< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок проектування та будівництва об'єктів архітектури

Як здійснюється відведення земельних ділянок для будівництва?

Надання земельних ділянок у користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади (щодо ділянок державної власності) або органів місцевого самоврядування (щодо ділянок комунальної власності).

Процедури одержання земельної ділянки залежать від її стану та правового статусу. По-перше, якщо межі ділянки встановлені в натурі (на місцевості) та її цільове призначення не потребує зміни, не потребується і проект землеустрою щодо відведення ділянки, в такому випадку вона надається на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання акта про право на землю чи договору оренди. Якщо ж не визначені межі або цільове призначення (землі запасу) або призначення не відповідає запланованій меті використання — складається проект відводу. По-друге, якщо ділянка перебуває у державній або комунальній власності та не передана у користування, її надання здійснюється без додаткового обґрунтування, якщо ж ділянка надана у постійне користування або перебуває у приватній власності — вона може бути надана іншій особі тільки з для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності.

Для одержання ділянки за проектом відведення, зацікавлена особа звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідної ради чи місцевої державної адміністрації, зазначаючи цільове призначення, орієнтовний розмір та бажане місце розташування земельної ділянки у графічних матеріалах. Якщо ділянка вже надана у користування і відступається користувачем, до заяви додається його згода, засвідчена нотаріально.

Відмова у наданні дозволу на розробку проекту може бути обґрунтована лише невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам законів, нормативно-правових актів, містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, тобто раніше прийнятих нормативних і планових документів.

Проект землеустрою розробляється проектувальною організацією, що має відповідну ліцензію. Замовники документації із землеустрою мають право встановлювати наукові, технічні, економічні та інші вимоги до документації із землеустрою. Максимальний термін складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

Після затвердження замовником проект подається Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, утвореній міською радою, районною, міською держадміністрацією. Комісія надає відповідному органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування свій висновок щодо погодження проекту або відмови у його погодженні. У разі позитивного висновку заявникові надається рішення про надання земельної ділянки.

Одержання земельної ділянки із встановленими межами та без зміни цільового призначення відбувається на підставі таких документів:

  • — пояснювальна записка;
  • — технічне завдання на складання документів, що засвідчують право на земельну ділянку;
  • — копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб;
  • — матеріали польових геодезичних робіт і план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
  • — рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди;
  • — акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;
  • — акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за їх наявності);
  • — кадастровий план земельної ділянки;
  • — перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути.

Одержання земельної ділянки в порядку вилучення (викупу) передбачає попереднє погодження місця розташування об'єкта, розміру земельної ділянки та умов її викупу з власником землі (крім примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Повноваження органів різних ланок здійснювати погодження визначені Земельним кодексом України та залежать від категорії земель, що планується вилучити. Якщо ж викуп під забудову обумовлений містобудівною або землевпорядною документацією (генеральний план, детальний план, техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель, проект землеустрою територій населеного пункту тощо), погодження місця розташування об'єкта не вимагається, оскільки суспільна потреба в такому випадку вже є визначеною при плануванні відповідної території. Слід відмітити, що одержанням ділянки в порядку викупу згідно ст. 151 Земельного кодексу України можуть користуватись тільки юридичні особи. З клопотанням про погодження місця розташування об'єкта вони звертаються до відповідної ради чи місцевої адміністрації. Комісія з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, що постійно діє при відповідному органі звернення надає свій висновок. Після отримання висновку Комісії про погодження місця розташування об'єкта відповідний орган державної влади або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями розглядає матеріали погодження та надає дозвіл на розроблення проекту землеустрою. У разі якщо місце розташування об'єкта, розміри і межі земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови вилучення (викупу) цієї ділянки під час розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект наступному погодженню вже не підлягає.

Проблему у передачі земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб становить відсутність планів зонування або детальних планів територій населених пунктів, за відсутності яких така передача забороняється. Якщо ж така містобудівна документація наявна, то зміна встановленого у ній цільового призначення земельних ділянок певної території також забороняється.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >