< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правило тягаря доведення. Типові помилки

Правило тягаря доведення формулюють так.

Сперечальник, який висунув точку зору, зобов'язаний її захищати.

При порушенні цього правила виникають такі помилки:

  • o перенесення тягаря доведення на опонента;
  • o усунення від тягаря доведення.

"Перенесення тягаря доведення на опонента" - це помилка, яка має місце в суперечці, коли сперечальник намагається замість наведення аргументації власної точки зору примусити супротивника довести протилежне його точці зору.

Схема цього прийому: "Спочатку доведи, що це не так".

Приклад "Ті, хто підтримує зміни, вимагають, щоб їхні супротивники довели, що скорочення податків призвело б до небажаних наслідків. Традиційно ті, хто пропонує радикальні рішення щодо зміни ситуації, а скорочення податків як раз можна віднести до подібних радикальних заходів, повинні довести, що таке рішення буде мати позитивні наслідки. Інша сторона не повинна доводити, що ці дії можуть мати небезпечні наслідки".

Розрізняють різновиди перенесення тягаря доведення залежно від типу суперечки.

А. При незмішаному розходженні в думках замість захисту власної точки зору пропонент примушує опонента доводити, що точка зору пропонента неправильна.

Б. При змішаному розходженні в думках сперечальник, замість того щоб захищати власну точку зору, примушує співрозмовника захищати свою.

"Усунення від тягаря доведення" - це помилка, яка має місце в суперечці, коли сперечальник намагається сформулювати точку зору таким чином, щоб її не треба було аргументувати.

Розрізняють такі різновиди усунення від тягаря доведення.

A. Репрезентація точки зору як такої, що не потребує доведення.

Для цього застосовують вирази: "Не варто говорити, що...", "Ніхто в здоровому глузді не зможете заперечити, що.", "Очевидно, що." та ін.

Б. Наведення особистих гарантій правильності точки зору.

Для цього застосовують такі вирази: "Я можу завірити вас, що.", "У мене немає сумнівів, що.", "Я абсолютно переконаний, що.", "Можете мені повірити, що. " та інші.

B. Формулювання точки зору таким чином, що її не можна було б ні перевірити, ні оцінити.

Приклад Прикладами таких точок зору можуть бути вирази: "Чоловіки переважно мисливці", "Жінки за своєю природою власниці", "Сучасна молодь лінива", "Усі політики - хабарники".

Правило обґрунтування точки зору. Типові помилки

Правило обґрунтування точки зору формулюють так.

Точка зору, яку відстоює сперечальник, має залишатися незмінною впродовж суперечки.

У результаті порушення цього правила виникає помилка:

o ignoratio elenchi.

"Ignoratio elenchi" - це помилка, яка має місце, коли сперечальник у процесі суперечки намагається змінити свою точку зору з метою полегшення її обґрунтування.

Розрізняють такі різновиди "ignoratio elenchi":

  • o втрата точки зору;
  • o підміна точки зору.

"Втрата точки зору" - це помилка, яка має місце, коли сперечальник ненавмисно підмінює одну точку зору іншою в процесі суперечки.

"Підміна точки зору" - це помилка, яка має місце, коли сперечальник у процесі суперечки навмисно підмінює одну точку зору на іншу з метою ввести в оману опонента.

І в першому, і в другому випадках точка зору, яку повинні обґрунтувати, врешті-решт залишається необґрунтованою.

Приклад Людина емоційно починає розмірковувати про щось несправедливе з точки зору моралі, а замість цього доводить, що воно є несправедливим у правовому розумінні.

"Підміну точки зору" застосовують у кількох випадках.

А. Точку зору свідомо підмінюють люди, які бачать, що відкрито її довести не можуть. Тоді вони намагаються відволікти увагу співрозмовника, висуваючи нову точку зору, яка зовні схожа з попередньою, але має зовсім інший зміст.

Приклад Розглянемо детально такий софізм: "Хтось вирішив довести, що 3 рази по 2 буде не 6, а 4. Для цього він узяв звичайний сірник і попросив присутніх уважно слідкувати за його міркуванням. "Переламавши сірник навпіл, - сказав він, - будемо мати один раз 2. Зробивши те саме з однією з половинок, будемо мати другий раз 2. Нарешті, зробивши те саме з іншою половинкою, будемо мати третій раз 2. Отже, узявши 3 рази по 2, ми отримали 4, а не 6, як звичайно прийнято думати"

У міркуванні дивного математика була допущена помилка - "підміна точки зору". Замість того щоб доводити твердження "3 o 2 = 4", він доводив, що "якщо ціле поділити навпіл, а потім кожну половинку, в свою чергу, поділити навпіл, то в результаті отримаємо чотири частини".

Б. Підміна точки зору може бути пов'язана з відповіддю не на те запитання, яке було задане, або з нерозкриттям запропонованої теми. При цьому текст аргументації може бути з точки зору логіки бездоганним.

Приклад

1. - Як ви ставитеся до приватизації землі?

  • - Наше суспільство до приватизації ще не готове.
  • 2. - Де ти дістав цю книжку?
  • - Там її вже немає.

Наведені тексти типові для нашого життя, ми навіть не помічаємо, що допускаємо помилку. Проте в процесі суперечки неуважне ставлення до цього може призвести до непорозуміння або навіть до конфлікту чи поразки в спорі.

В. Підміна точки зору може також відбуватися тоді, коли людина свідомо не бажає дати відповідь на поставлене запитання.

Приклад Даючи російському громадянинові транзитну візу, співробітники фінського посольства у Швеції хочуть упевнитися в тому, що в нього є зворотний квиток до Росії (на пором, на поїзд або на літак). Чоловік протягує свій паспорт співробітникові посольства. Той його запитує: "Чи є у Вас зворотний квиток?". Роблячи вигляд, що він не розуміє причини запитання, чоловік ставить співробітникові посольства зустрічне запитання: "А що, у цю пору року складно з квитками?".

У суперечках може допускатися повна або часткова підміна точки зору.

У першому випадку підміна точки зору, як правило, маскується певними обставинами, пов'язаними з конкретною ситуацією. Це дозволяє відволікти увагу опонента від порушення одного з головних правил раціональної суперечки.

Приклад Широко відомий випадок з давньогрецьким філософом Діогеном, якого, за легендою, одного разу навіть побили за підміну точки зору. Його опонент стверджував, що в світі, який існує в нашій уяві, рух неможливий. Діоген з ним не погодився і для підтримки своєї точки зору піднявся і почав ходити перед співрозмовником. Підміна точки зору була очевидною. Йшлося про те, що для людського розуму світ є нерухомим. Діоген же своїми рухами намагався обґрунтувати зовсім інше: у чуттєво сприймаємому світі рух є. Але це не було предметом суперечки. Опонент, який вважав, що рух не існує, підтримував точку зору, відповідно до якої почуття, що свідчать про протилежне, просто обманюють нас. Можна сперечатися з приводу слушності Діогена або його співрозмовника, погоджуватися з ними або ні. Проте не можна заперечити той факт, що в наведеному прикладі Діоген припустив помилку "підміна точки зору".

Часткова підміна точки зору відбувається тоді, коли її або звужують, або розширюють у процесі суперечки. У першому випадку обґрунтовують "занадто мало" і в результаті сама точка зору залишається необґрунтованою.

Приклад Якщо б ми хотіли довести, що Щ. є добропорядним і для цього почали наполягати на тому, що про нього невідомо нічого поганого, то ми допустили помилку "занадто мало доведено".

Точку зору можна також розширювати. У цьому випадку є ризик обґрунтувати "занадто багато". Проте тут виникає небезпека застосування достатньо широкого підґрунтя, з якого випливає не тільки точка зору, а й якесь інше неприйнятне положення. "Хто доводить багато, той нічого не доводить" - цей латинський вираз фіксує саме таку помилку в комунікації.

Якщо ви помічаєте, що в аргументації, яка спрямована до вас, допускають підміну точки зору, то насамперед спробуйте з'ясувати, чи ваш співрозмовник це зробив навмисно чи ненавмисно.

Так, людина може дати відповідь не на те запитання, яке перед нею ставилося, без будь-якого наміру, через незнання, а іноді навіть через те, що вона не зрозуміла запитання, що часто буває в стресовій ситуації.

Якщо ж ви бачите, що ваш співрозмовник намагається змінити точку зору непомітно для інших учасників комунікації та обґрунтувати її як таку, що висувалася спочатку, то найбільш раціональною дією в цьому випадку повинна стати беззастережна вказівка на помилку "підміна точки зору", яка була допущена в суперечці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >