< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ГРОШОВА СИСТЕМА

 • 1. Сутність грошової системи.
 • 2. Типи та еволюція грошових систем.
 • 3. Створення та розвиток грошової системи незалежної України.

Особливою державною формою організації грошового обігу є грошова система. Вона створюється державою і має нормативно-правовий характер. Для грошової системи характерні відповідні принципи, структура, механізми функціонування. Завдання розгляду цієї теми полягають у тому, щоб визначити сутність та механізм функціонування грошової системи, проаналізувати закономірний характер еволюції грошової системи від її саморегульованих форм до регульованого державою обігу кредитних грошей, розглянути процес формування та розвитку грошової системи незалежної України.

Сутність грошової системи

Грошова система

Грошова система - це форма організації грошового обороту, яка історична склалася в країні і законодавчо закріплена державою. Ці закони визначають основні принципи, правила, нормативи та інші вимоги, що мають регламентувати відносини між суб'єктами грошового обороту. Сучасна національна грошова система України є грошовою системою ринкового типу.

Оскільки грошовий обіг відіграє надзвичайно важливу роль в економічному житті суспільства, формування і регулювання його в усіх країнах здійснюють центральні органи влади.

Враховуючи, що організація грошового обігу здійснюється за участю банків і одним з основних завдань банківської системи є саме забезпечення ефективного функціонування кредитних грошей, грошова система формується і функціонує на базі банківської системи і може розглядатися як її складова частина.

Тому правові норми, що регламентують функціонування грошової системи в багатьох країнах, визначаються безпосередньо в законах, що стосуються банківської системи, насамперед діяльності центральних банків. Ці закони надають центральним банкам широкі повноваження в регулюванні грошового обігу. Тому центральний банк виступає як інституціональний центр грошової системи. У забезпеченні ефективного функціонування грошової системи України вирішальна роль належить Національному банку України.

Охоплюючи весь грошовий обіг, грошова система включає надзвичайно широкий спектр економічних відносин. Тому в складі грошової системи належить виділити окремі відносно самостійні підсистеми:

 • - систему безготівкових розрахунків;
 • - систему готівкового обігу;
 • - валютну систему.

Кожна з виділених підсистем має особливий об'єкт регулювання, функціонування якого характеризується певною формою чи сферою грошового обігу.

Грошова система будь-якої країни є результатом попереднього історичного розвитку, відображає традиції, національні особливості, рівень розвитку країни. Тому грошова система кожної країни має свої специфічні ознаки, що відрізняють її від грошових систем інших країн. Це має сприяти звільненню країни від зовнішнього втручання.

Кожна держава формує свою грошову систему таким чином, щоб надати їй повну суверенність, незалежність і здатність протистояти зовнішнім впливам, які загрожують інтересам національної економіки. Така суверенність грошової системи виступає однією із ключових ознак політичної та економічної незалежності, самостійності держави.

Складові елементи сучасної грошової системи

У грошовій системі України належить виділити ряд складових елементів. Національна грошова система, як правило, включає такі основні структурні

елементи:

 • - грошову одиницю та її частини;
 • - масштаб цін;
 • - види та купюрність державних грошових знаків, які мають законну платіжну силу;
 • - порядок забезпечення грошових знаків;
 • - емісійну систему;
 • - установлення курсу національної валюти і порядок її обміну на іноземну;
 • - наявність державних фінансових інститутів, які здійснюють регулювання грошового обігу в країні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >