< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система показників статистики грошей та грошового обігу

Макроекономічні показники статистики грошей і грошового обігу

Макроекономічний блок містить такі показники:

  • - абсолютні — номінальна грошова маса, грошовий оборот та реальна грошова маса;
  • - відносні — швидкість обігу грошей, купівельна спроможність грошей та рівень монетизації економіки;
  • - показники динаміки — індекси номінальної і реальної грошової маси, індекси купівельної спроможності грошей, індекс швидкості обігу грошей.

Номінальна грошова маса (М) — статична кількість грошей в обігу або запас активів у ліквідній формі.

Грошова маса є моментним показником і характеризує кількість грошей в економічній системі за певний проміжок часу (місяць, рік).

З метою оцінювання величини грошової маси за певний проміжок часу розраховують середнє значення цього показника за формулами середньої хронологічної або середньої зваженої за величиною інтервалу, протягом якого грошова маса зберігає своє значення.

Грошовий оборот — це потік грошової маси або сукупність грошових операцій за період часу.

Реальна грошова маса — це кількість грошей, яка є необхідною для забезпечення реального рівня виробництва.

Взаємозв'язок між цими показниками демонструє трансакційна версія "рівняння обміну" Фішера:

де

М — номінальна грошова маса; V — швидкість обігу; — рівень цін;

(( — реальний обсяг виробництва, кількість виробленої продукції.

Це рівняння свідчить, що грошова маса є засобом регулювання економіки: якщо не забезпечується необхідна кількість грошей, то відбувається скорочення обсягів виробництва, а якщо спостерігається значне перевищення грошової маси порівняно із реальними обсягами виробництва, воно призводить до інфляції — знецінення грошей.

Величина Р(( дорівнює ВВП країни:

Грошовий оборот (УМ ) — це інтервальний показник, який визначається за формулою:

в якій закладено взаємозв'язок між грошовим потоком і цінами.

Реальна грошова маса (Мр) — це кількість грошей, необхідна для забезпечення реального рівня виробництва, яка визначається за формулою:

Швидкість обігу грошей (V ) характеризує швидкість, з якою обертається одна грошова одиниця, і визначається за формулою:

Показник V визначає, скільки разів у середньому за рік певна грошова одиниця витрачається на купівлю товарів та послуг, тобто відображає інтенсивність руху грошей як засобу обігу і платежу.

Оберненою величиною до швидкості обігу грошей є тривалість обігу в днях:

де

Д — тривалість періоду в днях.

Купівельна спроможність національної грошової одиниці визначається на основі рівняння обміну як:

і характеризує кількість товарів, виготовлених на 1 грн. грошової маси, або реальну купівельну спроможність національної валюти.

Отже, індекс купівельної спроможності грошової одиниці у статистичній практиці визначається як обернений показник до індексу споживчих цін.

Рівень монетизації (монетаризації) економіки (ІМ) є основним індикатором насиченості економіки грошима та характеризує запас грошової маси на 1 гривню валового внутрішнього продукту. Рівень монетизації — це співвідношення між грошовою масою в обігу та рівнем виробництва в поточних цінах (приблизно дорівнює номінальному ВВП): "

У вітчизняній статистичній практиці у якості М використовують значення грошового агрегату

Цей показник є важливим індикатором стану грошової сфери, оскільки його рівень можна оцінити на основі міжнародних зіставлень. Динаміка цього показника доволі стабільна, а його рівень у провідних розвинутих країнах є орієнтиром для країн з перехідною економікою. Для розвинутих країн рівень монетизації складає від 60 до 80,0%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >