< Попер   ЗМІСТ

Погашення існуючого загального боргу держави

Згідно із розрахунками Міністерства фінансів України погашення існуючого загального боргу держави (прямого і гарантованого державою) розрахованого на 2011— 2025 рр. має здійснюватись у таких обсягах (рис. 12.2).

Як видно із рисунку в період 2011-2013 рр. загальна сума погашення боргу зростає. У 20! І р. платежі боргу склали 22329 млн. грн., тобто 4,5% сукупного боргу у 2012 р. платежі погашення боргу мають складати 25723 млн. грн., або 6,4% наявного боргу, а в 2013 р. сума погашення боргу має досягти 34023 млн. грн., або 8,4% від очікуваного боргу. Тобто за перші 3 роки розробленого графіку передбачено погасити 82075 млн. грн., або біля 20% існуючого боргу.

В структурному відношенні погашення боргів передбачається здійснити у такій пропорції: внутрішнього боргу у 2011 р. - 63,5%, зовнішнього - 36,5%; в 2012 р. внутрішнього і зовнішнього по 50%; в 2013 р. внутрішнього - 85,2% і зовнішнього-14,8%

У послідуючий період (2014-2017 рр.) передбачається рівномірне погашення державного боргу в межах 18-20 млрд. грн. щорічно на загальну суму 76556 млн. грн.

У 2018 і 2019 рр. щорічна сума погашення боргу зменшиться до 14384 і 15658 млн. грн. відповідно. Характерною особливістю погашення боргу в ці роки буде те, що основну частину будуть становити погашення внутрішнього боргу, відповідно 80 і 85% від загальної річної суми.

В 2020 р. погашення нині існуючого боргу буде практично завершено (8714 млн. грн.), крім того передбачається також здійснення погашення боргів, передбачених планом запозичення крім існуючого нині боргу.

В 2021-2025 рр. буде відбуватися погашення залишків боргів очікувано в межах 1640-4113 млн. грн., в структурі яких домінуючими будуть внутрішні борги.

Розглядаючи план погашення державних боргів 2011 -2025 рр. слід пам'ятати, що в їх структурі біля 25% становлять запозичення, здійснені суб'єктами господарювання під державні гарантії.

Оскільки це не прямі державні борги, завдання органів управління державним боргом полягає у забезпечені належного контролю за їх своєчасним погашенням.

Незважаючи на високий динамізм зростання в Україні обсягів усіх видів запозичень, що утворюють сукупний державний борг, він знаходиться в межах критично-допустимого граничного розміру. Так, за критерієм допустимої норми боргу до ВВП країни в розмірі 60 %, він у 2011 р. фактично становив 37,7 %, а при граничній нормі по відношенню величини сукупного боргу у розмірі 300 % до доходів з денного бюджету, борг фактично у 2011 р. за цим критерієм становив 41,6 %.

Основним завданням у перспективному періоді в сфері державної боргової політики є збільшення спрямованості запозичуваних коштів на фінансування інвестиційно-інноваційних державних проектів розвитку економіки (в частині розвитку державного і місцевих бюджетів), та зменшення їх використання у поточному бюджеті споживання. Це можливо в разі істотного скорочення фіскальних пільг значна частина з яких є необґрунтованою з позиції ринкового механізму, коли надання пільг здійснюється не тільки суспільному, а й приватному сектору, капіталізації за рахунок бюджету збанкрутілих комерційних банків тощо. Крім того необхідно зменшити соціальні видатки бюджетів на основі перереєстрації та перекомісії осіб, що потребують соціальної допомоги та скасувати надлишки платежів деяким категоріям осіб.

40000,0

Погашення внутрішнього і зовнішнього державного боргу України з урахуван¬ням планових ОЗДП

Рис. 12.2. Погашення внутрішнього і зовнішнього державного боргу України з урахуванням планових ОЗДП

ГЛОСАРІЙ

Єврооблігація - розміщуються одночасно на фінансових ринках кількох країн, а не однієї; валюта єврооблігацій, зазвичай, як для кредитора так і для боржника є іноземною (за винятком банків США); єврооблігації розміщуються переважно емісійним синдикатом, що створюється банками кількох країн. Цей синдикат виступає гарантом з позики.

Фідуціарні позики - позики, що випускаються одними суб'єктами (переважно іноземними комерційними банками), а відповідальність за них несе інший суб'єкт (Україна в особі Міністерства фінансів).

 
< Попер   ЗМІСТ