< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості страхування технічних ризиків

У сучасних умовах прискореного науково-технічного прогресу, розвитку капіталомістких галузей виробництва, зростання в міжнародному зовнішньоторговельному потоці частки машин і обладнання (включаючи постачання комплектних підприємств і виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на території країн-імпортерів) значного розвитку в усьому світі набуває страхування технічних ризиків, а також відповідальності перед третіми особами, пов'язаної з проведенням зазначених щойно робіт.

Особливо поширене страхування технічних ризиків у США, Німеччині, Великій Британії, Японії та інших країнах, які входять до Міжнародної асоціації страховиків технічних ризиків.

В Україні цей вид страхування лише починає розвиватися. Створюються та вдосконалюються належні правила страхування, розробляються та вводяться в дію відповідні законодавчі й нормативні акти з цього питання. Нині страхування технічних ризиків в Україні здійснюється як страхування майнових інтересів під час виконання будівельно-монтажних робіт і охоплює розглянуті далі галузі страхування:

 • - майнове страхування, яке поширюється на такі об'єкти страхування:
  • o продукцію будівельно-монтажних та інших робіт, прямо пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом;
  • o продукцію пусконалагоджувальних робіт;
  • o будівельні машини, а також засоби та обладнання для виконання монтажу;
  • o обладнання будівельного майданчика;
  • o будови та споруди, які реконструюються або капітально ремонтуються;
 • - страхування відповідальності перед третіми особами.

У світовій практиці, коли йдеться про страхування технічних ризиків, розрізняють, як правило, види страхування, які надають покриття ризиків або виробника, або експлуатаційника:

 • - страхування будівельного підприємця від усіх ризиків (CAR);
 • - страхування всіх монтажних ризиків (EAR);
 • - страхування машин;
 • - страхування електронних пристроїв.

Якщо під час будівництва об'єкта переважають (за обсягом та вартістю) будівельні ризики, то вибирають страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. Якщо при технічному спорудженні, в якому використовуються попередньо виготовлені або готові пристрої, наприклад верстати, переважають монтажні ризики, то укладаються договори страхування всіх монтажних ризиків. Страхування машин, а також електронних пристроїв відбувається вже в процесі експлуатації об'єкта.

Характеристика каско і карго страхування

Страхування каско - це страхування транспортних засобів -суден, автомобілів, залізничних вагонів, літаків, контейнерів і т. п. При настанні страхового випадку по цьому виду страхування відшкодовується лише збиток від пошкодження самого транспортного засобу, але не пасажирів і вантажів. Страхування каско - обов'язок перевізника, воно ніяк не впливає на інтереси вантажовідправника, якщо, звичайно, він сам не є перевізником у разі, коли, наприклад, покупець самостійно вивозить контрактний вантаж від продавця на умовах ExWorks.

Страхування карго - це фінансовий захист від збитку, який може бути причинний зовнішньоторговельному вантажу в процесі його транспортування. Об'єктами страхування карго можуть бути:

 • o збитки, що виникають через втрату, псування або недостачу товару, що виникла в процесі транспортування;
 • o транспортні та інші платежі, пов'язані з транспортуванням;
 • o планований прибуток та упущена вигода.

Будь-який товар має свою фактичну вартість (вона визначається як вартість за рахунок-інвойсом або якимось іншим способом), яка, як правило, відрізняється від страхової суми, тобто вартості, що оголошується при укладенні договору страхування. Страхова сума може бути менша від фактичної вартості, тоді йдеться про часткове страхування, але не може бути вищим за фактичну вартість, оскільки в цьому випадку договір страхування вважатиметься недійсним. Страхова сума є межею відповідальності страхової компанії. Страхування транспортних платежів - це страхування всіх витрат, пов'язаних з процесом переміщення зовнішньоторговельного вантажу (вартості самого транспортування, навантажувально-розвантажувальних робіт, робіт щодо підробки вантажів, по експедиції вантажів і т. п.). Коли говорять про страхування планованого прибутку, то - це означає, що вантажоодержувач унаслідок непостачання товару позбавляється тієї вигоди (упущеної вигоди), яку він міг отримати, володіючи цим товаром у плановані терміни. Зазвичай у практиці зовнішньоторговельних операцій страхування "карго" виробляється на фактичну вартість товару, збільшену на загальну вартість транспортних витрат, передбачених у контракті і на величину комісійних (наприклад на користь експедиторів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >