< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розгляд та затвердження державного бюджету

Розгляд та затвердження Державного бюджету України відбувається у Верховній Раді за спеціальною процедурою, визначеною регламентом Ради. Ця стадія бюджетного процесу передбачає серію парламентських засідань щодо розгляду проекту закону про державний бюджет України у трьох читаннях та процедури його прийняття.

Не пізніше ніж через п'ять днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради Міністр фінансів представляє його на її пленарному засіданні. Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону вимогам Бюджетного кодексу та Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період.

За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховна Рада може прийняти рішення про схвалення і прийняття його до розгляду або вмотивоване рішення про його відхилення у разі невідповідності цим документам.

У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів зобов'язаний у 7-денний строк з дня набрання чинності рішенням про його відхилення подати проект закону на повторне представлення з урахуванням пропозицій Верховної Ради або обґрунтуванням їх відхилення.

Після прийняття Верховною Радою до розгляду проекту закону про Державний бюджет України не пізніше 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання) року, що передує плановому, проект закону розглядається народними депутатами, а також у комітетах, депутатських фракціях та групах Верховної Ради. Комітети Верховної ради формують свої пропозиції до проекту закону і передають їх до Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Пропозиції народних депутатів, комітетів не пізніше 15 жовтня (20 жовтня, якщо проект закону був прийнятий до розгляду після повторного подання) розглядаються Комітетом з питань бюджету спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів та за участі ініціаторів внесення пропозицій. За результатами розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Комітет з питань бюджету готує висновки і пропозиції, порівняльну таблицю. Порівняльна таблиця, проект постанови Верховної Ради, висновки і пропозиції комітету та супровідні документи надаються народним депутатам не пізніш як за п'ять днів до розгляду Парламентом проекту закону у першому читанні.

Верховна Ради приймає проект закону про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня (25 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного читання) року, що передує плановому.

Перше читання проекту закону про Державний бюджет України починається з доповіді Голови комітету Верховної Ради з питань бюджету щодо висновків та пропозицій до законопроекту та результатів його розгляду. В обговоренні беруть участь представники комітетів, депутатських фракцій та груп, народні депутати, представники Кабінету Міністрів та Рахункової палати.

Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України голосуються в цілому та вважаються прийнятими, а проект закону прийнятим у першому читанні, якщо на їх підтримку проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Схвалені Парламентом висновки та пропозиції комітету з питань бюджету набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради.

Якщо Верховною Радою не прийнято позитивного рішення на підтримку висновків і пропозицій до проекту закону в цілому, проводиться постатейне голосування. У разі, якщо під час постатейного голосування пропозицій показники бюджету, які містить підготовлений до першого читання проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, залишаються збалансованими, Верховна Рада може прийняти рішення про прийняття його за основу в першому читанні.

Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів у двотижневий термін, але не пізніше 3 листопада (8 листопада, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання) подає до Комітету з питань бюджету проект закону, доопрацьований відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, і порівняльну таблицю щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій. Упродовж трьох днів після внесення проекту закону до другого читання Комітет з питань бюджету готує висновок щодо пропозицій та поправок, запропонованих до другого читання Кабінетом Міністрів України, з відповідним обґрунтуванням щодо них.

Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні розпочинається з доповіді Міністра фінансів щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради проекту закону. Слово для виступу надається також голові Комітету з питань бюджету щодо врахування бюджетних висновків та представникам депутатських фракцій. Після закінчення виступів переходять до постатейного голосування поданого на друге читання проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік. За результатами голосування проекту закону Верховною Радою може бути прийнято рішення про прийняття його в другому читанні або направлення до Кабінету Міністрів України для підготовки на повторне друге читання.

Під час розгляду в другому читанні проекту закону Верховна Рада затверджує загальний обсяг дефіциту (профіциту), доходів і видатків державного бюджету, розмір мінімальної заробітної плати та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на наступний бюджетний період, обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів.

Не прийняті під час голосування в другому читанні статті проекту закону переносяться на розгляд у третьому читанні.

Після прийняття проекту закону у другому читанні Комітет з питань бюджету не пізніше 25 листопада року, що передує плановому, готує його до третього читання з урахуванням пропозицій, підтриманих Верховною Радою у другому читанні. Комітет готує висновки і пропозиції щодо розбіжностей у визначенні доходів, видатків, а також дефіциту бюджету, які виникли в результаті внесення змін до проекту закону в другому читанні, і готує порівняльну таблицю. Після прийняття проекту закону у другому читанні внесення до нього нових пропозицій та поправок не допускається, їх розгляд не проводиться.

Третє читання проекту закону про Державний бюджет України починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів щодо:

 • 1) висновків стосовно тих статей законопроекту, які були змінені після врахування при підготовці до третього читання, не прийнятих у другому читанні статей проекту закону, і врахування яких призвело до необхідності внесення змін до інших статей проекту закону, прийнятих у другому читанні;
 • 2) пропозицій комітету з питань бюджету стосовно уточнення статей проекту закону, до яких пропонується внести зміни з метою збалансування доходів і видатків для досягнення затвердженого дефіциту бюджету на наступний рік.

Після цього проводиться голосування по пропозиціях Комітету Верховної Ради з питань бюджету щодо статей проекту закону, які не були прийняті у другому читанні, та по проекту закону в цілому.

У разі якщо рішення про схвалення закону про Державний бюджет України із запропонованими пропозиціями Комітету Верховної Ради з питань бюджету в цілому не прийнято, проводиться голосування по кожній пропозиції.

У разі неприйняття проекту закону у цілому, цей проект за рішенням Верховної Ради направляється на повторне третє читання з визначенням строків його наступного розгляду на пленарному засіданні. Якщо таке рішення не прийнято, проект закону вважається відхиленим. У такому випадку, а також у разі неприйняття зазначеного законопроекту у повторному третьому читанні, Верховна Рада приймає рішення (з установленням строків) щодо підготовки Кабінетом Міністрів нового проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.

Якщо деякі показники Закону про Державний бюджет України змінені порівняно з проектом закону, поданим Кабінетом Міністрів до Верховної Ради на розгляд у першому читанні, Кабінет Міністрів упродовж трьох днів з дня прийняття Верховною Радою даного закону подає Президенту України обґрунтування і розрахунки щодо бюджетних показників закону.

Кабінет Міністрів зобов'язаний у тижневий термін подати Верховній Раді зміни до показників, зазначених у законі, та оновлених відповідно до пропозицій Президента України додатки до нього, у випадку, якщо Президент повернув до Верховної Ради для повторного розгляду закон про державний бюджет із вмотивованими і сформульованими пропозиціями.

Законом про Державний бюджет України визначаються:

 • - загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 • - граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету у відповідному бюджетному періоді та державного боргу на кінець відповідного бюджетного періоду, граничний обсяг надання державних гарантій, а також повноваження щодо цих гарантій;
 • - доходи та фінансування державного бюджету за бюджетною класифікацією, що відображаються у додатках до закону;
 • - бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків на споживання та видатків розвитку (у додатках до закону); - бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до закону); - розмір оборотного залишку коштів державного бюджету; - розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період; - розмір прожиткового мінімуму у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період; - перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів та обсягів їх залучення в розрізі бюджетних програм (у додатку до закону); - додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету. У законі про Державний бюджет відображаються видатки та кредитування за головними розпорядниками коштів державного бюджету. Вони повинні бути деталізовані за програмною, групами функціональної, окремими категоріями економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету. Це здійснюється для підвищення ефективності аналізу фінансування витрат за їхніми напрямами, співставлення кошторисних витрат за однотипними установами, статистичної обробки бюджетних показників, в процесі якої відслідковується динаміка і тенденції розвитку показників, розробляються прогнози щодо розвитку бюджетних відносин. Такий поділ створює умови для порівнянності показників державного та місцевих бюджетів, полегшує розгляд бюджетів і їх економічний аналіз, спрощує контроль за виконанням бюджету, своєчасністю і повнотою акумуляції коштів, використанням їх за цільовим призначенням.

Якщо до початку нового бюджетного року не набрав чинності закон про Державний бюджет України Уряд змушений базуватися на показниках попереднього бюджетного періоду по доходах, видатках і кредитуванню бюджету. У такому випадку Кабінет Міністрів має право здійснювати витрати відповідно до таких вимог:

 • - витрати державного бюджету можуть здійснюватися лише на бюджетні програми, бюджетні призначення щодо яких встановлені законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті закону про державний бюджет на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів до Верховної Ради, за якими повністю зберігаються цільові обмеження;
 • - щомісячні бюджетні асигнування загального фонду державного бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених ч. 6 ст. 16 та ч. 4 ст. 23 Кодексу, а також п. 4 і 5 ч. 2 ст. 41).

До набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період:

 • 1) забороняється із загального фонду державного бюджету здійснювати витрати в частині капітальних видатків та надання кредитів з бюджету, крім капітальних видатків, пов'язаних із ліквідацією аварій на об'єктах соціально-культурної сфери, житлового господарства, систем тепло-, енерго-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також витрат, пов'язаних із введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації та виділенням коштів з резервного фонду державного бюджету;
 • 2) державні запозичення можуть здійснюватися в обсязі, що не перевищує обсяг витрат на погашення державного боргу у відповідний період, а державні гарантії не надаються;
 • 3) діють норми закону про державний бюджет на попередній бюджетний період, крім норм, якими визначені загальні показники державного бюджету, бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету і обсяги трансфертів між державним та місцевими бюджетами;
 • 4) соціальні стандарти та гарантії, у тому числі прожитковий мінімум, рівень його забезпечення, мінімальна заробітна плата, надання пільг, компенсацій і гарантій населенню у поточному бюджетному періоді застосовуються у розмірах та на умовах, що діяли у грудні попереднього бюджетного періоду;
 • 5) перерахування дотацій вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про державний бюджет, поданому Кабінетом Міністрів до Верховної Ради.

Такий підхід упереджує відхилення від обраної стратегії соціально-економічного розвитку й убезпечує від виникнення додаткових диспропорцій.

Бюджетним кодексом (статтями 32-41) чітко встановлюються граничні терміни прийняття відповідних рішень учасниками бюджетного процесу в процесі складання, розгляду та прийняття закону про Державний бюджет України (табл. 3.1).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >