровано новий тип безскладчатого мериноса, який дістав назву мерино-прекос (скороспілий).

Вперше в Росію м'ясних мериносів (прекосів) було завезено з Німеччини за рекомендацією М. Ф. Іванова в 1910 р. в "Асканію-Нова". З 1927 р. розпочався масовий завіз як племінних, так і користувальних тварин породи прекос. Значна кількість тварин цієї породи надійшла в країну після другої світової війни.

До 1990 р. овець породи прекос розводили в Україні, Білорусії, Росії (Центральна чорноземна зона, Татарстан, Удмуртія). За чисельністю вона посідала третє місце, поступаючись кавказькій породі та радянському мериносу, однак переважаючи останніх за ареалом розведення.

Прекосів використовували при утворенні 20 нових порід, і через 24 інші породи вони здійснювали вплив на породоутворення.

В Україні на основі відтворювального схрещування було створено два нових внутріпородних типи тварин: закарпатський та харківський з відповідною генеалогічною структурою.

Харківський внутріпородний тип овець у породі прекос було сформовано в 1980-1995 рр. методом відтворювального схрещування з використанням провідних австралійських порід — меринос, полварс і корідель, які являють собою кращий світовий генофонд тонкорунних та напівтонкорунних порід. Створений великий масив помісей, які представляють більшу частину тварин провідних племзаводів по розведенню прекосів (понад 50 тис. голів).

Закарпатський внутріпородний тип було одержано методом відтворювального схрещування місцевого типу овець породи прекос з австралізованими плідниками асканійської і алтайської порід. Чистопородні прекоси та вівці нових типів відносяться до комбінованого м'ясо-шерстного напряму, вони поєднують високу вовнову продуктивність із скороспілістю, мають задовільну багатоплідність та добрі м'ясні якості.

Тип конституції тварин цієї породи відповідає їх виробничому напряму. Вівці мають міцний кістяк, широку постановку ніг, глибокий і довгий тулуб, рівну і широку спину та крижі, добре виповнені стегна. Матки комолі. У 20% баранів зустрічається рогатість. Чистопородні прекоси малос-кладчаті, вівці нових заводських типів мають складчатішу шкіру.

У племінних стадах жива маса баранів — 120-150 кг, маток — 6070 кг, ягнят при народженні — 4-5 кг, відлученні — 30-32 кг. Настриг митої шерсті у баранів 6-8 кг, у маток — 2,7-3,5 кг. Довжина шерсті у баранів 8-9,5 см, у вівцематок — 7-8 см. Більшість тварин має шерсть 64 якості з відхиленням до 60-58 якості. Вихід митого волокна — 47-50%.

Шерсть білого кольору з достатньою кількістю жиропоту, руно штапельне, кількість волокон на площі 1 см2 шкіри — 4-5 тис. штук. Вирівняність волокон за товщиною в штапелі і за руном посередня, жиропіт від світло-кремового до кремового кольору.

При повноцінній годівлі скороспілість досить висока, середньодобовий приріст маси може досягати 300 г, оплата корму висока.

Прекоси мають достатньо високі показники відтворення і характеризуються поліестричністю. Близько 20% маток можуть приходити в охоту в період так званого "мертвого сезону". Яловість маток здебільшого не перевищує 10-15%. Кількість двійнят нерідко досягає 30-40%. Плодючість добра — 120-140 %. Нині здійснюється робота, спрямована на підвищення плодючості маток систематичним добором та підбором для створення нових багатоплідних ліній. При такій селекції багатоплідність маток у стаді може зростати на 2-3 % за рік.

Використання тварин харківського внутріпородного типу в користувальних господарствах забезпечує ріст шерстної продуктивності на 712%, майже подвоюється число тварин з білим та світлим жиропотом.

Молодняк відрізняється високою скороспілістю і хорошою оплатою корму.

До моменту відлучення (4 місяці) жива маса досягає 28-30 кг, при забої (8-9 місяців) отримують тушки з масою 19-20,5 кг, що указує на підготовленість молодняка до забою в рік народження для отримання високоякісної молодої баранини.

Руно штапельної будови середньої густини. На площі 1 см2 шкіри до 3,5-4 тисяч шерстних волокон, тонина баранів-виробників — 9-10 см, маток — 8-9 см.

Настриг шерсті баранів-виробників — 8- 10 кг, маток — 4-5 кг з виходом чистого волокна 48-50 %.

Жива маса баранів-виробників — 85-100 кг, маток — 58-62 кг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >