< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль за підготовкою і проведенням подорожі

Організація, яка проводить подорож, затверджує керівника групи та її склад, здійснює контроль за підготовкою групи, забезпечує її необхідним спорядженням, організовує консультації спеціалістів і медичне обстеження членів групи. За потреби ця організація погоджує з МКК (яка розглядає матеріали даної групи) зміни маршруту, складу групи чи записи у маршрутній та реєстраційній книгах.

Якщо за повідомленням гідрометеослужби на трасі наміченого маршруту спостерігаються або очікуються особливо небезпечні погодні умови, що загрожують безпеці учасників подорожі, і є рішення про закриття районів виконкомами місцевих рад і центральною радою з туризму і екскурсій, то організація, яка проводить похід, забороняє вихід туристської групи на маршрут.

Керівник групи повинен не пізніше ніж за 10 днів до виїзду на місце початку маршруту повідомити відповідну КРС за встановленою формою про терміни походу, контрольні терміни, ретельну траєкторію маршруту і склад групи. Якщо маршрут проходить територією, яка обслуговується декількома КРС, повідомлення мають бути направлені до кожної з них. Прибувши до місця початку маршруту, туристська група повинна пройти реєстрацію у КРС і одержати позначку в маршрутних документах про результати перевірки.

Під час проходження маршруту керівник групи має зробити позначку в маршрутній книжці в туристських, а за їх відсутності - в інших організаціях і закладах, повідомляти про проходження контрольних пунктів і закінчення маршруту терміновою телеграмою на адресу організації, яка проводить похід, і КРС, що зареєструвала групу. Ця організація контролює проходження групою маршруту і при порушенні туристами встановлених контрольних термінів зв'язується з радами з туризму і екскурсій або з їх КРС для з'ясування місця перебування групи і надання їй за потреби допомоги. Вона також витрачає кошти на проведення пошуково-рятувальних робіт.

Складання звіту подорожі

Під час здійснення подорожі туристи ведуть похідний щоденник і записують результати різних спостережень на маршруті.

Похідний щоденник-основний робочий документ, який харантеризує виконання завдань, поставлених перед групою.

Усі записи в ньому мають бути чіткими, лаконічними і водночас вичерпними.

Форма запису в щоденнику залежить від виду спостереження. У будь-якому разі бажано, щоб він відображав хронометраж проходження маршруту. Формат і місткість щоденника можуть не відповідати існуючим. Як правило, туристи використовують загальний зошит у твердій обкладинці, яка зберігається у вологозахисному чохлі. Запис ведеться звичайним олівцем. У погану погоду бажано користуватися додатковим записником, переносячи потім із нього нотатки в щоденник. Записи вносять регулярно у процесі спостережень, а на вечірньому привалі додатково первинно опрацьовуються. Із цією метою на сторінках бажано залишати широкі поля для додатків і висновків. Турист повинен пам'ятати: "Не записане - не досліджувалось" і вважати не відмічене в щоденнику протягом дня дослідження таким, що не здійснилося.

По закінченні подорожі керівник групи звітується перед організацією, яка її проводила.

Звіти про похід повинні містити такі розділи:

  • 1) довідкові дані про похід - вид туризму, категорія складності, час проведення, район, маршрут, способи пересування, склад групи, дистанція і тривалість походу загалом і за ділянками з подоланням природних перешкод, коли і яка МКК розглянула цю подорож;
  • 2) відомості про район походу - короткі топографічні характеристики району, туристська характеристика на підставі матеріалів, зібраних групою до подорожі і на маршруті, у т. ч. відомості про природні особливості району, об'єкти вивчення, дороги, природні перешкоди, місцевий транспорт, можливості поповнення запасу продуктів харчування та ін.;
  • 8) ретельна таблиця денних переходів із указуванням кілометражу і способу пересування, кількості похідних годин, кілометражу з подоланням природних ( перешкод і короткою характеристикою погоди;
  • 4) технічний опис маршруту - характеристика пройденого шляху, умови і можливості пересування, складні ділянки маршруту, інтервали, пороги, лавинонебезпечні ділянки, переправи, місця зі складним орієнтуванням та ін.; способи і засоби подолання природних перешкод, заходи щодо гарантування безпеки і дії групи у складних умовах;
  • 5) списки особистого і групового спорядження та продуктів харчування, бажано з їх оцінюванням, основаним на досвіді проведеної подорожі;
  • 6) кошторис витрат;
  • 7) список використаної літератури.

До звіту про похід додається загальна характеристика з описом місць ночівель, а також ескізи найскладніших ділянок із указуванням шляху і термінів їх проходження. Звіти ілюструють фотографіями, які характеризують складні ділянки маршруту і дії групи на них, природу і визначні історичні та архітектурні місця району тощо.

Обсяг і характер звіту про похід І-ІІІ категорій складності, а також можливість його подання в усній формі визначає МКК.

Залік мандрівки і присвоєння розрядів

Попередньо проводять перевірку поданого групою звіту, а також дотримання туристами протягом подорожі чинних правил, норм поведінки чи вказівок комісії.

Під час заліку подорожі чи походу туристів класифікують відповідно до чинних розрядних нормативів з урахуванням умов походу (див. Додатки).

На підставі виданих керівнику і учасникам довідок про проходження маршруту їм може бути присвоєний спортивний розряд відповідно до вимог.

Отже, підготовка і оформлення звітних документів у туристсько-краєзнавчих подорожах є важливим етапом роботи, що дає змогу розв'язати поставлені завдання, забезпечити охорону життя і здоров'я учасників категорійних походів, присвоїти відповідні спортивні розряди.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >