< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛОГІСТИКА ТУРУ

Тури та їх класифікація

Тур - основний ринковий продукт турфірми. Це комплекс туристичних послуг, що складені у вигляді конкретної програми, метою якої є здійснення подорожі згідно з побажаннями клієнта. З погляду логістики туризму тур - організований турфірмою рух туристів (у складі групи чи індивідуально) попередньо усталеним маршрутом, у певних місцях якого туристам надаються певні послуги відповідно до вартості путівки (подорожі).

Є загальноприйнята класифікація турів, тобто їх поділ на види за такими ознаками (рис. 6.1):

 • 1) мотивацією: курортно-лікувальні; рекреаційні; культурно-пізнавальні; спортивні; ділові; конгресні; релігійні; етнічні;
 • 2) організаційними засобами: пекідж-тур (комплексний); інклюзив-тур (індивідуальний);
 • 3) формою організації: організовані; самодіяльні подорожі;
 • 4) кількістю учасників: групові; індивідуальні;
 • 5) сезонністю: цілорічні; сезонні;
 • 6) тривалістю подорожі: уїкендові (1-2 доби); короткотермінові (тиждень); середньотермінові (2-3 тижні); довготермінові (круїзні - майже півроку, рік);

Рис. 6.1. Класифікація турів

Класифікація турів

 • 7) класом обслуговування: VIP-тури; люкс-апартамент; перший клас; туристичний; кемпінг;
 • 8) сукупністю послуг: ліжко-сніданок (В&В, Bed -f Break-fcst); напівпансіон; повний пансіон; усе включено (all inclusive); усе включено плюс;
 • 9) схемою маршруту: лінійні; кільцеві; радіальні; комбіновані;
 • 10) засобами пересування: транспортні; пішохідні;
 • 11) видами транспорту: наземні (автомобільні, автобусні, залізничні); водні (річкові, морські, океанські); повітряні (авіаційні, на повітряній кулі); космічні;
 • 12) масштабом: міжнародні; внутрішні1.

До кожного туру в обов'язковому порядку належать такі складові: маршрут, програма, комплекс послуг.

Усі тури мають відповідати таким загальним вимогам:

 • 1) безпека;
 • 2) комфортність;
 • 3) достатність;
 • 4) категоріальна відповідність;
 • 5) конкурентноздатність (прибутковість).

Дещо спрощену класифікацію турів пропонує Ю.М. Чеботар (за видами туризму (табл. 6.1)).

Таблиця 6.1. Класифікація турів за видами туризму

№з/п

Класифікаційна ознака

Вид туризму

1

Мета туру

1. Відпочинок.

2. Спортивний відпочинок.

3. Екзотичний відпочинок.

4. Діловий туризм.

5. Навчання і/або підвищення

кваліфікації.

6. Сімейний туризм.

7. Лікування.

 • 8.Екскурсійний туризм.
 • 9. Шоп-тур.
 • 10. Паломницький тур

2

Географічний принцип

 • 1. Вітчизняний (український) тур.
 • 2. Тур до країн СНД.
 • 3. Тур до країн далекого зарубіжжя. За класифікацією Світової туристичної організації:
 • 1. Внутрішній тур.
 • 2. Зовнішній тур

3

Кількість учасників туру

 • 1. Індивідуальний тур.
 • 2. Сімейний тур.
 • 3. Груповий

4

За способом пересування

 • 1. Пішохідний відпочинок.
 • 2. Морський круїз.
 • 3. Річний круїз.
 • 4. Автотуризм.
 • 5. Гірськолижний тур.
 • 6. Поїздка потягом (залізничний тур).
 • 7. Комбінований тур

Логістична розробка туру: сутність і послідовність

До складу логістичної розробки туру входять (див. рис. 6.2):

 • 1) маркетингові дослідження (їх здійснюють з метою визначення цільових ринків та сегментів);
 • 2) оцінювання власних можливостей турфірми з освоєння цільового ринку;
 • 3) логістичне забезпечення маршруту туру. Для цього потрібно створити банк даних з інформацією про:
  • а) наявні туристично-рекреаційні ресурси та їх логістичний потенціал;

Складові логістичної розробки туру

Рис. 6.2. Складові логістичної розробки туру

 • б) матеріально-технічну базу туризму та її логістичний потенціал;
 • в) транспортну структуру;
 • г) інформаційну інфраструктуру.

При цьому варто враховувати, що туристично-рекреаційні ресурси поділяються на: а) природні блага (клімат; рельєф - гори, рівнини; море, річки, озера); б) об'єкти показу (природні

- пам'ятки природи; культурно-історичні; етнічні; штучно створені, антропогенні); в) об'єкти дозвілля (музеї, театри, фестивалі). МТБ туризму характеризується певною категорією, що означає надання послуг гостинності певного класу, коли враховується: а) тип закладу розміщення; б) його категорія за євростандартом; в) ціни номерного фонду. До інфраструктурного забезпечення належать: а) характеристика транспортних сполучень (дані про наявність транспортного зв'язку, інтенсивність руху, прямі літні рейси та їх взаємозамінність); б) характеристику транспортних засобів (тип, вік, місткість, комфортність і швидкість пересування); в) інформація про транспортні компанії та вартість проїзду. Інформаційне забезпечення передбачає обов'язкову наявність карти або схеми території з такими показниками: а) туристично-географічне положення; б) конфігурація транспортної мережі; в) система розселення; г) адміністративно-територіальний поділ тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >