< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сукупна пропозиція

Визначальна риса сукупної пропозиції полягає в тому, що при зростанні рівня цін величина пропозиції обсягу продукції у короткостроковому періоді збільшується. Графік 26.2 ілюструє пряму залежність між величиною пропозиції обсягу продукції і рівнем цін. Припустімо початково, що величина пропозиції обсягу продукції за рівня цін 1,0 становить 4000, що показано точкою А. Зростання рівня цін до 2,0 у короткостроковому періоді збільшує величини пропозиції обсягу продукції до 6000 (точка В). Лінія, що пов'язує точки А і В (А?;), описує залежність між величиною пропозиції обсягу продукції в короткостроковому періоді і рівнем цін і називається кривою сукупної пропозиції. Як бачимо, вона має висхідну траєкторію.

Щоб зрозуміти, чому крива сукупного попиту має висхідну траєкторію, розгляньмо чинники, що спричиняють зміни пропозиції сукупного обсягу продукції. Оскільки метою кожної фірми є отримання прибутків, величина пропозиції сукупного обсягу продукції визначається прибутком, що дає кожна одиниця продукції. Якщо ціни зростуть, то вироблятиметься більший обсяг продукції, і величина пропозиції сукупного обсягу продукції зросте. Якщо прибутки зменшаться, то буде вироблено менший обсяг продукції, і величина пропозиції сукупного обсягу продукції впаде.

Прибуток на одиницю продукції дорівнює ціні за одиницю мінус витрати виробництва. У короткостроковому періоді витрати на багато складників виробництва, що входять у виробництво товарів і послуг, постійні (заробітна плата, наприклад, часто фіксується на період часу трудового договору, інколи на 3 роки). Фірми часто купують сировину за довгостроковими угодами, що фіксують ціни. Оскільки ці витрати виробництва фіксуються у короткостроковому періоді, то при зростанні сукупного рівня цін ціна на одиницю продукції зростатиме щодо витрат виробництва, і прибуток на одиницю продукції також зростатиме. Оскільки вищий рівень цін веде до вищих прибутків у короткостроковому періоді, фірми збільшують виробництво. Величина пропозиції сукупного обсягу продукції зростає, що має своїм результатом висхідну траєкторію кривої сукупної пропозиції.

Часте використання фрази "короткостроковий період" у попередньому параграфі означає, що крива сукупної пропозиції (А5І на графіку 26.2), можливо, не залишається незмінною з плином часу. Щоб побачити, що відбувається час від часу з кривою сукупної пропозиції, слід зрозуміти, що змушує криву сукупної пропозиції переміщуватися.

Переміщення кривої сукупної пропозиції

Як бачимо, прибуток на одиницю продукції визначає величину пропозиції продукції. Якщо витрати виробництва на одиницю продукції зростають, то прибуток на одиницю продукції зменшується, і величина пропозиції падає. Щоб зрозуміти, що це означає для положення кривої сукупної пропозиції, розгляньмо, що станеться за рівня цін 1,0, коли витрати виробництва зростуть. Якщо фірми заробляють менший прибуток на одиницю продукції, то вони зменшують виробництво, і величина пропозиції сукупного обсягу продукції падає з 4000 (точка А) до 2000 (точка А'). Застосування цього ж міркування до точки В означає, що пропозиція сукупного обсягу продукції падає до точки В'. Отже, крива сукупної пропозиції переміщується ліворуч, коли витрати виробництва зростають. Так само крива сукупної пропозиції переміщується праворуч, коли витрати зменшуються.

Рівновага у короткостроковому періоді.

Графік 26.3. Рівновага у короткостроковому періоді.

Рівновага досягається у точці Е, в якій перетинаються крива сукупного попиту АХ) і крива сукупної пропозиції АS.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >